/Files/images/muzey/02363.gif


/Files/images/anme/1.gifРежим групи продовженого дня/Files/images/anme/1.gif/Files/images/anme/1.gif Прийом учнів |12.00-12.15

/Files/images/anme/1.gif Дозвілля на свіжому повітрі |12.15-13.00

/Files/images/anme/1.gif Обід і вільний час |13.00-14.00

/Files/images/anme/1.gif Самопідготовка |14.00-16.00

/Files/images/anme/1.gif Організаційне дозвілля |16.00-17.00

/Files/images/anme/1.gif Відхід дітей додому |17.00
Група продовженого дня – це форма навчального процесу, котрий включає в себе самостійну підготовку домашніх завдань в навчальному кабінеті під керівництвом педагога, оздоровчу програму, широку, різноманітну роботу по естетичному вихованню, організацію активного відпочинку.Картинки по запросу група продовженого дня в початковій школі

ГПД створюється з метою:

 • надання допомоги сім’ї в вихованні дітей;
 • сприяння фізичному розвитку дітей;
 • забезпечення адаптації до життя в суспільстві;
 • забезпечення підготовленості вихованців до занять.
 • створення умов для цікавої діяльності дітей;
 • формування перших трудових навичок у учнів

Порядок зарахування учнів школи в групу продовженого дня:

 • Заява батьків про зачислення дитини в групу продовженого дня подається в травні, з метою своєчасного замовлення фінансування, підбору кадрів і підготовки умов для роботи ГПД.

Під час комплектації груп продовженого дня, в першу чергу, враховується забезпечення можливості перебування дітей в школі під наглядом дорослих. В зв’язку з цим , ретельно продуманий режим дня учнів і роботи групи.

Режим групи продовженого дня будується:

 • відповідно гігієнічним і педагогічним вимогам,
 • відповідно конкретним умовам школи,
 • з урахуванням вікових особливостей учнів групи,
 • забезпечується високий рівень працездатності дітей, котрий сприяє укріпленню здоров’я учнів.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ

Основнимизавданням роботи групи продовженого дня є:

 • формування гармонійної особистості кожного учня завдяки морально-

етичному, художньо-естетичному,національно –патріотичному родинно-сімейному, екологічному, трудовому вихованню;

 • зміцнення здоров’я учнів та забезпечення правильного фізичного розвитку за допомогою фізкультурно-оздоровчих заходів;
 • згуртування дитячого колективу,виховання почуття взаємодопомоги, інтересу до навчальної діяльності, розвиток творчих здібностей,доброзичливості;
 • виховання учнів за допомогою особистісно орієнтованого підходу до кожного зних;
 • формування навичок систематичної самостійної роботи, вміння застосовувати раціональні прийоми роботи над завданнями з різних навчальних предметів;
 • розвиток вміння планувати та ефективно використовувати свій вільний час.
Картинки по запросу група продовженого дня в початковій школі

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

1. Прийом учнів у групу

- Обмін інформацією з класоводом про навчальні завдання для учнів .

- Відзначення відсутніх учнів у журналі і вияснення причин відсутності.

-Звільнення від перебування на групі хворих учнів згідно розпорядження медичної сестри та письмового (усного) прохання батьків.

- Оголошення учням основних заходів протягом дня.

- Організація підготовки учнів до години дозвілля.

- Повторення правил поведінки учнів у коридорах, дворі, на сходах, вулиці.

- Організаційний вихід учнів з класу.

Готуючись до самопідготовки, вихователь планує свою роботу. Він радиться з вчителем про те, хто з учнів показав недостатню підготовленість до уроку, в чому це виявилось. На що потрібно звернути увагу під час виконання завдань.

Вихователь має цілісну картину діяльності учня в цілому. Тому він може дати повну картину розуміння дитиною матеріалу вчителю. Таким чином, здійснюється зворотне спілкування між вчителем і вихователем, котре сприяє повноцінному розвитку дитини.

Картинки по запросу група продовженого дня в початковій школі

Прогулянка в ГПД для початкової школи

Прогулянка – це одна із форм організації активного відпочинку, котра слугує відновленню працездатності учнів.

Під час прогулянки діти знайомляться з оточуючим світом, спілкуються з товаришами. Є прогулянки оздоровчо – виховні і навчально – виховні.

Обираються маршрути, об’єкти, місця, де можна зібрати колекції, гербарії, поверхово познайомити з окремими предметами і явищами оточуючого світу. Вихователь коментує побачене. Наприклад, архітектурну прикрасу будівлі, рослину, меморіальну дошку.

Прогулянки дозволяють вихователю груп продовженого дня вирішувати цілий комплекс оздоровчо-гігієнічних і пізнавальних завдань. Під час прогулянок широко використовуються різноманітні ігри на місцевості та інші види фізичних вправ. Плануючи прогулянку, вихователь заздалегідь повідомляє про це учнів, пропонує їм, що одягнути, як підготуватися.

Прогулянки є тематичними і цілеспрямованими. У проведенні всіх заходів під час прогулянки, походу необхідно давати школярам більше самостійності і творчої ініціативи, не нав'язувати учням те, що їм не подобається. Всі фізичні вправи треба проводити в ігровій формі.

Під час прогулянок діти займаються орієнтуванням на місцевості, вчаться визначати сторони світу за різними ознаками (за деревами, пеньками, сонцем тощо), можна розучувати різні пісні.

Швидкість руху під час прогулянки, екскурсії повинна бути невеликою, щоб найслабшому учневі було неважко.

Готовність учнів до прогулянки вихователь попередньо перевіряє. У жаркі дні обов'язкові головні убори.

Після проведення прогулянки вихователь повинен поцікавитися, що найбільше сподобалося учням, куди б вони хотіли іти у наступний раз. Ці побажання необхідно враховувати при плануванні роботи групи. Це піднімає їх інтерес, робить прогулянки, екскурсії цікавими.

ÐŸÐ¾Ñ Ð¾Ð¶ÐµÐµ изображение

Фізкультурно – оздоровча робота в режимі ГПД

«Спортивна година»

Згідно з орієнтовним режимом дня, «спортивну годину» доцільно проводити після закінчення уроків. Вона проводиться з метою відпочинку дітей після розумової діяльності, загартування і зміцнення організму, фізичного їх розвитку, закріплення навичок поведінки у колективі.

Особливістю цих занять є те, що вони проводяться у невимушеній атмосфері, здебільшого у формі гри. Тривалість цих занять залежить від багатьох обставин: втоми, попереднього виду діяльності, активності учнів, погодних умов. При ознаках перевтоми необхідно перейти до легких вправ чи ігор або припинити їх виконання на деякий час. Оскільки перебування дітей на свіжому повітрі - важливий фактор загартування, зміцнення здоров'я, підвищення працездатності дітей, тому незалежно від пори року ці заняття слід проводити на свіжому повітрі. Лише в разі негоди (дощ, сильний мороз, завірюха) їх переносять у спортивний зал, актовий зал, коридори. При проведенні години дозвілля на відкритому повітрі широко використовуються м'ячі, скакалки, обручі.

«Спортивну годину» доцільно проводити після закінчення уроків (для учнів, які навчаються в 1-у зміну). Час фізкультурних занять визначається режимом групи продовженого дня з урахуванням конкретних умов школи. У план кожного заняття, як правило, включають від 3 до 5 основних видів фізичних вправ з ходьби, бігу, стрибків, метання, лазіння, а також рухливі ігри чи естафети.

Вправи мають бути нетривалими і чергуватися з короткочасним відпочинком. Інтенсивні фізичні вправи і рухливі ігри слід чергувати із спокійними. «Спортивна година» не дублює урок фізкультури, але має певну структуру. Заняття починається з організації групи і пояснення його змісту. Після шикування в шеренгу, колону чи коло й усвідомлення завдань заняття діти роблять невеличкий пробіг у повільному темпі (можна чергувати з ходьбою), виконують загальнорозвиваючі вправи і переходять до основних вправ - бігу, стрибків, метань, рухових ігор тощо.

Картинки по запросу група продовженого дня в початковій школі

Організація фізичної праці в групі продовженого дня

Такі заняття в групі направлені на розвиток загальних здібностей, котрі лежать в основі будь – яких спеціальних вмінь і навичок. В цьому розумінні велику можливість надають роботи на пришкільному подвір’ї. ГПД займається квітником . Така робота надає дитині можливість дізнатися дуже багато про життя рослин. Робота з однорічними рослинами чергується з роботою з багаторічними. Підбираються різні види рослин, щоб в квітниках, починаючи з весни і закінчуючи осінню, завжди росли якісь квіти. Цвітіння квіточок завжди викликають радість від проробленої роботи. Восени деякі квіти: айстри, хризантеми можуть бути перенесені в ящики з грядки і тривалий час радують око дітей своїм цвітінням в приміщенні школи.

Рухливі ігри в ГПД

Гра – особливий вид діяльності, котрий слугує задоволенню багатьох потреб дитини. Виконуються потреби в діяльності, відпочинку, в розвитку духовних і фізичних сил, але головне - в пізнанні світу. Завжди враховуються погодні умови. Коли жарко, то використовуються ігри, де треба менше рухатися. Якщо температура низька, то вихователь навпаки організовує ігри, де діти мають рухатися більше. Обов’язково враховується і стан здоров’я дітей, для них завжди зменшується ігрові навантаження.

Діти грають і в сюжетні ігри, і в рольові ігри, і ігри-атракціони і т.д.

Екскурсія в ГПД

Екскурсія загальнорозвиваюче заняття в групі продовженого дня на відкритому повітрі. Головне - це показати і пояснити предмет за яким спостерігають. Під час таких екскурсій пояснюються природні поняття, об’єкти конкретної місцевості, об’єкти праці людей в рідній місцевості. Екскурсійна діяльність цінна тим, що під час неї можна зібрати матеріали різного призначення: роздатковий матеріал для уроків.

Відомо, що учні, виконуючи уроки, працюють самостійно, не маючи можливості спілкуватися з вчителем, котрий задав ці завдання. Умови і зміст завдання розкривається за допомогою печатного слова. Завдяки цьому закріплюється навик користування книгою. Через недостатнє вміння частина учнів не розуміє умов і змісту завдань. Тому в групі є учні, котрим потрібне озвучене слово. Це дуже важливо на початку навчання в школі. Тому в процесі занять велике значення має вступне слово, котре націлює на завдання.

Велика увага під час ГПД приділяється роботі з пам’ятками. Вчитель пояснює, як потрібно готувати завдання, учні виконують його. Починаючи роботу, кожна дитина має знати, в якій послідовності, вона буде виконувати завдання( виконувати вправу чи рішати задачу). Учні навчаються користуватися словниками, схемами, додатковими текстами. Для сильних учнів має бути завжди картка з додатковим завданням, котре б розвивало б їхнє мислення. Для слабких учнів має бути якийсь допоміжний матеріал (малюнок, схема, тобто якась пояснювальна картка.)

Перевірка може проходити по – різному : перевірка вчителем, взаємоперевірка, індивідуальна перевірка. Робота може бути перевірена фронтально. Частина завдання може бути перевірена з поясненням, а частина – прочитані одні відповіді.Кiлькiсть переглядiв: 105

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.