План роботи методичного об`єднання

вчителів - предметників

на 2023-2024 навчальний рік

Голова Мо

Меренич Оксана Михайлівна

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Науково-методична проблема (тема) школи:

Удосконалення освітньої діяльності в умовах реальної та віртуальної освіти шляхом формування у здобувачів освіти компетенцій, необхідних для успішної самореалізації та самоствердження протягом життя, на основі педагогіки партнерства.

Проблема (тема) методичного об’єднання вчителів :

Використання компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті Нової української школи.

Мета роботи методичного об’єднання вчителів :

 • допомога членам ШМО в питаннях методичного забезпечення реалізації продуктивного навчання;
 • продовжити роботу з новими підручниками за оновленими навчальними програмами (модельними навчальними програмами) і підбір відповідних методів та прийомів навчання;
 • підготовка учнів до ДПА;
 • створення умов для забезпечення експериментальної діяльності;
 • сприяння встановленню рівного доступу до повноцінного навчання різним категоріям учнів у відповідності до їх індивідуальних здібностей та потреб;
 • розвиток соціальної компетентності школярів на уроках у сучасній українській школі;
 • удосконалення системи позакласної роботи різноманітними творчими завданнями;
 • постійна допомога молодим педагогам;
 • формування конкурентоспроможного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу та створення умов для безпосереднього підвищення професійної компетентності педагогічних працівників;
 • працювати над формуванням особистості, здатної орієнтуватися у складному життєвому просторі шляхом повної інтеграції навчальних дисциплін.

Засідання 1

Серпень

 1. Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів за минулий 2022-2023 навчальний рік.
 2. Обговорення та затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів на 2023-2024 н. р. відповідно до методичних рекомендацій МОН України.
 3. Опрацювання нормативних документів МОН України та інструктивно-методичних матеріалів щодо вивчення предметів у 2023-2024 н. р., методичних рекомендацій щодо оформлення та ведення класних журналів.
 4. Вивчення змін до навчальних програм. Розгляд модельних навчальних програм для 5-6 класів НУШ. Робота з підручниками. Запровадження коригуючого навчання, внесення відповідних змін до календарнихпланів.
 5. Обговорення завдання для учнів, які навчаються індивідуально на сімейній формі навчання.

Засідання 2

Жовтень

 1. Підбиття підсумків шкільних олімпіад.
 2. Аналіз проведених діагностичних контрольних робіт в 5-6, 7-9 класах.
 3. Прийоми розвитку критичного мислення школярів.
 4. Стимулювання позитивного ставлення до навчання, створення умов для ефективної мотивації на уроках.
 5. Формування математичної компетентності в контексті НУШ (5-6 клас): поради для вчителів.

Засідання 3

Грудень

 1. Аналіз результативності роботи методичної роботи за І семестр.
 2. Аналіз результатів підсумкових контрольних робіт та диктантів за І семестр 2023-2024 н.р.
 3. Позакласна робота – складова цілісного творчого освітнього процесу.
 4. Використання методів соціальної адаптації на уроках історії та розвитку мовлення.
 5. Опрацювання новинок педагогічної літератури.

Засідання 4

Березень

 1. Групова позакласна робота як інтерактивна форма навчання.
 2. Види позакласної роботи з біології в умовах сьогодення.
 3. Розвиток зв’язного мовлення учнів на уроках, збагачення словника термінами, поняттями.
 4. Обговорення проведених предметних тижнів.
 5. Обмін ідеями, напрацюваннями, досвідом роботи.

Засідання 5

Травень

 1. Підготовка до проведення контрольних робіт та диктантів за навчальний рік.
 2. Творча скринька колекційного педагога ( посібники, методичні рекомендації, збірки тощо)
 3. Аналіз перевірки шкільної документації.
 4. Аналіз роботи м/о за 2023 - 2024 н.р.
 5. Пропозиції до плану роботи на наступний навчальний рік.

План роботи методичного об`єднання

вчителів - предметників

на 2022-2023 навчальний рік

/Files/images/anme/7172.gif

Голова МО

Садварій Катерина Іванівна

/Files/images/muzey/IMG-0069.JPG

/Files/images/anme/7172.gif

Засідання 1

ВЕРЕСЕНЬ

1. Виконання плану роботи шкільного методичного об’єднання за 2022/2023 навчальний рік.

2. Обговорення й затвердження плану роботи методичного об’єднання, психолого-педагогічних семінарів, предметних тижнів з предметів природничо-математичного та суспільно-гуманітарного циклів на 2022-2023 н.р.

3. Опрацювання методичних рекомендацій щодо вивчення навчальних дисциплін у 5-9 класах на 2022-2023 н.р.

4. Науково-методичне забезпечення викладання предметів з базових навчальних дисциплін у 2022-2023 н.р.

5. Обговорення навчальних програм на 5 клас НУШ на основі модельних програм

6. Обговорення завдання для учнів, які навчаються індивідуально на сімейній формі навчання
Засідання 2

ЖОВТЕНЬ

1. Управління процесом вдосконалення професійної компетентності педагога: - самоаналіз та аналіз відвіданих уроків «Ефективність уроку – результат організації діяльності учнів. Аналіз особливостей сучасного уроку».

2. Про особливості організації освітнього процесу в умовах карантинних

обмежень.

3. Про взаємовідвідування презентаційних уроків. Підготовка портфоліо.

4. Про організацію проходження навчання вчителями, які у 2022-2023 будуть викладати предмети у 5 класі НУШ.

5. Про Диференційоване навчання.

6. Огляд нормативних документів МОН України, новинок психолого-педагогічної літератури.Засідання 3

ЛИСТОПАД

1. Аналіз результативності методичної роботи за І семестр.

2. Аналіз роботи з обдарованими дітьми, аналіз участі учнів у І та ІІ етапі олімпіад з базових дисциплін, конкурсах, творчих робіт МАН

3. Впровадження інтерактивних форм і методів на уроках і в позаурочний час.

4. Про роботу ГПД в І семестрі.

5. Робота шкільних кабінетів. Якісне навчально – методичне забезпечення.

6. Особливості сучасного уроку.

Засідання 4

СІЧЕНЬ

1.Заходи з управління самоосвітою педагогічних працівників.

2. Про формування професійної компетентності педагогів в умовах Нової

української школи.

3. Модульне навчання як технологія диференційованого розвивального навчання.

4. Про підсумки навчання з використанням дистанційних технологій

5. Опрацювання нормативних документів, новинок педагогічної літератури.Засідання 5

БЕРЕЗЕНЬ

1. Підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів школи за січень, лютий.

2. Про підготовку та проведення предметних тижнів.

3. Організація методичної роботи з учителями, які відчувають труднощі в організації навчально-виховного процесу НУШ.


4. Про роботу методичних об’єднань під час дистанційного навчання.

5. Про створення і наповнення сайтів методичних об’єднань.

6. Огляд нормативних документів, новинок психолого – педагогічної літературиЗасідання 6

ТРАВЕНЬ

1. Вивчення та обговорення нормативних документів з питання організованого закінчення навчального року. Підготовка і проведення державної підсумкової атестації.

2. Про стан організації освітнього простору НУШ у 2022-2023 н.р.

3. Про рівень навчальних досягнень у 2022-2023 навчальному році.

4. Про стан справ щодо підготовки до засідань педагогічної ради.

5. . Про результати підвищення кваліфікації педагогів у 2022 – 2023 навчальному році.

6. Підсумки методичної роботи за 2022/2023 навчальний рік та проєкт плану роботи методичної ради на 2023/2024 навчальний рік.
/Files/images/anme/21.gif
№п/пП.І.Б.вчителяМетодична тема,над якою працює вчительТермін
1СадварійКатерина Іванівна«Розвиток творчих здібностей учнів шляхом впровадження інформаційних технологій та інтерактивних методів навчання на уроках музичного мистецтва»
2ГольчаМарія Михайлівна«Формування комунікативної компетенції учнів на уроках німецької мови засобами ІКТ»
3Боднар Леся Михайлівна«Впровадження компетентнісного підходу з метою активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіт на уроках зарубіжної літератури в умовах реальної та віртуальної освіти»
4ЖабурМихайло Володимирович«Підвищення рівня рухової активності школярів в умовах сучасної школи»
5МереничОксана Михайлівна«Активізація пізнавальної діяльності на уроках фізики шляхом впровадження інноваційних технологій»
6МиговичВіра Юріївна«Формування пізнавальної активності і творчої самостійності»
7ФекетеОксана Юріївна«Розвиток пізнавальних інтересів, як засіб підвищення якості знань учнів»
8Радик Василь Васильович«Формування в учнів потреби до навчання, для покращення знань через майстерність вчителя»
9ШантаНадія Іванівна«Розвиток пізнавальних здібностей учнів на уроках української мови та літератури»
10Савчук Ірина Іванівна«Розвиток пізнавальних інтересів учнів шляхом впровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес»
11МаргітаНаталія Іванівна«Застосування методів проблемного навчання навчання в процесі вивчення біології»
12УлинецьВікторія Василівна«Удосконалення освітньої діяльності під час вивчення математики та інформатики в умовах реальної та віртеальної освіти, необхідних для успішної самореалізації протягом тижня»
13ВасільєваМирослава Іванівна

Навчаючи – навчаємось.

Сенека Старший

Методична робота в школі будується на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетентності та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Для реалізації цих функцій методичної роботи необхідна дієва й ефективна структура методичної служби в навчальному закладі та система управління методичною роботою.ПОРАДИ ПЕДАГОГАМ· Поважайте співрозмовника, уважно його слухайте, налаштуйтеся на нього.

· Будьте завжди врівноваженими, стримуючи негативні емоції.

· Навчіться залагоджувати конфліктні ситуації з гідністю та гумором.

· Намагайтеся прощати, співчувати, співпереживати, бути великодушним і поблажливим до співрозмовника.

· Ростіть професійно, будьте у курсі останніх здобутків педагогічної науки, не зупиняйтеся на досягнутому.Пам’ятайте, що вдосконаленню не має меж.

· Будьте завжди приязним. Доброзичливість — основа здоров’я.

· Живіть і спілкуйтеся радісно. Намагайтеся в усьому побачити позитивне.

· Будьте добрими і чесними.Зроблене вами добро завжди повернеться до вас багаторазово збільшеним.

Положення про методичну раду навчального закладу

І. Загальні положення

1.1. Методична рада (МР) є колективним громадським професійним органом, що

поєднує на добровільній основі педагогів, членів педагогічного колективу закладу з

метою здійснення керівництва методичною роботою.

1.2. Керуючись визначеними концептуальними положеннями, підходами, ідеями МР

покликана координувати зусилля структурних підрозділів методичної служби школи, творчих педагогів, спрямовані на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу.

1.3. МР є головним консультативним органом школи з питань науково-методичного

забезпечення освітнього процесу.

1.4. Методична рада у своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини,

керується законами України, рішеннями Уряду України, органів керування освітою

всіх рівнів щодо питань навчально-виховної, методичної, дослідно-експериментальної та проектно-дослідницької діяльності, а також Статутом і локальними правовими актами закладу.

1.5. Термін дії даного Положення не обмежений. Зміни чи доповнення вносяться в разі потреби, але не рідше 1 разу на 5 років.

ІІ. Завдання й основні напрямки діяльності методичної ради закладу

2.1. Методична рада створюється для:

2.1.1. координації діяльності методичних об’єднань та інших структурних підрозділів методичної служби закладу, спрямованої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу;

2.1.2. розробки основних напрямів методичної роботи закладу;

2.1.3. забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробка навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;

2.1.4. організації дослідно-пошукової, інноваційної та проектно-дослідницької

діяльності в закладі, спрямованої на освоєння нових педагогічних технологій,

розробку авторських програм, апробацію навчально-методичних комплексів і т.і.;

2.1.5. організації консультацій для педагогів школи щодо проблем удосконалення

професійної майстерності, методики проведення різних видів занять, їх навчально-

методичного й матеріально-технічного забезпечення;

2.1.6. розробки заходів щодо узагальнення і поширення педагогічного досвіду

співробітників школи;

2.1.7. проведення педагогічних і методичних експериментів щодо пошуку й апробації нових технологій, форм і методів навчання;

2.1.8. розгляду, узагальнення і затвердження матеріалів перспективного педагогічного досвіду творчо працюючих педагогів;

2.1.9. організації взаємодії з іншими навчальними закладами, науково-дослідними

установами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в галузі освіти;

2.1.10. впровадження до навчального процесу сучасних навчально-методичних і

дидактичних матеріалів і програмного забезпечення автоматизованих систем

навчання, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних

систем. Розробка програмного забезпечення для проведення занять і впровадження їх у навчальний процес.

ІІІ. Основні напрями діяльності методичної ради закладу

3.1. Аналіз результатів освітньої діяльності з предметів.

3.2. Розгляд і оцінка інтегрованих навчальних програм з досліджуваних предметів і

узгодження їх з програмами суміжних дисциплін для більш повного забезпечення

засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів.

3.3. Обговорення рукописів навчально-методичних посібників і дидактичних

матеріалів з предметів.

3.4. Підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних

предметів.

3.5. Обговорення доповідей за методикою викладу принципових питань програми,

обговорення й затвердження календарно-тематичних планів.

3.6. Обговорення методики проведення окремих видів занять і змісту дидактичних

матеріалів до них.

3.7. Розгляд питань організації, керівництва і контролю дослідницької роботи учнів.

3.8. Організація та проведення педагогічних експериментів щодо пошуку і

впровадження нових інформаційних технологій навчання.

3.9. Розробка й удосконалення засобів підвищення наочності навчання (термінальних і дисплейних комплексів, макетів, стендів, діафільмів, таблиць і т.д.), а також методики їхнього використання в навчальному процесі.

3.10. Удосконалення навчально-лабораторної бази (лабораторних і спеціальних класів, кабінетів, локальних обчислювальних мереж і їхнього програмного забезпечення).

3.11. Взаємні відвідування занять як усередині методичного об’єднання, так і між

учителями різних методичних об’єднань із метою обміну досвідом і вдосконалення

методики викладання навчальних предметів. Вивчення досвіду роботи споріднених

МО інших навчальних закладів і обмін досвідом роботи.

3.12. Вибір і організація роботи наставників з молодими фахівцями й

малодосвідченими вчителями.

3.13. Розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань з предметів.

IV. Організація роботи методичної ради закладу

4.1. Склад та чисельність методичної ради визначає педагогічна рада та затверджує

директор закладу.

4.2. До складу методичної ради входять: голова ради, заступник голови ради, секретар ради, члени ради.

4.3. Рада може формуватись із директора закладу, заступників директора закладу,

керівників шкільних методичних об'єднань, творчих груп, керівників інших

методичних структурних підрозділів закладу, досвідчених педагогів, педагогів –

новаторів, наукових працівників, які співпрацюють зі школою, а також методистів

міського методичного кабінету, інституту післядипломної освіти педагогічних

працівників, наукових керівників інноваційних і дослідницьких проектів з числа

викладачів ВНЗ і наукових співробітників, що працюють спільно з ліцеєм в інтересах її розвитку, за їх згодою.

4.4. У складі ради можуть формуватися секції за різними напрямках діяльності

(проектно-дослідницька, інноваційна, діагностична тощо).

4.5. Робота ради здійснюється на основі річного плану.

4.6. План складається головою методичної ради, розглядається на засіданні

методичної ради, узгоджується з директором закладу і затверджується на засіданні

педагогічної ради.

4.7. Періодичність засідань МР визначається її членами, виходячи з необхідності (як

правило, не менше 4-5 разів на рік).

4.8. Про час і місце проведення засідання голова методичної ради зобов’язаний

попередити членів ради.

4.9. За підсумками засідання МР виносяться рекомендації щодо реалізації рішень.

4.10. При розгляді питань, що стосуються інших напрямів освітньої діяльності, на

засідання необхідно запрошувати відповідних посадових осіб.

4.11. За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рішення, де

зазначаються шляхи та терміни їх реалізації. Винесення рішень фіксується в книзі

(журналі) протоколів засідань.

V. Права методичної ради закладу

5.1. Методична рада має право:

5.1.1. виносити пропозиції щодо поліпшення навчального процесу в ліцеї;

5.1.2. порушувати питання про публікацію матеріалів щодо передового педагогічного досвіду, накопиченого в методичних об'єднаннях;

5.1.3. порушувати питання про заохочення педагогів за активну участь у дослідно-

пошуковій, експериментальній, науково-методичній і проектно-дослідницькій

діяльності;

5.1.4. рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації;

5.1.5. висувати вчителів для участі у фахових конкурсах.

VІ. Контроль за діяльністю методичної ради закладу

6.1. У своїй діяльності методична рада підзвітна педагогічному колективу закладу,

несе відповідальність за прийняті рішення та забезпечення їх реалізації.

(особою, що ним призначена) відповідно до планів методичної роботи і

внутрішньошкільного контролю.

6.2. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється директором закладу

Кiлькiсть переглядiв: 1041

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.