/Files/images/00000.png

Керівник шкільного музею

Мигович В.Ю.

Працює музей з

Понеділок-П’ятниця 9.00-14.00

План роботи Історико – краєзнавчого музею

Мета:

· залучення учнів до вивчення та збереження культурної спадщини рідного народу;

· формування освіченої творчої особистості.

Завдання:

· розширення і поглиблення загальноосвітньої підготовки учнів засобами позакласної роботи;

· розвиток творчих інтересів учнів до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької роботи;

· формування в підростаючого покоління розуміння нерозривного взаємозв'язку минулого, сучасного і майбутнього України;

· допомога педагогічному колективу Дунковицької гімназії в упровадженні нових нетрадиційних форм роботи;

· участь у формуванні, збереженні й раціональному використанні Музейного фонду України;


вивчення, охорона й поширення пам'яток історії та культури Західної України, нашого краю;

· проведення культурно-освітньої роботи серед учнівської молоді та інших верств населення.

Зміст роботи музею:


· організація дослідницької діяльності згідно з тематикою музею;

· систематичне поповнення фондів музею шляхом проведення експедицій, походів, екскурсій, а також використання інших шляхів комплектування, що не суперечать чинному законодавству;

· створення і поповнення стаціонарних експозицій,виставок, проведення освітньо-виховної роботи серед учнівської молоді

· надання можливості використання матеріалів музею в навчально-виховному процесі та науково-дослідницькій роботі.

І. Організаційна робота


№ з\п Зміст роботи Термін Відповідальний
1. Обрати раду історико- краєзнавчого музею школи на зборах учнів­ського і педагогічного активу музею; обрати голову ради музею школи і розподілити обов'язки між членами ради. Вересень Керівник музею, актив музею школи.
2. Створити сектори: пошукові, фондові, експозиційної роботи, про­світницької роботи. Вересень Керівник музею.
3. Обговорити та затвердити план роботи історико- краєзнавчого музею школи. Вересень Керівник музею, члени ради музею.
4. Скласти плани роботи секторів музею школи Вересень Керівники секторів музею.
5. Організувати роботу ради музею школи, секторів музею. Протягом року Керівник музею, члени ради музею.
6. Заслухати звіти членів секторів музею. Кінець року Члени ради музею, керівники секторів музею.
7. Організувати підготовку екскурсоводів, навчання активу музею школи. Вересень Керівник музею, члени ради музею, керівники секторів музею.
8. Встановити творчі зв'язки з музеями інших шкіл району. Протягом року Керівник музею, члени ради музею, керівники секторів музею

II. Робота з документацією музею


№ з\п Зміст роботи Термін Відповідальний
1. Продовжувати облікову роботу різних видів джерел в інвентарній книзі. Протягом року Члени ради музею, керівники секторів музею.
2. Проводити облік масових заходів у відповідній книзі. Протягом року Члени ради музею, керівники секторів музею.
3. Здійснювати облік проведених екскурсій у відповідній книзі. Протягом року Керівник музею.
4. Проводити облік навчальних занять у відповідній книзі. Протягом року Члени ради музею, керівники секторів музею.
5. Підготувати звіт про роботу музею за рік Травень Керівники секторів музею.

ІІІ. Фондова та експозиційна робота


№ з\п Зміст роботи Термін Відповідальний
1. Поповнювати фонди музею шляхом проведення експедицій, екскурсій, а також пошукової роботи Протягом року Члени ради музею, вчительський та учнівський колектив школи.
2. Облік пам'яток історії та культури, які зберігаються в музеї, про­водити в порядку, визначеному в нормативних документах Мініс­терства культури і мистецтв України. Протягом року Керівник музею, члени ради музею, керівники секторів музею.
3. Організувати роботу щодо зберігання експонатів і комплектуван­ня фондів: основних та допоміжних. Протягом року Керівник музею, члени ради музею, керівники секторів музею.
4. Забезпечити відповідність фондів профілю музею. Протягом року Члени ради музею.
5. Забезпечити належні умови зберігання матеріалів в експозиціях та фондах музею. Протягом року Члени ради музею.
6. Створювати нові та поповнювати існуючі експозиції, виставки шкільного музею Протягом року Керівник музею, члени ради музею, керівники секторів музею.
7. Здійснювати збір нових етнографічних матеріалів і експонатів. Протягом року Керівник музею, члени ради музею, керівники секторів музею.

IV. Освітньо-виховна робота


№ з\п Зміст роботи Термін Відповідальний
1. Організувати участь учнів у шкільних та сільських заходах : - У шкільних, міських етнографічних, фольклорних та краєзнавчих акціях, святах, конкурсах, фестивалях тощо; - У шкільних краєзнавчих читаннях; - У щорічному загальношкільному Святі козацтва; - У заходах до Міжнародного дня української писемності і мови; - У мітингу- реквіємі вшанування пам’яті жертв Голодомору; - У шкільній вікторині «Кращий знавець історії України»; - У відзначенні Шевченківських днів «Ми тебе не забули, Тарасе!»; - У відзначенні Дня Матері і Дня родини Протягом року Вересень жовтень листопад листопад грудень січень січень лютий березень квітень квітень травень Березень Квітень Вересень Травень Керівник музею, члени ради музею, заступник директора з виховної роботи,вчителі української мови і літератури, історії, шкільний бібліотекар,класні керівники, учні школи.
2. Зібрати краєзнавчі матеріали «Моє рідне село». Грудень Керівник музею
3. Організувати зустрічі з місцевими краєзнавцями, старшими мешканцями села Протягом року Керівник музею, учні школи.
4. Проводити опитування населення, зустрічі із старожилами, людьми похилого віку, фіксувати їхні спогади, записувати зразки фольклору. Протягом року Керівник музею, учні школи.
5. Розробити туристсько-краєзнавчі маршрути: «Найдавніші місця нашого краю»; «Історія в рідному місті». грудень лютий Керівник музею, учні, члени ради музею
6. Організувати екскурсії: «Історичні пам’ятки нашого краю»; Березень, квітень Керівник музею
7. Організувати вивчення культури та побуту рідного краю під час проведення позаурочної роботи за таки­ми напрямами: вивчення історії, матеріальної і духовної культури міста і краю на основі писемних джерел: книг та публікацій у періодичних виданнях; пошук нових експонатів: старовинних речей, монет, документів, фото, епістолярію, ілюстрацій тощо; дослідження місцевих звичаїв і традицій, фольклорної скарбниці шляхом фіксування усних спогадів людей літнього віку, старожилів, а також розповідей сільських краєзнавців і фольклористів. Протягом року Адміністрація школи, керівник музею, члени ради музею, вчителі української мови і літератури ,історії,учні школи.
8. Провести екскурсії учнів до шкільного музею:: Протягом року Керівник музею, члени ради музею.
оглядові :
— минувшина рідного краю; — культура і побут Українців;
— традиційно-побутові особливості нашої місцевості
тематичні:
— «Я візьму той рушник»; --- традиційні господарські знаряддя; --- національне вбрання; --- хатнє начиння і посуд.
9. Висвітлювати на шкільному сайті роботу музею, а також творчі і пошуково-дослідницькі доробки учнів із народознавства і краєзнавства. Протягом року Керівник музею

V. Туристсько-екскурсійна робота


№ з\п Зміст роботи Термін Відповідальний
1. Організувати екскурсії: «Історичні пам’ятки нашого краю»; Протягом року Заступник директора з виховної роботи, керівник музею, вчителі історії, географії, української мови та літератури.
2. Провести екскурсії в шкільному музеї для вихованців ДНЗ,учнів школи,учнів шкіл сусідніх шкіл. Протягом року Керівник музею, шкільні екскурсоводи
3. Проводити роботу з удосконалення роботи шкільних екскурсоводів. Протягом року Керівник музею, шкільні екскурсоводи

VI. Краєзнавчо-пошукова та науково-дослідницька діяльність учнів


№ з\п Зміст роботи Термін Відповідальний
1. Залучати учнів 5-9 класів школи до проведення різних форм і методів шкільних етнографічних досліджень (усне анкетування, інтерв'ю, запис фонограм, спостереження тощо). Протягом року Адміністрація школи, керівник музею, вчителі української мови і літератури, історії.
2. Проводити пошукові експедиції під гаслом «В океані рідного народу відкривай духовні острови». Протягом року Керівник музею, керівник сектора організації збиральницьких експедицій.
3. Сприяти виробленню навичок пошукової роботи в учнів 5-8 класів, навичок науко во-дослідницької діяльності в учнів 9-11 класів. Протягом року Керівник музею, вчителі української мови і літератури, історії.
4. Підготувати на базі музею презентацію учнівських проектів: — «Просили батько, просили мати» (весільний обряд нашого краю); Протягом року Керівник музею, вчителі української мови і літератури, історії.
5. Сприяти використанню матеріалів шкільного музею в навчально- виховному процесі, для написання рефератів, проектів,науково- дослідницьких робіт членами МНТУ, підготовки до науково-практичних народознавчих та краєзнавчих регіональних кон­ференцій. Протягом року Керівник музею, вчителі української мови і літератури, історії.

VII. Робота з громадськістю, державними музеями, засобами масової інформаці


№ з\п Зміст роботи Термін Відповідальний
1. Організувати зустрічі учнів школи з науковими співробітниками музеїв Іршави,Мукачева,Ужгорода, Протягом року Керівник музею, вчителі української мови і літератури, історії.
2. Організувати відвідування музеїв України Протягом року Керівник музею, вчителі української мови і літератури, історії.


/Files/images/000.pngСтатут

Музею Дунковицької ЗОШ І-ІІ ст.

Даний статут розроблено на підставі Положення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки Україні затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 04.09.2006 року №640.

Музей знаходиться на базі Дунковицької гімназія. За адресою : Закарпатська область Берегівський район с.Дунковиця,91

Музей відкритий у 2007 році за ініціативою педагогічного колективу і перебуває у комунальній власності відділу освіти Іршавської РДА.
Музей займає приміщення площею 12 м2.
Фонди музею складають експонатів за інвентарною книгою ___, в тому числі 10 оригінальних матеріалів.

Музей має такі розділи:


-Речові пам’ятки ;

-Колекція письмових пам’яток XVII-XX ст.;

-Нумізматична колекція.

Керівництво музею здійснює:

При музеї працюють : рада музею, пошуковий гурток ,опікунська рада тощо.

У музеї ведеться така документація :статут ,інвентарна книга, книга обліку відвідувачів, проведення екскурсій, масових заходів, план роботи.

/Files/images/00.png

Основними завданнями музею є:

-залучення учнівської молоді до пошукової, краєзнавчої ,науково-дослідницької роботи;

-формування в молоді соціально-громадського досвіду на прикладі історії;

-розширення і поглиблення загальноосвітньої та професійної підготовки молоді засобами позакласної ,позашкільної роботи.

-вивчення, охорона пам’яток історії, культури рідного краю;

-проведення культурно-освітницької роботи серед молоді ,інших верств населення.

Музей зареєстровано у відділі освіти Іршавської РДА на підставі уніфікованого паспорту та акту обстеження музею.

За підсумками роботи та підставі відповідних документів документів музею може бути присвоєно звання “Зразковий музей” у порядку визначених Міністерства освіти і науки України.

Загальне керівництво діяльністю музею здійснює керівник навчального закладу. Керівник навчального закладу(за згодою) призначає завідувача музею ,який організовує роботу на принципах самоврядування. Вищим керівним органом є рада музею.

При музеї функціонує піклувальна рада.

При музеї створено пошуковий загін, працюють гуртки.

Облік і збереження музейного фонду проводиться відповідно до Положення про Музейний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000,№1147.

Фінансування роботи музею проводиться за рахунок коштів загальних асигнувань, а також залучення коштів.

Керівник навчального закладу встановлює надбавки за завідування музеєм за рахунок і в межах фонду заробітної плати.

Завідувачу музеєм при навчальному закладі системи загальної середньої освіти встановлюється надбавка за рахунок і в межах фонду заробітної плати з урахуванням вимог пункту 3.3 Положення про навчальний кабінет загальноосвітніх навчальних закладів, зареєстрованого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 №601 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України.

Розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) завідувача кабінетом загальноосвітніх навчальних закладів встановлюється згідно і наказом МОН України від 29.03.2001 №161, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 03.04.2001 та №303/5494.

Даний статут обговорено на педагогічній раді.


Уніфікований паспорт музею

Код музею: Ужг К/1


Назва категорії Зміст паспорту
1. Повна назва музею Історико-краєзнавчий
2. Профіль музею краєзнавчий
3. Форма власності Комунальна
4. Засновник, власник Дунковицька ЗОШ І-ІІ ст.
5. Підпорядкування Відділ освіти Іршавської РДА
6. Заклад, що здійснює методичне керівництво Відділ освіти Іршавської РДА
7. Статус музею Не юридична особа
8. Категорія музею (за групою оплати праці) Не оплачується
9. Адреса музею, телефон, факс Закарпатська область, Іршавський район , с.Дунковиця Тел:80314432221
10. Короткі історичні відомості (дата заснування з посиланням на джерела) Історико-краєзнавчий музей почав створюватися у 2000 році з історичних джерел ,які зберегла громада села. Заснований 16 жовтня 2007 року.
11. Структура музею (назви структурних підрозділів, включаючи госпрозрахункові та кооперативні підприємства, з переліком штатних посад)
12. Керівний склад музею Рада музею
Директор музею, зав. філіалом чи відділом Завідувач – вчитель
13. Нерухомі пам'ятки історії та культури у складі музею: Не має
15. Характеристика музейного приміщення: Пристосоване 1
16. Технічний стан будівель:
Потребує реставрації так
Потребує капітального ремонту ні
Аварійне приміщення ні
17. Площа музею: 12 кв.м
Загальна 12 к.в
Експозиційна 12 к.в
18. Охорона музею:
Сторожова охорона так
Охоронно-пожежна сигналізація ні
19. Технічне оснащення музею:
Світло-, звуко-, аудіообладнання, монітори, фонотеки, лабораторії для фонозапису немає
Автоматизована система обліку і накопичення інформації немає
Фотокінообладнання, засоби поліграфії немає
Інше
20. Фонди музею:
Загальна кількість одиниць збереження
Кількість музейних предметів основного фонду
Кількість музейних предметів науково-допоміжного фонду немає
21. Характеристика експозиційних розділів:
Назва розділу
Дата останньої реекспозиції
Кількість експонатів основного фонду
22. Режим роботи музею
23. Дата складання паспорта 18 жовтня 2007 року

Харктеристика історико-краєзнавчоо музею Дунковицької гімназі


Музей відкрито у 2000 році.

Керівник музею: Мигович В.Ю.

Площа музею: 12 кв. м

Загальна кількість експонатів-_

Музей має три відділи :речових пам’яток ,колекції письмових пам’яток XVII-XX ст.,нумізматична колекцію.

Основну експозиційного розділу “Речові пам’ятки ” склали предмети побуту жителів села, найбільш унікальним є первісна сокира ,яка датується приблизно 300 тис. р. до н. е., також тут представлені колекція глечиків, знаряддя праці.

У розділі “Колекція письмових пам’яток XVII-XX ст.” представлені унікальними документами: листи Є. Фенцика, Євангеліє XVII з покрайніми записами з історії села, “Буквар ” 1898 року видання, “Шематизм Мукачівської греко- католицької єпархії за 1892 р.” , а також колекція газет к. XIX ст.

Нумізматична колекція представлена монетами різних країн світу: Росії, Словаччини, Чехії, Польщі, Угорщини, Італії, Франції, та багатьох країн світу а також України.

Значне місце в роботі музею приділено виховні роботі. Учасниками пошукового загону зібрано багатий матеріал про історію села Дунковиці. Написано та опубліковано нариси з історії Дунковиці та розвитку освіти в селі. Підготовлено до друку матеріали із історії місцевої церкви. Матеріали використовуються при проведенні уроків з історії України.

Продовжується збір матеріалів до музею.

Працює: Понеділок-П’ятниця 9.00-14.00

Кiлькiсть переглядiв: 1594

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.