План роботи методичного об`єднання

класних керівників

на 2023-2024 навчальний рік

Голова МО

Боднар Леся Михайлівна

Тематика засідань


І засідання

Тема: Організаційне засідання методичного об’єднання класних керівників. Планування виховної роботи гімназії на 2023-2024 н. р.

Дата:Вересень 2023 року

№ з/пЗмістВідповідальніВідмітка про виконання
1.Аналізрезультативностівиховноїроботи за минулий 2022/2023навчальнийрік.Здобутки та недоліки.Голова МО
2.Огляд літератури, директивних і нормативних документів, інструктивно-методичних матеріалів із питань планування і організації виховної роботи у гімназії у 2023/2024 навчальному році в умовах війни.Голова МО
3.Визначенняосновнихнапрямківвиховноїроботи на 2023/2024навчальнийрік. Обговорення та реалізаціяметодичноїпроблеми МО класнихкерівників. Затвердження плану роботи методичного об’єднання та планіввиховноїроботикласнихкерівників на І семестр 2023/2024навчальнийрік.Голова МО
4.Про організацію роботи з національно-патріотичного вихованняЗаступник директора з ВР
5.Особливостіорганізаціївиховногопроцесу в 5 класі НУШПедагог-організатор
6.Про організаціюроботита підтримки дітейпільговихкатегорій та ВПО (внутрішньо переміщених осіб)Голова МО, класнікерівники
7.Про організацію та проведенняобов’язкових інструктажів з ТБ та БЖДучнів.Заступник директора з ВР
8.Взаємодія батьків та гімназії у сфері захисту прав дітей в умовах війни Голова МО
9.Про організаціюроботи з профілактикидитячого травматизму, охоронижиття і здоров’ядітей в умовах воєнного часуЗаступник директора з ВР
10.Про підтримку дітей з ООП в умовах війниЗаступник директора з ВР


Робота між засіданнями:

№ з/пЗмістВідповідальніВідмітка про виконання
1.Підготовка та проведенняПершого уроку-2023.Класнікерівники
2.Організація та проведеннязаходів за річним планом виховної роботи школиПедагог - організатор
3.Контроль за станом відвідуванняучняминавчальних занять в умовах дистанційного та змішаного навчанняКласнікерівники, соціальний педагог
4.Організувати підтримку дітей пільгових категорій та дітей ВПО.класнікерівники
5.Постійно впроваджувати цифрові технології в роботі класного керівника в умовах дистанційного та змішаного навчанняКласнікерівники
6.Разом з батьками та представниками ІРЦ організувати підтримку дітей з ООПГолова МО,класні керівники
7.Розробити план щодо організації національно-патріотичного виховання згідно з Заходами щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року.Голова МО, класні керівники
8.Організувати заходи щодо попередження дитячого травматизмуЗДВР,Голова МО
9.Продовжити реалізацію основних принципів виховної роботи в 5 класі НУШКласні керівники

ІІ засідання


Тема: Психолого-педагогічні засади роботи класного керівника в кризових умовах

Дата: Жовтень 2023 року

№ з/пЗмістВідповідальніВідмітка про виконання
1.Обговорення.Інновації у виховних системахГолова МО, класні керівники
2.Класне керівництво в умовах воєнного стану. Виклик сьогодення.Заступник директора з ВР
3.Інтернет-ресурси в роботі класного керівника: прості сервіси на кожен деньГолова МО
4.Профілактика дитячого травматизму. Запобігання дитячому травматизму від вибухових небезпечних предметів в період воєнного стану під час осінніх канікул. Заступник директора з ВР
5.Психологічна робота з учнями. Результатипроведеногоанкетування з учнями5 класу НУШ. Адаптація до нових умов навчання.Психолог
6.Доповідь. Про роль сім’ї у формуванні в учнівнаціонально-патріотичнихпочуттівКласні керівники
7.Можливості психологічної підтримки дітей в умовах війниПсихолог, класні керівники
8.Тренінг«Психолого-педагогічнічинникирозвиткуемоційногоінтелекту»Класні керівники
9.Ранковізустрічі: віданалізуструктури до створеннякуточка «Щоденніновини» (очно та дистанційно)Голова МО, Класні керівники
10.«Партнерськавзаємодіяучасниківосвітньогопроцесу НУШ: дієвіінструментитьюторингу»Класні керівники
11.Тренінг. Як організувати педагогіку довіри в умовах кризи.Психолог, класні керівники

Робота між засіданнями:

№ з/пЗмістВідповідальніВідмітка про виконання
1.Організація та проведеннязаходів за річним планом виховної роботи школиПедагог - організатор
2.Проаналізувати особливості організації роботи класного керівника в умовах воєнного стану.Класнікерівники, соціальний педагог
3.Активно використовувати інтернет-ресурси для підтримки дітей різних категорій та для взаємодії з батьками. Удосконалювати навички роботи на різних інтернет-платформах.Психолог, класнікерівники
4.Опрацюватиінструктивно-методичніматеріали з виховноїроботи.Голова МО
5.Постійно працювати з різними інтернет-ресурсами та інтернет-сервісами для організації психологічної підтримки дітей в умовах дистанційного та змішаного навчання: корекція емоційного стануПсихолог
6.Розробити механізм проведення ранкових зустрічей – дистанційно. Постійно співпрацювати з батьками.Класні керівники
7.Організувати постійні онлайн- контакти з батьками учнів з метою співпраці та взаємодії в умовах воєнного стану, консультації для допомоги у вирішенні педагогічних проблем та для надання психологічної підтримки.Психолог, класні керівники
8.Проводити онлайн-бесіди, лекторії для батьків о ролі сім’ї у вихованні дитини.Класні керівники
9.Проаналізувати роботу МО класних керівників за І семестр 2023/2024 навчального року та підготувати пропозиції щодо організації роботи МО у ІІ семестрі.Голова МО, Класні керівники
10.Підбити підсумки роботи МО класних керівників щодо організації національно-патріотичного виховання у ІІ семестрі.Класні керівники
11. Визначити проблеми адаптації учнів 5 класів .Психолог, класні керівники
12.Запропонувати форми виховної роботи в умовах кризи.Голова МО

ІІІ засідання

Тема: Аналіз роботи за І семестр. Нетрадиційні форми роботи в умовах кризи.

Дата: Грудень 2023 року

№ з/пЗмістВідповідальніВідмітка про виконання
1.Аналізроботи МО класнихкерівників за І семестр 2023/2024навчального року.Голова МО
2.Плануванняроботикласнихкерівників на ІІ семестр 2023/2024навчального року. Наданняметодичнихрекомендаційщодопроведеннязаходів за планом роботишколи.Заступник директора з ВР
3.Попередження травматизму. Запобігання дитячому травматизму від вибухових небезпечних предметівв період воєнного стану під час зимовихканікул. Заступник директора з ВР
4.Про стан роботиіззапобіганняторгівлі людьми, профілактики та протидіїпоширеннюнаркоманії, злочинності, тютюнопаління.Соціальний педагог
5.Тренінг. Ненасильницький підхід у навчанні та вихованні.Психолог
6.Підсумкипроведеноїроботи з національно-патріотичноговиховання у І семестріГолова МО
7.Розв'язання проблем адаптаціїучнів у 5-му класі до навчання в середнійшколі.Психолог
8.Віртуальна екскурсія як форма організації виховного процесу в умовах війниКласні керівники

Робота між засіданнями:

№ з/пЗмістВідповідальніВідмітка про виконання
1.Організація та проведеннязаходів за річним планом виховної роботи школиПедагог - організатор
2.Постійно проводити бесіди з учнями щодо попередження дитячого травматизму в умовах воєнного стану.Класнікерівники, соціальний педагог
3.Постійно працювати над запобіганням злочинності серед учнів.Психолог
4.Робота з членами МО над реалізацієювиховних проблем.Голова МО
5.Спільно з психологом класним керівникам організувати та провести анкетування учнів щодо виявлення рівня самооцінки.Психолог
6.Постійно використовувати віртуальні екскурсії як форму організації виховної роботи в умовах воєнного стану.Голова МО
7.Постійно удосконалювати навички роботи з інтернет-ресурсами .Психолог

ІVзасідання

Тема: Засоби підвищення мотивації учнів щодо реалізації життєвої позиції.

Дата: Лютий 2024 року

№ з/пЗмістВідповідальніВідмітка про виконання
1.Навчальні та розважальні матеріали інтернет-ресурсів в роботі класного керівникаКласні керівники
2.Круглий стіл. Дитяча самооцінка: формуємо, підтримуємо, розвиваємоГолова МО
3.Виховання та розвиток успішної особистостіЗаступник директора з ВР
4.АналізвідкритихвиховнихзаходівКласні керівники
5.Формування активно життєвоїпозиціїучнів в умовахособистісноорієнтованоговиховання.Класні керівники
6.Про стан роботи з батьками в умовах дистанційного та змішаного навчання.Голова МО
7.«Ситуаціяуспіху: основніпоняття, сутність, технологічніаспекти, інклюзивна практика»Голова МО

Робота між засіданнями:

№ з/пЗмістВідповідальніВідмітка про виконання
1. Розвивати та удосконалювати навички користування цифровими технологіями.Заступник директора з ВР
2.Робота з членами МО над реалізацієювиховних проблем: анализ та проблематика.Гспрямувати олова МО
3.Постійно підтримувати зв'язок з батьками, надавати необхідну допомогу у питаннях виховання дитини.Заступник директора з ВР
4.Спрямувати форми та методи виховної роботи на формування активної життєвої позиції учнів в умовах особистісно орієнтованого виховання.Класні керівники
5.Консультації для класнихкерівників з питаньіндивідуальногорозвиткуучнів: діти з ООП, ВПО.Психолог
6.Розробити заходи щодо профілактики травматизму серед учнів.Голова МО
7.Розробити заходи щодо профілактики бездоглядності та безпритульності серед учнів.Голова МО
8.Спланувати заходи для виховання громадянина-патріота в умовах НУШГолова МО

V засідання

Тема: Національно-патріотичне виховання – пріоритетний напрям у виховної роботі

Дата:Квітень 2024 року

№ з/пЗмістВідповідальніВідмітка про виконання
1.

Виховна робота та класнекерівництво: не планами єдиними...

Голова МО
2.Профілактика травматизму. Попередженнянещаснихвипадків з учнями в школі та в побуті перед літнімиканікулами.Заступник директора з ВР
3.Профілактика безпритульності та бездоглядності серед учнів в умовах війни.Педагог-організатор
4.Неформальні підходи у роботі класного керівника до патріотичного вихованняСоціальний педагог, класнікерівники
5.Національно – патріотичне виховання в умовах оновлення змісту освітиГолова МО
6.Обмін досвідом: виховання громадянина-патріота – важлива складова сучасної української школиКласні керівники

Робота між засіданнями:

№ з/пЗмістВідповідальніВідмітка про виконання
1.Визначить основні пріоритети та напрями виховної роботиЗаступник директора з ВР
2.Розробити цикл заходів щодо патріотичного вихованняГолова МО
3.Запланувати неформальні підходи у роботі класного керівника до патріотичного вихованняЗаступник директора з ВР
4.Спланувати цикл бесід щодо виховання громадянина-патріотаПсихолог
5.Підготувати пропозиції щодо роботи МО протягом року.Голова МО

VІ засідання


Тема: Підсумки роботи ШМО класних керівників за 2023-2024 навчальний рік

Дата:Червень 2024 року

№ з/пЗмістВідповідальніВідмітка про виконання
1.Обговорення підсумків роботи методичного об’єднання класних керівників за 2023/2024 н. рГолова МО
2.Опитування класних керівників з метою визначення теоретичних знань, умінь і навичок у з’ясуванні та вирішення проблемних ситуацій у роботі з учнями.Заступник директора з ВР
3.Підбиття підсумків роботи над методичною проблемою класних керівників. Голова МО,Класні керівники
4.Обговорення, складання та коригування перспективного плану роботи методичного об’єднання класних керівників на 2024/2025 н. р.Голова МО, класнікерівники
5.Аналіз виховної роботи за рік щодо втілення основних аспектів національно-патріотичного вихованняЗаступник директора з ВР,Педагог-організатор, класні керівники

Робота між засіданнями:

№ з/пЗмістВідповідальніВідмітка про виконання
1.Проаналізувати роботу МО класних керівників та в нести пропозиції щодо роботи МО на наступний навчальний рік.Заступник директора з ВР
2. Анкетування класних керівників з метою виявлення вміння вирішувати педагогічні проблемиПсихолог

************************************************************************************************************************************************************************************************

План роботи методичного об`єднання

класних керівників

на 2022-2023 навчальний рік/Files/images/anme/7172.gif

Голова МО

Васільєва Мирослава Іванівна

/Files/images/muzey/IMG-b582b06b4997b3d7f3e7246ac963e3a4-V.jpg

/Files/images/anme/7172.gif

Тематика засідань

шкільного методичного об’єднання класних керівників

на 2022-2023 навчальний рік

І засідання

Тема: Організаційне засідання методичного об’єднання класних керівників. Планування виховної роботи гімназії на 2022-2023 н. р.

Дата:Серпень 2022 року

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про виконання
1. Аналіз результативності виховної роботи за минулий 2021/2022 навчальний рік.Здобутки та недоліки. Голова МО
2. Огляд літератури, директивних і нормативних документів, інструктивно-методичних матеріалів із питань планування і організації виховної роботи у гімназії у 2022/2023 навчальному році в умовах війни. Голова МО
3. Визначення основних напрямків виховної роботи на 2022/2023навчальний рік. Обговорення та реалізація методичної проблеми МО класних керівників. Затвердження плану роботи методичного об’єднання та планів виховної роботи класних керівників на І семестр 2022/2023навчальний рік. Голова МО
4. Про організацію роботи з національно-патріотичного виховання Заступник директора з ВР
5. Особливості організації виховного процесу в 5 класі НУШ Педагог-організатор
6. Про організацію роботи та підтримки дітей пільгових категорій та ВПО (внутрішньо переміщених осіб) Голова МО, класні керівники
7. Про організацію та проведення обов’язкових інструктажів з ТБ та БЖД учнів. Заступник директора з ВР
8. Взаємодія батьків та гімназії у сфері захисту прав дітей в умовах війни Голова МО
9. Про організацію роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя і здоров’я дітей в умовах воєнного часу Заступник директора з ВР
10. Про підтримку дітей з ООП в умовах війни Заступник директора з ВР
11. Рекомендації щодо проведення Першого уроку-2022. Звернення уваги на техніку безпеки здобувачів освіти. Голова МО


Робота між засіданнями:

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про виконання
1. Підготовка та проведення Першого уроку-2022. Класні керівники
2. Організація та проведення заходів за річним планом виховної роботи школи Педагог - організатор
3. Контроль за станом відвідування учнями навчальних занять в умовах дистанційного та змішаного навчання Класні керівники, соціальний педагог
4. Організувати підтримку дітей пільгових категорій та дітей ВПО. класні керівники
5. Постійно впроваджувати цифрові технології в роботі класного керівника в умовах дистанційного та змішаного навчання Класні керівники
6. Разом з батьками та представниками ІРЦ організувати підтримку дітей з ООП Голова МО, класні керівники
7. Розробити план щодо організації національно-патріотичного виховання згідно з Заходами щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року. Голова МО, класні керівники
8. Організувати заходи щодо попередження дитячого травматизму ЗДВР, Голова МО
9. Продовжити реалізацію основних принципів виховної роботи в 5 класі НУШ Класні керівники

ІІ засідання

Тема: Психолого-педагогічні засади роботи класного керівника в кризових умовах

Дата:Жовтень 2022 року

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про виконання
1. Обговорення. Інновації у виховних системах Голова МО, класні керівники
2. Класне керівництво в умовах воєнного стану. Виклик сьогодення. Заступник директора з ВР
3. Інтернет-ресурси в роботі класного керівника: прості сервіси на кожен день Голова МО
4. Профілактика дитячого травматизму. Запобігання дитячому травматизму від вибухових небезпечних предметів в період воєнного стану під час осінніх канікул. Заступник директора з ВР
5. Психологічна робота з учнями. Результати проведеного анкетування з учнями5 класу НУШ. Адаптація до нових умов навчання. Психолог
6. Доповідь. Про роль сім’ї у формуванні в учнів національно-патріотичних почуттів Класні керівники
7. Можливості психологічної підтримки дітей в умовах війни Психолог, класні керівники
8. Тренінг «Психолого-педагогічні чинники розвитку емоційного інтелекту» Класні керівники
9. Ранкові зустрічі: від аналізу структури до створення куточка «Щоденні новини» (очно та дистанційно) Голова МО, Класні керівники
10. «Партнерська взаємодія учасників освітнього процесу НУШ: дієві інструменти тьюторингу» Класні керівники
11. Тренінг. Як організувати педагогіку довіри в умовах кризи. Психолог, класні керівники

Робота між засіданнями:

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про виконання
1. Організація та проведення заходів за річним планом виховної роботи школи Педагог - організатор
2. Проаналізувати особливості організації роботи класного керівника в умовах воєнного стану. Класні керівники, соціальний педагог
3. Активно використовувати інтернет-ресурси для підтримки дітей різних категорій та для взаємодії з батьками. Удосконалювати навички роботи на різних інтернет-платформах. Психолог, класні керівники
4. Опрацювати інструктивно-методичні матеріали з виховної роботи. Голова МО
5. Постійно працювати з різними інтернет-ресурсами та інтернет-сервісами для організації психологічної підтримки дітей в умовах дистанційного та змішаного навчання: корекція емоційного стану Психолог
6. Розробити механізм проведення ранкових зустрічей – дистанційно. Постійно співпрацювати з батьками. Класні керівники
7. Організувати постійні онлайн- контакти з батьками учнів з метою співпраці та взаємодії в умовах воєнного стану, консультації для допомоги у вирішенні педагогічних проблем та для надання психологічної підтримки. Психолог, класні керівники
8. Проводити онлайн-бесіди, лекторії для батьків о ролі сім’ї у вихованні дитини. Класні керівники
9. Проаналізувати роботу МО класних керівників за І семестр 2022/2023 навчального року та підготувати пропозиції щодо організації роботи МО у ІІ семестрі. Голова МО, Класні керівники
10. Підбити підсумки роботи МО класних керівників щодо організації національно-патріотичного виховання у ІІ семестрі. Класні керівники
11. Визначити проблеми адаптації учнів 5 класів . Психолог, класні керівники
12. Запропонувати форми виховної роботи в умовах кризи. Голова МО

ІІІ засідання

Тема: Аналіз роботи за І семестр. Нетрадиційні форми роботи в умовах кризи.

Дата:Грудень 2022 року

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про виконання
1. Аналіз роботи МО класних керівників за І семестр 2022/2023 навчального року. Голова МО
2. Планування роботи класних керівників на ІІ семестр 2022/2023 навчального року. Надання методичних рекомендацій щодо проведення заходів за планом роботи школи. Заступник директора з ВР
3. Попередження травматизму. Запобігання дитячому травматизму від вибухових небезпечних предметів в період воєнного стану під час зимових канікул. Заступник директора з ВР
4. Про стан роботи із запобігання торгівлі людьми, профілактики та протидії поширенню наркоманії, злочинності, тютюнопаління. Соціальний педагог
5. Тренінг. Ненасильницький підхід у навчанні та вихованні. Психолог
6. Підсумки проведеноїроботи з національно-патріотичного виховання у І семестрі Голова МО
7. Розв'язання проблем адаптації учнів у 5-му класі до навчання в середній школі. Психолог
8. Віртуальна екскурсія як форма організації виховного процесу в умовах війни Класні керівники

Робота між засіданнями:

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про виконання
1. Організація та проведення заходів за річним планом виховної роботи школи Педагог - організатор
2. Постійно проводити бесіди з учнями щодо попередження дитячого травматизму в умовах воєнного стану. Класні керівники, соціальний педагог
3. Постійно працювати над запобіганням злочинності серед учнів. Психолог
4. Робота з членами МО над реалізацією виховних проблем. Голова МО
5. Спільно з психологом класним керівникам організувати та провести анкетування учнів щодо виявлення рівня самооцінки. Психолог
6. Постійно використовувати віртуальні екскурсії як форму організації виховної роботи в умовах воєнного стану. Голова МО
7. Постійно удосконалювати навички роботи з інтернет-ресурсами . Психолог

ІVзасідання

Тема: Засоби підвищення мотивації учнів щодо реалізації життєвої позиції.

Дата:Лютий 2023 року

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про виконання
1. Навчальні та розважальні матеріали інтернет-ресурсів в роботі класного керівника Класні керівники
2. Круглий стіл. Дитяча самооцінка: формуємо, підтримуємо, розвиваємо Голова МО
3. Виховання та розвиток успішної особистості Заступник директора з ВР
4. Аналіз відкритих виховних заходів Класні керівники
5. Формування активно життєвої позиції учнів в умовах особистісно орієнтованого виховання. Класні керівники
6. Про стан роботи з батьками в умовах дистанційного та змішаного навчання. Голова МО
7. «Ситуація успіху: основні поняття, сутність, технологічні аспекти, інклюзивна практика» Голова МО

Робота між засіданнями:

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про виконання
1. Розвивати та удосконалювати навички користування цифровими технологіями. Заступник директора з ВР
2. Робота з членами МО над реалізацією виховних проблем: анализ та проблематика. Гспрямувати олова МО
3. Постійно підтримувати зв'язок з батьками, надавати необхідну допомогу у питаннях виховання дитини. Заступник директора з ВР
4. Спрямувати форми та методи виховної роботи на формування активної життєвої позиції учнів в умовах особистісно орієнтованого виховання. Класні керівники
5. Консультації для класних керівників з питань індивідуального розвитку учнів: діти з ООП, ВПО. Психолог
6. Розробити заходи щодо профілактики травматизму серед учнів. Голова МО
7. Розробити заходи щодо профілактики бездоглядності та безпритульності серед учнів. Голова МО
8. Спланувати заходи для виховання громадянина-патріота в умовах НУШ Голова МО

Vзасідання

Тема: Національно-патріотичне виховання – пріоритетний напрям у виховної роботі

Дата:Квітень 2023 року

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про виконання
1.

Виховна робота та класне керівництво: не планами єдиними...

Голова МО
2. Профілактика травматизму. Попередження нещасних випадків з учнями в школі та в побуті перед літніми канікулами. Заступник директора з ВР
3. Профілактика безпритульності та бездоглядності серед учнів в умовах війни. Педагог-організатор
4. Неформальні підходи у роботі класного керівника до патріотичного виховання Соціальний педагог, класні керівники
5. Національно – патріотичне виховання в умовах оновлення змісту освіти Голова МО
6. Обмін досвідом: виховання громадянина-патріота – важлива складова сучасної української школи Класні керівники

Робота між засіданнями:

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про виконання
1. Визначить основні пріоритети та напрями виховної роботи Заступник директора з ВР
2. Розробити цикл заходів щодо патріотичного виховання Голова МО
3. Запланувати неформальні підходи у роботі класного керівника до патріотичного виховання Заступник директора з ВР
4. Спланувати цикл бесід щодо виховання громадянина-патріота Психолог
5. Підготувати пропозиції щодо роботи МО протягом року. Голова МО

VІзасідання

Тема: Підсумки роботи ШМО класних керівників за 2022-2023 навчальний рік

Дата:Червень 2023 року

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про виконання
1. Обговорення підсумків роботи методичного об’єднання класних керівників за 2022/2023 н. р Голова МО
2. Опитування класних керівників з метою визначення теоретичних знань, умінь і навичок у з’ясуванні та вирішення проблемних ситуацій у роботі з учнями. Заступник директора з ВР
3. Підбиття підсумків роботи над методичною проблемою класних керівників. Голова МО, Класні керівники
4. Обговорення, складання та коригування перспективного плану роботи методичного об’єднання класних керівників на 2023/2024 н. р. Голова МО, класні керівники
5. Аналіз виховної роботи за рік щодо втілення основних аспектів національно-патріотичного виховання Заступник директора з ВР, Педагог-організатор, класні керівники

Робота між засіданнями:

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про виконання
1. Проаналізувати роботу МО класних керівників та в нести пропозиції щодо роботи МО на наступний навчальний рік. Заступник директора з ВР
2. Анкетування класних керівників з метою виявлення вміння вирішувати педагогічні проблеми Психолог
Відкриті уроки

2021-2022 рік

Предмет, година Клас Відповідальні Термін проведення Підпис
1 Фізика 9 Меренич О.М І семестр
2 Фізична культура 6 Жабур М. В. І семестр
3 Географія 8 Радик В. В. ІІ семестр
4 Українська мова 1 Хрипта М.М. ІІ семестр
5 Музичне мистецтво 5 Садварій К. І. ІІ семестр
6 Виховна година 9 Шанта Н.І. І семестр
7 Виховна година 8 Боднар Л. М. ІІ семестр
8 Звіт гурткової роботи Керівники гуртків: Садварій К. І. Шанта Н. І. Боднар Л. М. Меренич О.М Попович В. М. Мигович В.Ю. Радик В. В. ІІ семестр


Тематика засідань ШМО класних керівників на 2022 – 2023 н. р.
№ з /п Тема засіданняДата проведення Відповідальні Примітка
1.Організаційне засідання методичного об’єднання класних керівників. Планування виховної роботи Дунковицької гімназії на 2022-2023 н. р.Серпень
2.Психолого-педагогічні засади роботи класного керівника в кризових умовахЖовтень
3.Аналіз роботи за І семестр. Нетрадиційні форми роботи в умовах кризи.Грудень
4.Засоби підвищення мотивації учнів щодо реалізації життєвої позиції.Лютий
5.Національно-патріотичне виховання – пріоритетний напрям у виховній роботіКвітень
6.Підсумки роботи ШМО класних керівників за 2022-2023 навчальний рікЧервень

План роботи

методичного об’єднання

вчителів-предметників

Дунковицької ЗОШ І – ІІ ступенів

на 2021 – 2022 н. р.

Голова МО: Шанта Надія Іванівна

Дунковиця – 2018

І засідання

Вересень

Тема:Організація навчально-виховного процесу у 5 – 9 класах

Зміст роботи

1. Аналіз роботи методичної ради (Звіт Гольчі М. М.)

2. Обговорення й затвердження плану роботи методичного об’єднання, психолого-педагогічних семінарів, предметних тижнів з предметів природничо-математичного та суспільно-гуманітарного циклів . (Виступ членів МО.)

3. Науково-методичне забезпечення викладання предметів з базових навчальних дисциплін у р. Огляд нормативних документів,

новинок психолого-педагогічної літератури. (Інформація Шанти Н. І.)

4. Опрацювання методичних рекомендацій щодо вивчення навчальних дисциплін у 5 -9 класах н (Вчителі-предметники.)

5. Обговорення й погодження календарного планування вчителів-предметників н. (Шанта Н. І.)

6. Подання пропозицій щодо атестації вчителів-предметниківІІ засідання

Жовтень

Тема: Удосконалення роботи вчителів над розвитком пізнавальних інтересів учнів

Зміст роботи

1. Творче спрямування діяльності педагога на формування соціалізації особистості учня через впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. (Доповідь Шанти Н. І.)

2. Розвиток критичного мислення як фактор формування компетентної соціалізованої особистості в умовах сучасної освіти. (Інформація Радика В. В.)

3. Освітня й самоосвітня діяльність вчителя в контексті розвитку його інноваційного потенціалу (З досвіду роботи Жабура М. В. Майстер-клас.)

4. Графік проведення та організація І (шкільного) етапу предметних олімпіад з базових навчальних дисциплін. (Шанта Н. І.)

5. Погодження варіантів завдань (6 – 9 класи) для проведення шкільних предметних олімпіад з базових навчальних дисциплін. (Голова МО.)ІІІ засідання

Листопад

Тема: Індивідуалізація навчально-виховного процесу на основі диференціації. Робота з обдарованими дітьми

Зміст роботи

1. Проблема формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов. (Виступ Шанти Н. І.)

2. Використання на уроках дидактичного матеріалу для творчого мислення учнів з метою розвитку креативності в процесі вивчення зарубіжної літератури. (Інформація Боднар Л. М.)

3. Науково-дослідницька робота з історії як вид позакласної діяльності учнів.(Інформація Яцканич М. А.)

4. Комплексний підхід до формування творчо обдарованої особистості у процесі вивчення природничих дисциплін. (З досвіду роботи Меренич О. М. Майстер-клас.)ІV засідання

Січень

Тема:Шляхи формування соціальної компетентності особистості в

контексті виконання навчальних програм та нових

Державних освітніх стандартів

Зміст роботи

1. Наслідки моніторингових спостережень навчального процесу у 5 – 9 класах за І семестр. (Керівник МО.)

2. Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів. (Виступ Мигович В. Ю.)

3. Майстер-клас з проблеми здійснення соціалізації особистості в процесі вивчення географії. (Презентація Радика В. В.)

4. Обговорення і затвердження плану роботи методичної декади.(Голова МО.)V засідання

Березень

Тема:Педагогічна майстерність вчителів як умова успішного формування в учнів предметних компетенцій

Зміст роботи

1. Стан викладання та рівень успішності учнів із базових навчальних дисциплін. (Гольча М. М.)

2. Фахова майстерність учителя як один із компонентів підвищення якості знань учнів. (Шанта Н. І.)

3. Урізноманітнення та вдосконалення сучасних інноваційних форм і методів проведення занять із музичного мистецтва. (Майстер-клас. Піпар К. І.)

4. Творчість вчителя: шляхи звільнення від стереотипів та шаблонів. (Виступ членів МО.)

5. Оволодіння новітніми педагогічними технологіями як важливий чинник успішного навчально-виховного процесу.(Доповідь Фекете О. Ю.)VІ засідання

Травень


Тема:Державна підсумкова атестація як форма перевірки набутих знань та мовленнєвої культури учнів 9 класу

Зміст роботи

1. Ознайомлення з нормативними документами щодо підготовки випускників до державної підсумкової атестації. (Виступ Гольчі М. М.)

2. Методичні рекомендації щодо проведення Державної підсумкової атестації в 9 класі. (Доповідь Гольчі М. М.)

3. Профілактика стресового стану учнів під час та перед ДПА. (Інформація Кенез М. В.)

4. Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів-предметників . (Доповідь Шанти Н. І.)

5. Обговорення пропозицій щодо планування роботи методичного об’єднання на к. (Члени МО.)


Предметні тижні


№ п/п Назва Відповідальні Термін проведення Підпис
1 Фізичної культури та спорту Жабур М. М. жовтень
2 Місячник шкільних бібліотек Попович В. М. жовтень
3 Української писемності і мови Мигович В. Ю листопад
4 Правознавчий Яцканич М. А. грудень
5 Національно-патріотичного виховання Класні керівники 5 – 9 класів січень
6 Рідної мови Учителі-словесники лютий
7 Шевченківської поезії Шанта Н. І. березень
8 Довкілля Кенез М. В. квітень
9 Початкової ланки Класні керівники початкових класів травеньПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВЧИТЕЛІВ

Прізвище, ім’я та по батькові Проблемні питання класних керівників Проблемні питання вчителів-предметників
1 Боднар Леся Михайлівна Формування в учнів особистих рис громадян України Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках зарубіжної літератури
2 Гольча Марія Михайлівна Розвиток творчих здібностей учнів з елементами інтерактивного навчання на уроках німецької мови
3 Жабур Михайло Михайлович Вплив фізичного виховання на розвиток учнів
4 Іваньо Оксана Михайлівна Екологічне виховання школярів Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів
6 Лупак Вікторія Богданівна Виховні ідеали та ціннісні орієнтири молодших школярів Використання інноваційних технологій на уроках української мови у початкових класах
8 Меренич Оксана Михайлівна Розвиток логічного мислення учнів на уроках фізики
9 Мигович Віра Юріївна Виховання свідомої дисципліни, згуртування дитячого колективу Формування пізнавальної активності і творчої самостійності учнів на уроках української мови і літератури
10 Садварій Катерина Іванівна Виховання загальнолюдських цінностей та підготовка учнів до життя Розвиток естетичних смаків засобами музичного мистецтва
11 Радик Василь Васильович Формування досвіду моральних взаємовідносин в учнівському колективі Розвиток пізнавальних інтересів учнів на уроках географії, трудового навчання і креслення
13 Фекете Оксана Юріївна Всебічний і гармонійний розвиток учнів Розробка та презентація мультимедійних учнівських проектів у вивченні інформатики та математики
14 Хрипта Марина Михайлівна Ігрова діяльність у ГПД Формування навичок привильного і виразного читання
15 Шанта Надія Іванівна Формування загальнолюдських цінностей і почуття патріотизму в учнів Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови і літ-ри
16 Яночко Валентина Валеріївна Організація самостійної діяльності учнів у ГПД

ПОЛОЖЕННЯ


про методичне об'єднання вчителів-предметників

1. Загальні положення:

1.1.Методичне об'єднання – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну, організаційну роботу вчителів одного або кількох близьких за змістом предметів.

1.2.Методичне об'єднання вчителів здійснює навчально-методичне забезпечення середньої освіти та позакласну діяльність з предмету, організовує вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу згідно з рівнями, визначеними законодавством.

2. Структура та функції методичного об'єднання:

2.1.Структура методичного об'єднання включає всіх учителів навчального закладу

за галузями знань державного компонента освіти.

2.2.МО може організовувати свою роботу за наявності 3-х та більше у часників.

2.3.Підрозділами методичного об'єднання є творчі групи вчителів.

2.4.Керує методичним об'єднанням голова методичного об'єднання вчителів, яка (який) обирається терміном на два роки на загальних зборах методичного об'єднання з відповідної галузі знань із числа педагогічних працівників навчального закладу із відповідною фаховою освітою, яким за результатами атестації встановлена перша або вища кваліфікаційна категорія за наявності стажу роботи за фахом не менше 5 років.

2.5.Загальний контроль за роботою МО здійснює заступник директора НМР, який керує відповідний предмет або цикл.

3. Зміст і напрямки роботи методичного об'єднання вчителів.

Зміст роботи методичного об'єднання включає такі напрямки діяльності:

3.1.Розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду, поліпшення на цій основі організації методичної роботи в навчальному закладі.

3.2.Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами.

3.3.Навчально-методичне консультування педагогічних кадрів навчального закладу.

3.4.Організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних кадрів.

3.5.Обговорення питань з методики викладання предмета, принципових питань програми Міністерства освіти, розглядання календарно-тематичних планів.

3.6.Надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності.

3.7.Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів, виконання нормативних вимог до навчання та виховання учнів.

3.8.Підготовка та проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів юних науковців тощо.

3.9.Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення і узагальнення їхнього перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідницької роботи.

4. Голова шкільного методичного об’єднання вчителів:

4.1.Планує роботу методичного об’єднання на поточний навчальний рік.

4.2.Розподіляє методичні теми педагогічних працівників на поточний навчальний рік та організовує педагогічні читання на засіданнях методичного об’єднання.

4.3.Визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності членів методичного об’єднання за їх виконання.

4.4.Відповідає за ведення документації шкільного методичного об’єднання (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробки уроків, зразки наочності тощо).

4.5.Відвідує міські наради голів методичних об’єднань вчителів відповідної галузі знань.

4.6.Складає графік проведення методичних заходів з педагогічними працівниками.

4.7.Вивчає та аналізує роботу шкільного методичного об’єднання, складає списки необхідної науково-методичної літератури, технічних засобів навчання;

4.8.Створює банк даних (картотеку) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій, знайомить з ними членів методичного об’єднання.

4.9.Створює аудіо та відеотеку кращих освітянських доробок методичного об’єднання школи.

4.10.Збирає зразки кращих творчих робіт, виконаних учнями навчального закладу.

4.11.Організовує пошукові дослідження в галузі розробки та впровадження методики, технологій навчання і виховання.

4.12. Спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження в практику навчального закладу перспективного педагогічного досвіду, новинок навчально-методичної літератури, новітніх освітніх технологій та досягнень сучасної науки.

4.13.Готує навчальні матеріали та проводить І (шкільний) етап олімпіад з базових дисциплін.

4.14.Підводить підсумки та готує відповідні заявки на участь команди школи у подальших етапах олімпіад з базових дисциплін.

4.15.Організовує роботу вчителів у підготовці команди школи у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін та конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН.

4.16. Разом з заступником директора з навчально-методичної роботи готує навчальні матеріали для проведення зрізів знань за річним робочим планом навчального закладу.

4.17.Разом з заступником директора з навчально-виховної роботи складає план проведення предметного тижня, призначає відповідальних та слідкує за його виконанням.

4.18. Звітує про роботу методичного об’єднання на педагогічній раді школи.

5. Обов’язки вчителів членів МО

Кожен вчитель – член МО повинен:

· постійно підвищувати професійний рівень,педагогічну майстерность;

· мати особисту програму професійної самоосвіти;

· брати активну участь в розробці відкритих заходів;

· брати участь в роботі засідань МО, практичних семінарах і т.д.;

· кожному учаснику МО необхідно знати тенденції розвитку методики

· викладання предмета, «Закон про освіту», нормативні документи,

· методичні вимоги до категорій;

· володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності.

6. Права вчителів членів МО

6.1.Звертатися до адміністрації з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності.

6.2.Висувати пропозиції щодо поліпшення організації НВП в навчальному закладі.

6.3. Вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації вчителів.

7. Документація МО

7.1.Положення про МО.

7.2.Аналіз роботи за попередній рік.

7.3.План роботи на рік.

7.4.Протоколи засідань (друковані).

7.5.Банк даних про вчителів:якісний та кількісний склад.

7.6.Інструктивно-методичні документи.

7.7.Методична база доробків учителів МО.

8. Керівництво діяльністю МО

8.1.Керівництво діяльністю МО здійснює заступник директора з НМР.Заходи з підвищення фахової майстерності вчителів

1. Вивчення, вдосконалення та впровадження кращого педагогічного досвіду:

· кожному з членів методоб’єднання, що має власні педагогічні надбання чи високий рівень володіння певним питанням навчально-виховної роботи, виступати із розповіддю про свій досвід на засіданнях методоб’єднання;

· ознайомлювати колег з таким досвідом у ході проведення відкритих уроків,

виховних заходів, взаємовідвідування уроків;

· на засіданнях методоб’єднання систематично ознайомлюватися з новинками

психолого-педагогічної, методичної літератури, фаховими періодичними

виданнями.

2. Проводити аукціон педагогічних ідей.

3.Кожному вчителю працювати над виробленням особистого творчого почерку,

створювати свою систему роботи.

4.Проведення відкритих уроків, виховних заходів, семінарів, їх аналіз і самоаналіз.

5. Проходження курсів підвищення кваліфікації, атестація членів методичного

об’єднання.

Заходи по вивченню та підвищенню рівня знань,

умінь та навичок учнів

1. Використовувати у своїй роботі розроблені методики вивчення і визначення

психолого-педагогічних, медико–фізіологічних особливостей особистості.

2. На уроках з предметів природничого й гуманітарного циклів особливу увагу

приділяти:

· розвитку зв’язного мовлення;

· збагаченню активного словникового запасу;

· розвитку діалогічного мовлення;

· удосконаленню якостей читання;

· розвитку оперативної пам’яті;

· формуванню духовної культури школярів.

3. Використовувати у роботі інтерактивні форми навчання.

4. Проводити на уроках індивідуальну та диференційовану роботу зі слабкими

учнями.

5. Організовувати навчання як процес пізнання дилемного оточуючого світу і себе.

6. Проведення консультацій та індивідуальних занять для удосконалення

мовленнєвих здібностей.

7.Розробка та впровадження в практичну діяльність ситуативно-моделюючих

завдань.

8.Виявлення та підтримка творчо обдарованих учнів.

9. Оптимально урізноманітнювати методику навчальних занять, вдумливо

практикуючинестандартність їх форм і змісту.

10. Систематично знайомити учнів з народними традиціями, культурою українського

народу.

11. Проводити позакласну роботу з учнями.

Заходи з питань розвитку творчих здібностей,

пізнавальних інтересів, ініціативи вчителів та учнів

1. Брати участь у районних та обласних конкурсах, олімпіадах, змаганнях, турнірах

з метою виявлення і підтримки обдарованих дітей.

2.Використовувати різні форми роботи з обдарованими дітьми:

· індивідуальну,

· групову,

· дослідницьку роботу.

3. Формування ключових компетентностей.

3. 1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.

3.2. Спілкування іноземними мовами.

3.3. Математична компетентність.

3. 4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях.

3.5. Інформаційно-цифрова компетентність.

3. 6. Уміння вчитися впродовж життя.

3.7. Ініціативність і підприємливість.

3.8. Соціальна та громадянська компетентності.

3.9. Обізнаність та самовираження у сфері культури.

3.10. Екологічна грамотність і здорове життя.

• Кожен навчальний предмет має формувати не лише суто предметну компетентність, а й вносити свій вклад у формування ключових.

Керівник шкільного методичного об’єднання вчителів-предметників

Кiлькiсть переглядiв: 2113

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.