8 клас

Класний керівник Радик Василь Васильович11.05.-29.05.2020


29.05.2020


Алгебра

Тема: «Повторення. Розв’язування вправ»

Повторити теми з попередніхвідеоуроків. Завдання на вибір з підручника

Геометрія

Тема: «Повторення. Розв’язування задач»

Повторити теми з попередніхвідеоуроків. Завдання на вибір з підручника

Історія України

Тема: «Повторення вивченого за рік»Підготувати цікаві реферати

Основи здоров’я

Тема: Комп’ютерна безпека. Узагальнення.Д/з.Опрацювати параграф 31(друга частина). Повторити вивчений матеріал.Виконати тести за посиланням join.naurok.ua. Код доступу 5025412.

Географія,

Тема: Узагальнююче повторення «Україна в світі: природа, населення».


28.05.2020


Хімія

Тема: Повторення вивченого. Підсумковий урок.Д/з. Повторити вивчений матеріал.

Зар літ

Обговорення списку рекомендованої літератури на 9кл

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за семестр

Повторіть вивчене з теорії літератури. Поділіться враженнями від

прочитаних творів у 8 класі

 • ОлександрПушкін. «ЄвгенійОнєгін»
 • Михайло Лермонтов. «Герой нашого часу»
 • Оноре де Бальзак. «Гобсек»
 • Микола Гоголь. «Шинель»
 • ГенрікІбсен. «Ляльковийдім»
 • Бернард Шоу. «Пігмаліон»
 • Михайло Булгаков. «Собачесерце»
 • Шолом-Алейхем. «Тев'є-молочар»
 • Рей Бредбері. «451 градус по Фаренгейту»
 • ГарперЛі. «Убитипересмішника»
ЕрікСігел. «Історія одного кохання»
Рос мова

Повторення вивченого

Нім.мова-

Тема:,,Конкурс знавців німецької мови".
Домашня робота.Повторити вивчений матеріал за 8 клас.

Нім.мова-

Тема:,,Повторення".Теми 5-8 ст.93-186.
Домашня робота.Повторити вивчений матеріал ст.93-186.
Укр. мова,
Тема: Підсумковий урок
Узагальнення та систематизація вивченого за рік
Зміст уроку:
 1. Повторити вивчений за рік навчальний матеріал,§ 3 – 36, с. 20 –163 підручника.
 1. Виконатипідсумковий контрольний тестза вивченими
протягом навчального року темами на платформі «На Урок».
Домашня робота. Повторити вивчене у 8 класі.


27.05.2020


Фізика,
Контрольна робота з теми " Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах ".
Д/з. Повторити вивчений матеріал.
Пройти тест
Біологія

Тема: Узагальнення. Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму.Д/з. Повторити вивчений матеріал. Опрацювати параграф 59.

Хімія

Тема: Інструктаж з БЖД. Екскурсіядо краєзнавчого музею.(Іршава) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.irshava-news.com/NewsOpen/id_news_345285&ved=2ahUKEwim5-SjiM_pAhWBw6YKHQ2xBAgQo7QBMAB6BAgAEAE&usg=AOvVaw3QMrKklQbSMKza9xy8OywY.Д/з. Переглянути віртуальну екскурсію за посиланням.

Укр. мова,
Тема: Повторення в кінці року
Контрольна робота (диктант)
Написання контрольногоаудіо диктанту.
Домашня робота. Повторити вивчене за рік.
Укр. літ.,
Тема:Повторення й узагальнення вивченого.
Рекомендована література для читання влітку
 1. Повторити вивчене за навчальний рік.
 2. Прочитати зі списку рекомендованої літератури на літо.
Література для читання влітку:
 • Біблія. Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея.
Притча про блудного сина. Притча про сіяча та інші.
 • «Слово о полку Ігоревім».
 • Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка».
 • Тарас Шевечнко. «Кобзар» (поеми).
 • Григорій Квітка-Основ’яненко. «Маруся».
 • Микола Гоголь. «Тарас Бульба».
 • Пантелеймон Куліш. «Чорна рада».
 • Марко Вовчок. «Інститутка».
Гарного відпочинку та цікавого читання!

Географія,

Тема: Ознайомлення з об'єктами природи своєї місцевості.

Трудове навчання,

Тема: Види одягу та взуття.


26.05.2020


Алгебра

Тема: «Розв’язування рівнянь»

Повторити тему з попередніхвідеоуроків. Завдання на вибір з підручника

Геометрія

Тема: «Розв’язування трикутників»

Повторити тему з попередніхвідеоуроків. Завдання на вибір з підручника

Інформатика

Тема: «Виконання проекту»

Виконати проект на довільну тему

Всесвітня історія

Тема: «Повторення вивченого за рік»

Підготувати цікаві реферати

Укр. мова,
Тема: Повторення в кінці року.
Розділові знаки в простому реченні
Зміст уроку:
 1. Повторення вивченого про розділові знаки у реченні з однорідними членами, звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями), відокремленими членами(§22 – 36, с.102-163підручника).
 2. Виконати вправи на повторення зі с. 179.Вправи 400, 401 (письмово), 403 (усно).
 3. Виконати завдання.Записати речення, розкриваючи дужки й записуючи правильно слова. Розставити розділові знаки.
 1. Вже почалось мабуть майбутнє (Л. Костенко).
 2. Запалай мій вогнику крилатий полум..ям привітним і (не)злим(А. Малишко).
3)Ти наше диво калинове кохана мат..ринська мово (Д. Білоус).
4)О слово рідне Орле скутий Чужинцям кинуте (на)сміх! (Олександр
Олесь).
5)Ми зб..регли тебе вкраїнсько мово щоб лютий ворог (не)поранив
(П. Тичина).
6)Слово моя ти єдиная зброє ми (не)повин..і загинуть обоє (Леся
Українка).
7)Залишимо дорогі батьки в с..рцях наших синів усю красу
навколишнього світу, все бага..тво сердець наших предків
(В. Сухомлинський).
Домашнє завдання. Повторити вивчені пунктограми у реченнях
з однорідними членами, звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями), відокремленими членами.
Підготуватись до підсумкового контрольного диктанту.
Укр. літ.,
Тема:Література рідного краю. Закарпатська поезія міжвоєнного періоду (1919 – 1939 рр.).Символізм у поезії Федора Потушняка.
Збірки поезій«Далекі вогні», «На білих скалах», «Мій сад»
ТЛ: символізм, імпресіонізм
Зміст уроку:
1. Ознайомитись із творчістю закарпатського письменника за посиланням
(або з Вікіпедії):
2.З теорії літератури (ознайомлення).Вікіпедія
Символізм—одна з течій модернізму, напрям у поезії, де використовується художній символ замість образу, що відтворює певне явище. Символ у творі постає як знак мінливого «життя душі» і «пошуку істини».Словоусимволізмі — натяк, образ-загадка.
ІМПРЕСІОНІ́ЗМ(франц. impressionisme, від impression – враження)–напрям у мистецтві (перш за все у живописі) останньої третини 19 – першої чверті 20 ст., який реалізується у відтворенні художником безпосереднього враження від об’єкта споглядання.
 1. Ідейно-художній аналіз поезій Ф. Потушняка зі збірок«Далекі вогні»,«На білих скалах», «Мій сад»та ін.Спадщина письменника – це не лише регіональне, а й загальноукраїнське духовно-культурне явище, що має повноцінно входити у скарбницю національного письменства та вітчизняної науки. Поетичні твори Ф.М.Потушняка30-40-х років ХХ-го ст. за рівнем майстерності, емоційної сугестивності, психологічної напруженості та глибинної інтроспективності можна ставити в один ряд із творчими здобутками Богдана – Ігоря Антонича й раннього Павла Тичини.Становлення Федора Потушняка як митця припадає на другу половину 30-х та 40-х років ХХ-го ст. Його поетика була представлена низкою збірок: “Далекі вогні” (1934), “ Хвилини вічності” (1936), “Таємничі вечори” (1938), “Можливості” (1939), “На білих скалах” (1941), “Кристали” (1942) та “Терези вічності” (1944).Потушнякова художня модель світу виражена філософськими сентенціями. Вона має міфологізований характер, її елементи, згідно з поетикою символізму, є знаками неземного, непідвладного раціональному пізнанню світу. Оживлення й символізація сил природи поєднується в авторському поетичному міфі з утвердженням християнської ідеї Бога-Творця, що постає як надорганізуюча сила універсуму.Ліричний міфосвіт митця вельми контрасний, багатозвуковий, різнокольоровий, у постійному протиборстві добра і зла. У динаміці змін природи розкривається широкий спектр настроїв та багатства світу душі ліричного “Я ” автора. У спілкуванні з читачем через художнє слово, він використовує методи сугестопедії. За допомогою навіювання картин протистоянь і злиття різних сил природи Федір Потушняк дає художнє зображення людської психіки як поєднання інтровертивного і екстравертивного, темних і світлих начал, їх безперервної боротьби, спадів і піднесень духовного енергопотенціалу. Релігійні, християнські настрої просвітлюють душу поета:Хай бурливе море грає,Хай далекий сходить грім,Ми на морю, що лунає,Знов поставим Божий дім.Як влучно зазначає, характеризуючи ліричні поезії Ф.М.Потушняка, дослідниця Лідія Голомб: «Ліричні збірки Ф.Потушняка сприймаються як сходинки напруженого духовного шляху поета-мислителя, що постійно, як давній Діоген, шукає людину, намагається осягнути сенс її земного буття». Філософічності поетичного мислення Федора Потушняка найкраще відповідала тогочасна поезія європейського символізму з її дуалістичним світочуванням та прагненням до інтуїтивного пізнання сутності речей, явищ, подій. На творчому розвитку поета-символіста істотно позначилося й те, що він був також ученим-філософом, культурологом, етнопсихологом, автором численних досліджень у галузі естетики.У збірці “Далекі вогні” Федір Потушняк вміло відтворює духовний порив людини до щастя, внутрішньої гармонії, єдності зі світом. “Хвилини вічного” – це не механічний синтез хвилин як елементів вічного. Це – осяння в творчості, натхнення, пориви, що виходять далеко за межі простору і часоплину.
Домашня робота. Ознайомитись із поетичною творчістю Миколи Рішка, Миколаї Божук. Підготувати повідомлення про одного з вивчених закарпатських письменників (на вибір) у формі рефератів, презентацій, буктрейлерів, буклетів тощо.
Креслення,

Тема: Повторення вивченого матеріалу за навчальний рік.


25.05.2020


Фізика,
Узагальнення знань з теми " Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах ".
Д/з. Повторити & 33 - 40.
Біологія

Тема: Постембріональний розвиток людини.Репродуктивне здоров’я.

Д/з. Опрацювати параграф 57,58. Вивчити основні терміни. Переглянути відеоурок за посиланням через viber.

Нім.мова-

Тема:,,Повторення вивченого".Теми 1 -4 ст.4-102.
Домашня робота.Повторити лексику і граматику
ст.4-102.

Мистецтво

Стилі в мистецтві. Підсумковий урок

Зар літ

Обговорення списку рекомендованої літератури на 9кл

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за семестр

Повторіть вивчене з теорії літератури. Поділіться враженнями від

прочитаних творів у 8 класі

 • ОлександрПушкін. «ЄвгенійОнєгін»
 • Михайло Лермонтов. «Герой нашого часу»
 • Оноре де Бальзак. «Гобсек»
 • Микола Гоголь. «Шинель»
 • ГенрікІбсен. «Ляльковийдім»
 • Бернард Шоу. «Пігмаліон»
 • Михайло Булгаков. «Собачесерце»
 • Шолом-Алейхем. «Тев'є-молочар»
 • Рей Бредбері. «451 градус по Фаренгейту»
 • ГарперЛі. «Убитипересмішника»
 • ЕрікСігел. «Історія одного кохання»
Інформатика

Тема: «Планування проекту» Виконати проект на довільну тему

Укр. літ.,
Тема:Література рідного краю. Закарпатська новела першої половини ХХ ст.Ознайомлення з творчістю письменників Закарпаття
(Олександр Маркуш. «Марамороські оповідання»; Лука Дем’ян. «Оповідання синіх Карпат»; Федір Потушняк. «Своя хата»)
ТЛ: новела, оповідання, фейлетон
Зміст уроку:
1. Ознайомитись із творчістю закарпатських письменників за посиланнями
(або з Вікіпедії):
2. З теорії літератури.Вікіпедія
Новела(від італ. novella, від латин. novellas — новітній)—невеликий за обсягом прозовий твір про незвичайну життєву подію з динамічним, напруженим сюжетом та несподіваним фіналом. Новелі властиві лаконізм, яскравість і влучність художніх засобів, зведення до мінімуму кількості персонажів.
Оповіда́ння —невеликий за обсягом прозовий твір, у якому зображувалась одна подія з життя одного, або двох сформованих персонажів. Невеликі розміри оповідання вимагають нерозгалуженого, як правило, однолінійного, чіткого за побудовою сюжету. Характери показані здебільшого у сформованому вигляді.
Фейлето́н —сатиричний жанр художньо-публіцистичної літератури, що висміює негативні явища в суспільному житті.
Домашня робота. Прочитати оповідання закарпатських письменників
(з теми уроку, на вибір).


22.05.2020


Географія,

Тема: Особливості зайнятості населення.

Домашня робота: Підготувати реферат на тему: «Мої земляки».

фіз.вих

.Кидання м’ячика на дальність. Віджимання.

фіз.вих

Руханка. Вправи.

Алгебра

Тема: «Повторення. Розв’язування задач»

Повторити тему з попередніхвідеоуроків. Завдання на вибір з підручника

Геометрія

Тема: «Повторення. Розв’язування задач»

Повторити тему з попередніхвідеоуроків. Завдання на вибір з підручника

Історія України

Тема: «Внесок України у формування європейської цивілізації»

Підготувати цікаві реферати

Рос мова

Контрольний зорово – слуховий диктант

Д/Р Повторити правила

Основи здоров’я

Тема: Інформаційна небезпека.

Д/з. Опрацювати параграф 31.Вивчити основні терміни.Завдання 10 ст.151(письмово).Переглянути відеороликна сайті interaktive.com.ua.


21.05.2020


Основи здоров’я

Тема:Міжнароднеекологічне право.Екологічне законодавство України.

Поняття інформаційного суспільства та сталого розвитку.Д/з.Опрацювати параграф 31.Вивчити основні терміни.Завдання7 ст.156(письмово).

Нім.мова
Тема:,,Це наша країна".Створення проекту.
Домашня робота.Впр.1 ст.209.
Зар літ

П/Ч Марина Аромштам «Коли відпочивають янголи»

Д/Р Прочитати повість

Рос мова

Контрольний переказ

Д/Р Повторити вивчені орфограми

Мистецтво

Зустрілися стилі в мистецтві

Д/Р Переглянути уривок з фільму «Стилі мистецтва»

Укр. мова,
Тема: Повторення в кінці року.Розділові знаки в простому реченні
 1. Повторення вивченого про розділові знаки у реченні з однорідними членами, звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями), відокремленими членами(§22 – 36, с.102-163підручника).
 2. Виконати вправи на повторення зі с. 177 - 178.Вправи 396 (ІІ), 398 (ІІІ), (письмово).
 3. Виконати завдання.Запишіть речення, розкриваючи дужки й записуючи правильно слова.Розставте розділові знаки.
1)І вже (не)існувало для нього нічого окрім озера осики й хмелю(І. Цюпа).
2)Над широкими (сіно)жатями над з..леними ярами встав л..гесенькийтуман (І. Нечуй-Левицький).
3)Усі вовки білки зайці бігають по снігу і (мимо)волі мабу(т, д)ьзалишають свої сліди.
4)Ст..жина (не)наче лоза виноградна пнеться по білій стіні гори(Д. Павличко).
5)Там на з..леній лавці обкладеній дерниною сперши голову на руки
сидить білява пан..очка (М. Коцюбинський).
6)За селом на видноколі причаїлися гори заворож..ні красою ніколи (не) бачених степів.
7)Нічим я (не)надихався іще ні веснами ні тихим падолистом (М. Ткач).
Домашнє завдання. Повторити вивчені пунктограми у реченняхз однорідними членами, звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями), відокремленими членами.


20.05.2020


фіз.вих

Руханка. Вправи.

Географія,

Тема: Кількість та структура населення Закарпатської області.

Домашня робота: Підготувати реферат по темі: «Етнічний склад населення області».

Трудове навчання,

Тема: Оздоблення виробів.

Домашня робота: Вивчити правила ТБ при оздобленні виробів

Укр. літ.,
Тема: Позакласне читання. Українські гумористи.
Остап Вишня. «Мисливські усмішки»
Зміст уроку:
1. Ознайомитись із творчістю Остапа Вишні за посиланнями:
Остап Вишня. Українська література в іменах
2.Ознайомитись із творами Остапа Вишні за посиланнями:
«Мисливські усмішки». Аудіокнига
Аналіз і короткий зміст творів"Моя автобіографія" та "Сом"
3.Прочитати й знати розповідати прозові усмішки Остапа Вишні.
Домашня робота. Ознайомитись із письменниками-гумористами рідного краю. Підготувати повідомлення про закарпатських письменників-гумористів(у формі рефератів, презентацій, буктрейлерів, буклетів тощо).
Укр. мова,
Тема:Повторення в кінці року.
Повторення відомостей про просте ускладнене речення,
його ознаки
 1. Повторення вивченого про просте речення, ускладнене однорідними членами, звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями), відокремленими членами(§22 – 36, с.102-163підручника).
 2. Виконати вправи на повторення зі с.175 – 176підручника.Вправи 393 (ІІ), 394 (ІІ), 395 (письмово).
 3. Виконати завдання.Складіть і запишіть речення з поданими словами у формі звертань чи вставних слів.Україна, мати, земля, будь ласка, безперечно, можливо.
Домашнє завдання. Повторити вивчене про розділові знаки у реченнях
з однорідними членами, звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями), відокремленими членами.

Хімія

Тема: Повторення.Розрахунковізадачі.Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів продуктів реакцій.

Д/з. Повторитививчений матеріал.Завдання з підручника на вибір.

Біологія

Тема: Вагітність. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції.

Д/з. Опрацювати параграф 56,57. Вивчити основні терміни. Переглянути відеоурок за посиланням через viber.

Фізика,
Електричний струм у газах.
Види самостійних газових розрядів.
Д/з. Вивчити & 39, 40.

19.05.2020


Креслення,

Тема: Виконання креслень предметів.

Домашня робота: Виконати креслення предмета.

Зар літ

П/Ч Марина Аромштам «Коли відпочивають янголи»

Д/Р Прочитати повість

Алгебра

Тема: «Розв’язування рівнянь»

Повторити тему з попередніхвідеоуроків. Завдання на вибір з підручника

Геометрія

Тема: «Розв’язування прямокутних трикутників»

Повторити тему з попередніхвідеоуроків. Завдання на вибір з підручника

Інформатика

Тема: «Виконання проекту»

Виконати проект на довільну тему

Всесвітня історія

Тема: «Китай та Японія. Індія та персія в 16-18 ст.»

Підготувати цікаві реферати

Укр. мова,
Тема:Повторення в кінці року.
Повторення відомостей про просте речення, його ознаки;
про головні й другорядні члени речення
 1. Повторення вивченого про простеречення, його види й ознаки,
про головні й другорядні члени речення (§§ 4 – 20, с.25 – 94підручника).
 1. Виконати вправи на повторення зі с. 175 підручника.Вправи 390, 391(письмово).
 2. Виконати завдання.Зробіть письмовий синтаксичний розбір поданих речень (за зразком письмового робору з підручника на с. 95). Скористайтесь алгоритмомна с. 94 підручника.
 1. Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє (О. Довженко).
 2. Україно моя, мені в світі нічого не треба, Тільки б голос твій чути і ніжність твою берегти (А. Малишко).
 3. Кров свою віддам твоїй калині, пісню – травам, птицям і лісам…(М. Луков).
 4. Чи хоч пучечок тої калини мені на груди покладіть (Л. Костенко).
 5. Пишу тобі рядки привіту крильми найперших журавлів (М. Боровко).
Домашнє завдання. Повторити вивчене про речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями), відокремленими членами. Виконати вправу 392, с. 175.
Укр. літ.,

Тема: Валентин Чемерис. «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання».

Характеристика образів Вітьки Горобця, Федька Котигорошка, Галі Козачок

Уміти характеризувати головних героїв повісті за таблицею:

Зовнішні риси, вік

Внутрішні риси

Таланти

Мрії та прагнення

Ставлення автора та інших героїв

2. Розглянути образи головних героїв за вчинками:

Дружба (Вітька – Федько).

Кохання (Вітька – Галя).

Зрада (Вітька – Петро).

3. Прокоментуйте вислови Бернарда Шоу «Перше кохання вимагає

трохи дурості й багато цікавості» та Василя Симоненка «Любов,

як сонце, світу відкриває Безмежну велич людської краси».

Кого з героїв повісті, на вашу думку, вони стосуються?

4. Складіть сенкан до образу головного героя повісті (на вибір).

Домашня робота. Написати твір-мініатюру на тему «Чи існує справжнє кохання сьогодні?» (за твором В. Чемериса).


18.05.2020


Укр. літ.,
Тема:Валентин Чемерис.«Вітька + Галя, або Повість про перше кохання».
Проблематика повісті. Дитячі проблеми в дорослому житті, передані засобами гумору
Зміст уроку:
 1. «Життя вимірюється не кількістю прожитих років, а тим, що встиг зробити, який слід залишив на землі, скільки добра подарував людям»,— так вважає відомий український письменник-гуморист Валентин Чемерис.
 2. Опрацюйте проблематику повісті Валентина Чемериса.
Проблематика повісті:
кохання і зрада; батьки і діти; культура спілкування; дружба; уміння бачити прекрасне в буденності; необхідність навчання та розвитку творчих здібностей.
3.Поміркуйте над питаннями:
•Які «дорослі» проблеми намагаються розв'язати підлітки в повісті
В. Чемериса?
•Чому твір актуальний і вXXIст.?
•Чого навчає він дітей і дорослих?
•Чи можна назвати Вітьку й Галю кла­сичними образами закоханих?
4.Асоціативний кущ.
Запишіть свої асоціації до висловлення«Що таке справжня дружба
ісправжнє кохання?».
5.Складіть сенкан до слів«Дружба», «Кохання».
6.З теорії літератури.
Комічне—від грецького слова "комікос" — смішне. У сучасному вжитку цей термін є родовим поняттям для означення різноманітних відтінків смішного; все, що може викликати сміх, — об'єкт комічного.
Гумор—доброзичливо-глузливе ставлення до чого-небудь, спрямоване на викриття. Фізична або вербальна дія, яка має на меті розсмішити.
Поняття гумору ґрунтується на спостережливості та аналітичності мислення, тому бути в доброму гуморі - означає бути спостережливим та мислити філософськи, підмічати смішне.
Іронія( від гр. удавання)–це прихована насмішка над явищем чи особою, про які говорять у позитивному чи навіть у захопленому тоні, маючи на увазі зовсім протилежне з метою насмішки над цим( явищем чи особою).
7.Поміркуйте, що – смішне, а що – сумне в повісті.
(Смішне: наслідування Федьком книжних романів;комічні ситуації із серенадою, листом до редакції, приворотним зіллям та ін.
Сумне: стан побутового обслуговування на селі; бідність селян; обмежені можливості культурного розвитку, дозвілля; виготовлення небезпечних іграшок та їхнє використання тощо).
Домашня робота. Уміти аналізувати головних героїв повісті.
Виконати флеш-тест«Так чи ні?»за посиланням:
Фізика,
Електричний струм у металах, рідинах.
Д/з. Вивчити & 36, 37.
Біологія

Тема: Будова і функції репродуктивної системи.Статеві клітини.Запліднення.Менструальний цикл.

Д/з. Опрацювати параграф 55,56.Вивчити основні терміни, переглянути відеоурок за посиланням через viber.

Нім.мова
Тема:,,Відомі Українці".
Домашня робота.Впр.2.ст.209.Тест.
Інформатика

Тема: «Планування проекту»

Виконати проект на довільну тему


15.05.2020


Основи здоров’я

Тема: Небезпека залучення до деструктивних соціальних угрупувань. Загроза тероризму. Інструктаж з БЖД. Практична робота 12: Відпрацювання уміння уникати нападу, пограбування, залучення до деструктивних соціальних угрупувань.

Д/З. Опрацювати параграф 30. Виконати практичну роботу на сторінці 147.

фіз.вих

.Фінішне прискорення і зупинка після руху. Віджимання.

фіз.вих

Стрибки в довжину з місця.. Віджимання.

Географія,

Тема: Природокористування. Природно-заповідний фонд Закарпатської області.

Домашня робота: Підготувати реферат по темі.

Алгебра

Тема: «Повторення. Функції»

Повторити тему. Завдання із підручника на вибір»

Геометрія

Тема: «Повторення. Многокутники»

Повторити тему. Завдання із підручника на вибір»

Історія України

Тема: «Внесок України у формування європейської цивілізаціі»

Вивчити тему з підручника. Написати реферат


14.05.2020


Хімія

Тема: Повторення. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Д/з. Повторити дану тему. Виконати завдання на вибір з підручника.

Нім.мова-

Тема:,,Українська сталиця".Ст.204-205.
Домашня робота.Слова,вирази.Впр.3 ст.205.

Зар літ

Контрольна робота «Література ХХ –ХХІ ст. У пошуках себе і високого польоту»

Виконати тест

Код доступу повідомлю перед тестуваннням

Рос мова

Контрольний письмовий переказ

ШИПОВНИК

Нет ничего прекрасней кустов шиповника! Помните ли вы их, милый читатель? Мой вопрос не слишком невежлив; ведь верно же, что многие и многие проходят мимо множества чудесных вещей, стоящих или двигающихся по пути. Мимо деревьев, кустов, птиц, детских личиков, провожающих нас взглядом где-то на пороге, у ворот… Красная узкая птичка вертится во все стороны на ветке – видим ли мы ее? Утка опрокидывается головой вперед в воду – замечаем ли мы, как юмористично и обаятельно это движение, хохочем ли мы, оглядываемся ли, чтобы посмотреть, что с уткой?

Ее нет! Где она! Она плывет под водой… Подождите, она сейчас вынырнет! Вынырнула, отшвырнув движением головы такую горсть сверкающих капель, что даже трудно подыскать для них метафору. Постойте-ка, постойте-ка, она, вынырнув, делает такие движения головой, чтобы стряхнуть воду, что кажется: утирается после купания всем небом!

Как редко мы останавливаем внимание на мире! Вот я и позволяю себе потому напомнить читателю о том, как красив шиповник. В тот день он показался и мне особенно красивым. Может быть, потому, что я несколько лет не встречал его на своем пути!

Эти кусты объемисты, с дюжину детей надо соединить в цепочку, чтобы окружить один. Ствол не виден, зато множественны его расчленения – ветки, ветки, ветки…(193 сл.)

(Ю.Олеша)

Укр. мова,

Тема: Повторення в кінці року.
Повторення відомостей про словосполучення
І.Повторення вивченого прословосполучення, його види й ознаки
(§ 3, с.20-21підручника).
ІІ.Виконати письмові завдання.
 1. Утворіть із поданих груп слів словосполучення. Запишіть їх.Позначте головне й залежне слова (за схемою з підручника на с.20).Визначте, якими частинами мови виражені головні слова в словосполученнях.Рушники, милуватися; синє, шовк; поєднувати, колір; поєднувати, вдало; українська, народне, одяг; національна, традиції; зберігати, скриня.
 2. Випишіть з поданих речень словосполучення. Виконайте їх письмовий синтаксичний розбір за зразком із підручника на с.24.Подаруй мені, мамо, хустину із червоним, як мак, бережком. Запишаюся в ній, як дитина, як калина під білим сніжком.Та хустина мені нагадає, як і ти молодою була. І від років вона не линяє, тільки юність твою узяла.
 3. Виконати письмово вправи з підручника.Вправи 35, 36, 37, 39, 42, 44 (дві на вибір), с.22-24.
Домашнє завдання. Повторити відомості про речення, його ознаки.
Опрацювати таблицю з підручника (на форзаці).

13.05.2020


Фізика,
Теплова дія струму. Закон Джоуля - Ленца. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники.
Д/з. Вивчити & 34, 35.
Хімія

Тема:Повторення.Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Д/з.Повторити дану тему.Розв’язати завдання на вибір з підручника.

Біологія

Тема:Залози внутрішньої та змішаної секреції.

Тема:Профілактика захворювань ендокринної системи.Взаємодія регуляторних систем.Представлення результатів проекту «Йододефіцит в організмі людини, його наслідки і профілактика»

Д/з.Опрацювати параграф 51, 52.Завдання 3,4 ст.181.Переглянути відеоурок за посиланням через viber.

фіз.вих

Спеціальні вправи метальника. Віджимання.

Географія

Тема: Особливості природних умов і ресурсів Закарпатської області.

Домашня робота: Підготувати реферат по темі.

Трудове навчання,

Тема: Технологічний процес виготовлення виробів.

Домашня робота: Провести ремонт садового інвентаря.

Укр. мова,

Тема:Контрольна робота з теми «Речення з відокремленими членами» (тест)
Виконати тестові завдання за посиланням:
Домашнє завдання. Повторити відомості про словосполучення, його ознаки.

Укр. літ.,

Тема:Валентин Чемерис.«Вітька + Галя, або Повість про перше кохання».
Сюжет і композиція повісті
Зміст уроку:
 1. Опрацювати сюжет і композицію повісті за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=sWUEK-NP8TM
 2. Записати у зошит основні сюжетні елементи.
 3. Опрацювати другу частину повісті - «Голуба куниця».Аудіокнига (продовження):
 1. Скласти план сюжету другої частини повісті, записати в зошит.
Домашня робота. Виконати тестові завдання на платформі «На Урок».
(Частина друга). Уміти аналізувати проблематику повісті.


12.05.2020


Укр. літ.,

Тема: УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР
Валентин Чемерис.«Вітька + Галя, або Повість про перше кохання».Гумористична повість про життя і пригоди школярів
із села Великі Чаплі (дружбу і перше кохання, вірність і перший поцілунок, дуель і перше побачення)
Зміст уроку:
 1. Ознайомитись із життям і творчістю В. Чемериса:-з підручника, с. 282;-за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=EaYXDSvr4Zs&t=44s(записати визначення, тему та ідею повісті).
 2. Ознайомитись з композицією повісті (з підручника на с.283, 286-287).
 3. Переглянути буктрейлер до твору:https://www.youtube.com/watch?v=uz8GprIRpog
 4. Опрацювати першу частину повісті - «Дуель».Аудіокнига:
 1. Скласти план сюжету першої частини повісті, записати в зошит.
Домашня робота. Виконати тестові завдання на платформі «На Урок».
(Частина перша).

Мистецтво

Українське мистецтво

Д/Р Детально дослідити вид мистецтва , який найбільше зацікавив

Креслення,

Тема: Виконання креслень деталей.

Домашня робота: Виконати креслення деталі з елементами конструювання.

Алгебра

Тема: «Підсумкова контрольна робота»Завдання на два варіанти

Геометрія

Тема: «Повторення. Теорема Піфагора»

Повторити теорему. Завдання з підручника на вибір

Інформатика

Тема: «Підготовка проектів»Виконати проект на довільну тему

Всесвітня історія

Тема: «Китай та Японія в 16-18 столітті»

Вивчити тему з підручника. Написати реферат

11.05.2020


Алгебра

Тема: «Повторення. Перетворення виразів»

Повторити тему. Завдання з підручника навибір

Геометрія

Тема: «Повторення. Чотирикутники та іх в-сті»

Повторити тему. Завдання з підручника навибір

Історія України

Тема: «Повторення. Здобутки українського суспільства»

Повторити тему. Написати реферат

Основи здоров’я

Тема:Протидія торгівлі людьми.Дитяча безпритульністьі бездоглядність.

Д/з. Опрацювати параграф 29.Переглянути відеоурок за посиланням через viber.https://m.youtube.com/watch?v=oQBP7S4vRGs

Географія,

Тема: Особливості природних умов і ресурсів Закарпатської області.

Домашня робота: Створити постер « Моя мала Батьківщина».

Рос мова

Контрольна робота «Пряма і непряма мова»

Виконати тест

Код доступу повідомлю перед тестуваннням

Фізична культура

Метання малого м’яча. Віджимання.

фіз.вих

Руханка. Вправи.


27.04.-08.05.2020


08.05.2020


. Основи здоров’я.

Тема: Види правопорушень.Поведінка підлітків у разі затримання міліцією.

Тема: Захист від кримінальних небезпек.Самооборона та її межі.

Д/з. Опрацювати параграф 27, 28, законспектувати, вивчити основні терміни. Виконати тест за посиланням join.naurok.ua. Код доступу 730406.

Креслення,

Тема: Ескіз і технічний рисунок деталі.Домашнє завдання: Виконати технічний рисунок деталі.

Географія,

Тема: Географічне положення Закарпатської області.Домашнє завдання: Підготувати реферат по темі.

Фізична культура

Комплекс ЗРВ. Віджимання.

рос.мова

Сприйняття на слух речень з прямою ї непрямою мовою
Вивчити правило
Вправа 573
вправа 575 (пис)
Домашня робота
Вправа 580

Алгебра

Тема: «Контрольна робота «Квадратний тричлен»

( вишлю окремим документом)

Геометрія

Тема: «Контрольна робота «Многокутники. Площі»

завд за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=777131

Історія України

Тема: «Урок контролю «Українські землі у 20-90 р»

Завдання необхідно виконати до10 травня.Код доступу 662694


07.05.2020


Хімія

Тема: Повторення.Ковалентний та йонний зв’язки, їх утворення.

Д/з. Повторити параграф 17-20. Виконати завдання 7 ст.97, 1-2ст.101.

Нім.мова

Тема:,,Відомі українці".Ст.206-207.
Контроль письма.
Домашня робота.Впр.3 ст.207.

Зар літ

Тема: Річард Бах«Чайка Джонатан Лівінгстон». Сюжет твору як філософська метафора людського буття.

ТЛ: Поглиблення понять про метафору.

опрацювати саттю в підручнику. Прочитайте повість«Чайка Джонатан Лівінгстон».

Перегляньте відео https://www.youtube.com/watch?v=mTXvtV9S8y8

https://www.youtube.com/watch?v=quRS7_qi7F4

https://www.ourboox.com/books/річард-бах/?fbclid=IwAR2CCHAkN6qIh_gmz8HIP5NBQXuAJvn8mZQqEas5E-Dh_2wfVRII-L-rnxo

Домашнє завдання:

https://naurok.com.ua/

виконайте тест за посиланням. Результат сфотографуйте і пришліть на вайбер

Рос мова
Непряма мова. Заміна прямої мови непрямою
Вправа 561,563 (пис)
Домашня робота Вправа 565

Укр. мова,

Тема:Узагальнення вивченого з теми
«Речення звідокремленими членами»
Перебіг уроку:
 1. Повторити правила з§31-36, с.144-164підручника.
 2. Виконати вправи 382, 387 (1 – 3) - (усно) на с.167, 169.
 3. Виконати письмово завдання 1 – 10 вправи 387, с.169-171.
Домашнє завдання. Повторити правила 秧31-36, с.144-164.
Підготуватися до контрольної роботи з теми.


06.05.2020


Фізика,

Робота і потужність електричного струму.
Д/з. Вивчити & 33.

Хімія

Тема:Систематизація, аналіз та коригування знань учнів.Розв’язування задач.

Д/з. Повторити вивчений матеріал.Розв’язати задачі зі збірника.

Біологія

Тема:Ендокриннасистема.Залозивнутрішньої та змішаної секреції.

Д/з.Опрацювати параграф 51,законспектувати.Вивчити основні терміни.Підготувати навчальний проект на тему:Йододефіцит в організмі людини, його наслідки та профілактика.

Географія,

Тема: Зайнятість населення.Домашнє завдання: Вивчити §58 (ст. 286-288).

Трудове навчання,

Тема: Технологічний процес виготовлення деталей.Домашнє завдання: Вивчити призначення сортового прокату.

Укр. мова,
Тема:Розвиток мовлення
Контрольний письмовий твір-опис пам’ятки історії й культури
на основіособистих спостережень і вражень у художньому стилі
(з використанням відокремлених й уточнювальнихчленів речення)
Змістуроку
 1. Складіть і напишіть (на окремих аркушах)письмовий твір-опис пам’ятки історії й культури на основіособистих спостережень і вражень у художньому стилі (на самостійно обрану тему) за складним планом.
 2. У письмовому творі-описіпам’ятки історії й культуривикористайтевідокремлені й уточнювальні члени речення.
 3. Обсяг письмового твору: 2 – 2, 5 сторінки.
Домашнє завдання. Повторити правила 秧31-36, с.144-164.

Укр. літ.,

Контрольна робота. З української прози.
Ніна Бічуя. «Шпага Славка Беркути». В. Дрозд. «Білий кінь Шептало».
Ю. Винничук. «Місце для дракона» (тест)
Виконати тестові завдання за посиланням:
Домашня робота. Ознайомитись з творчістю В. Чемериса (з підручника,
у мережі Інтернет). Читати йогогумористичнуповість«Вітька + Галя, або Повість про перше кохання».

05.05.2020


Креслення

Тема: Ескіз і технічний рисунок деталі.

Домашнє завдання: Виконати технічний рисунок деталі.

Укр. мова,

Тема:Синтаксичний розбір речень звідокремленими
й уточнювальними членами речення
Перебіг уроку:
 1. Повторити правила з§31-36, с.144-164підручника.
 2. Опрацювати схему синтаксичного розбору речення звідокремленими(уточнювальними)членами речення на с.168 підручника.
 3. Зразок письмового розбору записати у зошит (с.168).
 4. Виконати вправу 384 (І, ІІ) на с.168.
Домашнє завдання. Повторити правила 秧31-36, с.144-164.
Виконати вправу 385 (І, ІІ).
Укр. літ.,
Тема: Розвиток зв’язного мовлення
Усні роздуми про добро і зло, вірність і зраду, доцільність самопожертви
у сучасному світі
Зміст уроку:
 1. Поміркувати продобро і зло, вірність і зраду, доцільність самопожертви
у сучасному світі(усно).
 1. Написати власні висновки до тез:
 • добро і злоу сучасному світі;
 • вірність і зрадау сучасному світі;
 • доцільність самопожертви у сучасному світі.
Домашня робота. 1. Написати твір-мініатюру на тему«Добро і зло, вірністьі зрада, доцільність самопожертви у сучасному світі».2. Повторити вивченез розділу«З української прози»: творчість Ніни Бічуї, В. Дрозда, Ю. Винничука;підготуватись до контрольної роботи за творчістю вивчених письменників.

фіз.вих

Комплекс ЗРВ.Вправи для розвиткушвидкості.

Алгебра

Тема: «Самостійна робота «Квадратні рівняння»

https://vseosvita.ua/library/samostijna-robota-po-temi-kvadratni-rivnanna-51480.html(тут і дом роб)

Геометрія

Тема: «Самостійна робота на площі»

Домашнє завдання активневиконати до6 травня 21:00 Код доступу144890

Всесвітня історія

Тема: «Урок контролю «Епоха просвітництва»

Домашнє завдання активневиконати до8 травня Код доступу157236

Інформатика

Тема: «Виконання індивідуальних проектів»

https://naurok.com.ua/prezentaciya-vikonannya-individualnih-i-grupovih-navchalnih-proektiv-110652.html

Законспектувати презентацію та виконати свій 2 проект


04.05.2020


Інформатика

Тема: «Виконання індивідуальних проектів»

https://naurok.com.ua/prezentaciya-vikonannya-individualnih-i-grupovih-navchalnih-proektiv-110652.html

Законспектувати презентацію та виконати свій проект

Фізика,

Узагальнення знань з теми " Електричний струм ".
Д/з. Повторити & 23 - 32.
Виконати тест

Укр. літ.,

Тема:Юрій Винничук.«Місце для дракона».Морально-етичнапроблематика твору: роздуми про добро і зло, вірність і зраду.
Проблема доцільності самопожертви у повісті
Зміст уроку:
 1. Розглянутиморально-етичнупроблематикутвору, записати в зошит.
Проблематика:
 • добро і зло;
 • вірність і зрада;
 • доцільність самопожертви;
 • проблемавибору.
 1. Узагальнення вивченого. Значення твору, його актуальність.
Чого навчає повість-казка “Місце для дракона”
У своєму творі Юрій Винничук порушує одвічну проблему добра і зла, вірності та зради, доцільності самопожертви. Твір цей не втрачає своєї актуальності і в наш час. Він учить нас, що зі злом,несправедливістю треба боротися, але так, щоб не скоїти ще більшого зла, бодалеко не всіма шляхами можна дійти праведного діяння. І ніколи неправда неможе бути на благо людині. Гіркий досвід героя роману вчить нас: не можна побудувати справедливостінеправедними діями, не можна стати щасливим на нещасті інших. Лише з добра можуть вирости зернятка добра, а зло породить ще більше зло. Але і добро слід робити чистими руками, не заплямованими людською кров’ю.
Твір змушує насзамислитись і над загальнолюдськими проблемами: чи може зло породити добро, чи кожен гріх можна спокутувати, що керує вчинками окремих людей?
Ця повість підштовхує до серйозних роздумів, переосмислення цінностей,підштовхує з’ясувати для себе, що є добро, а що – зло, яку величезну цінність має людське життя, яке не маєш права зганьбити й відібрати.
 1. Підсумки уроку.Виконати тестові завдання на платформі «На Урок».
Домашня робота. Поміркувати над морально-етичними проблемами, які автор порушує в повісті-казці. Написати твір-мініатюру на тему«Людяність справжня й фальшива».

Біологія

Тема:Узагальнення знань з теми: Вища нервова діяльність.Д/з.Виконати тестові завдання на ст.170.

Мистецтво

Стиль реалізму
Домашня робота
Підібрати музичні приклади до стилю реалізму

Зар літ

Тема: Річард Бах«Чайка Джонатан Лівінгстон».Втілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана. Художній конфлікт і можливість його подолання.

Ми вільні, а тому маємо право йти туди, куди бажаємо,

і бути самими собою усюди, де ми є.

Річард Бах

Ознаки притчі у творі

Програмовий монолог: «Мета життя — пошук досконалості, а завдання кожного з нас — максимально наблизити її прояв у самому собі, у власному стані й поведінці. Закон на всіх рівнях буття — той самий: свій і наступний світ ми вибираємо за допомогою знання, яке знайшли тут. І якщо тут ми віддаємо перевагу невігластву, то знання наше залишилось дотеперішнім, — наступний наш світ нічим не буде відрізнятися від теперішнього, всі його обмеження будуть збережені, і таким же непідйомним буде гнітючий вантаж незрозумілого виклику».

• Немає динаміки подій, авторську ідею не оформлено в системі образів і характерів.

• Анімалізм і документалізм. Попри алегоричність, повість залишається чудовим зразком твору про тварин.

Висновок

Мораль притчі: місія кожного полягає в тому, щоб стати більш досконалим. На цій дорозі можлива втрата старих друзів, навіть родини, однак не треба перейматися цим, за певний час з’‎являться нові. Необхідно кожному пам’‎ятати і не забувати про те, що в усіх випробуваннях їх буде підтримувати безмежна сила світла.

Алегоричність повісті:

• зграя чайок — наше повсякденне життя;

• політ Джонатана Лівінгстона — свобода;

• прагнення вдосконалювати політ — шляхи людського самовдосконалення, бажання пізнати сенс буття й осмислити свій статус у світі.

Домашнє завдання:

Нім.мова

Тема:,,Україна очима туристів".Ст.234.Stunde 89.
Домашня робота.Описати власні враження від подорожі.


01.05.2020


зар.літ

Урок –роздум Яке ж воно життя підлітків : щасливе й безтурботне чи складне й проблемне?

Домашня роботаНаписати твір Яке ж воно життя підлітків : щасливе й безтурботне чи складне й проблемне?

рос.мова

Непряма мова

Вивчити правило впр.547Вправа 552 писДомашня роботаВправа 556

Алгебра

Тема: «Розв’язування задач на складання рівнянь»

https://www.youtube.com/watch?v=aPLDYAGk0ZM

Законспектувати відеоурок та виконати №1080, завд.з презентації

Геометрія

Тема: «Розв’язування задач на площу»

Виконати тестові роботи за посиланнямhttps://naurok.com.ua/test/join?gamecode=903341

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=346905

Історія України

Тема: «Практичне заняття «Козацькі літописи»виконати за посиланням

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=581390

Укр. мова,

Тема:Відокремленіуточнювальні члени речення.
Розділові знаки при відокремлених уточнювальних членах речення
Перебіг уроку:
 1. Повторити правила з36, с. 164 підручника.
 2. Виконати вправи з підручника:374 (усно),378 (письмово).
Домашнє завдання. Повторити правила 秧31-36, с.144-164.
Виконати тести на платформі «На Урок».

Нім.мова-

Тема:,,Релігії в Україні".Ст.205 впр.4,5.
Контроль читання.
Домашня робота.Впр.5 ст.205.


30.04.2020Хімія

Тема:Інструктаж з БЖД.Практична робота №3.Розв'язування експериментальних задач.

Д\З.Виконати практичну роботу ст.239. Підготуватися до контрольної роботи,повторити вивчений матеріал.

Рос мова

Твір- роздум на морально-етичну темуДомашня роботаНаписати твір «Що для мене означає патріотизм»

зар.літ

БарбараКосмовська «Буба : мертвий сезон»Домашня роботаВивчити біографію БарбариКосмовської .Читати роман Буба: мертвий сезон

Укр. мова,

Тема:Відокремленіуточнювальні члени речення.
Розділові знаки при відокремлених уточнювальних членах речення
Перебіг уроку:
 1. Повторити правила з36, с. 164 підручника.
 2. Подивитися відеоурок за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=BSu7VBdAe44
 3. Виконати завдання відеоуроку.
Домашнє завдання. Повторити правила 秧31-36, с.144-164.
Виконати вправу 379 на с.166.

Нім.мова

Тема:,,Нації і народності в Україні" Ст.201-202.
Контроль аудіювання.
Домашня робота.Впр.5 ст.202.


29.04.2020


Фізична культура

Комплекс ЗРВ. Віджимання.

Фізика,
Розв'язування задач на паралельне з'єднання провідників.
Д/з. Повторити & 32.
Вправа 32 ( 2 ) стор.176.

Хімія

Інструктаж з БЖД. Практична робота №2: Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.Д\З. Написати практичну ст.227.Переглянути відеоурок за посиланням через viber.

Біологія

Тема: Сон. БіоритмиД\З. Опрацювати і законспектувати §48. Завдання 9,10 ст.169.

Географія,

Тема: Економічно активне населення.Домашня завдання: Вивчити §58 (ст. 285-286).

Трудове навчання,

Тема: Технологічний процес виготовлення виробу.Домашня завдання: Вивчити правила ТБ при шліфуванні виробів.

Укр. мова,

Тема:Відокремленіуточнювальні члени речення, їх роль у мовленні
Перебіг уроку:
 1. Опрацювати навчальний матеріал з підручника:§36, с. 164 (правила).
 2. Подивитися відеоурок за посиланням:
 1. Виконати вправи з підручника:371, 372 (усно),373 (письмово), с.163-165.
Домашня робота. Вивчити правила з§36 на с.164.
Виконати вправу 377 на с. 166.

Укр. літ.,

Тема:Юрій Винничук.«Місце для дракона».Алегоричність образів дракона Грицька, Пустельника та князя. Парадокс: дракон Грицько –
поет і християнин
Зміст уроку:
І.Переглянути буктрейлер до характеристики головного героя повісті:
ІІ. З теорії літератури.Вікіпедія
Алегорія(гр.allеgoria— інакомовлення) — вид метафори: інакомомовне зображення предмета чи явища через інші, подібні до них, з метою наочно показати їх суттєві риси.
Парадо́кс– порізно істинне твердження чи група тверджень, яке призводить до суперечності або ігнорує інтуїцію.
ІІІ. Опрацювати цитати до характеристики образів твору.
ІV. Робота в зошиті.
Заповнити таблицю «Порівняльна характеристика героїв твору».
Дракон
Пустельник
Князь
не злий
навчає грамоті
мріє, щоб Грицька вбив лицар
не розбишака
піклуєтьсяпро нього
доброзичливий
застерігає
поет
намагається врятувати Грицька
християнин
готовий до самопожертви
(Дописати риси характеру героїв, їх вчинки.)
V. Підсумки уроку.
Міфологічний дракон у творі символізує випробовування, через які потрібно пройти герою, щоб отримати дорогоцінний скарб. У казках, як правило, дракони полюбляють збирати біля себе величезні скарби золота та коштовностей (бо жадібні вони страшенно). Або замість золота дракони ще люблять викрасти якусь надзвичайно вродливу принцесу (чи просто панянку), за яку будь-якому «простому хлопу» просто гріх не вступити з драконом у смертельну сутичку. Нагорода, яку отримає герой після перемоги над драконом (чи то вродлива панянка, чи золото з коштовностями – неважливо), символізує не багато й не мало – безсмертя душі. Але, щоб її отримати, пройдеться здолати випробовування: перемогти дракона, який насправді живе в середині кожного з нас. Дракон – це наша грішна природа, егоїзм, чисельні гріховні пристрасті та вади, – лише різні голови того багатоголового внутрішнього дракончика, якого нам, як «лицарю»,рано чи пізно доведеться перемогти.
Домашня робота. Поміркувати над проблематикою повісті-казки Ю. Винничука. Написати твір-мініатюру«Моє ставлення до героїв твору Ю. Винничука».

28.04.2020


Укр. мова,

Тема: Розвиток мовлення
Письмовий твір-опис пам’ятки історії й культури на основі
особистих спостережень і вражень у художньому стилі
(з використанням відокремлених членів речення)
Змістуроку
 1. Опрацюйте вправу 433 на с.202 (усно).
 2. Ознайомтесь зі схемами описівпам’ятокісторії й культуриз підручника на с. 203.
 3. Виконайте завдання вправи 435, с.203 (або на власну тему).
 4. У письмовому творі-описіпам’ятки історії й культуривикористайтевідокремлені члени речення (§§32 – 35, с.146-159).
Домашнє завдання.Написати твір-опис у зошит.

Повторити правила 秧32 – 35, с.146 – 159.

Креслення,

Тема: Виконання ескізів деталей.Домашня завдання: Виконати ескіз деталі.

Алгебра

Тема: «Розв’язування рівнянь»§22-23 вивчити. Завдання навибір

Геометрія

Тема: «Площа ромба,трапеціі»https://www.youtube.com/watch?v=NnX4LIgZju8§21-22 повторити.№ 921

Інформатика

Тема: «Розв’язування компетентнісних задач»

Повторити матеріал та підготувати реферат з теми

Всесвітня історія

Тема: «Міжнародні відносини 18 ст.»

https://naurok.com.ua/prezentaciya-8-klas-na-temu-mizhnarodni-vidnosini-18-st-36123.html

Законспектувати та вивчити матеріал з презентації

Укр. літ.,

Тема:Юрій Винничук.«Місце для дракона».Сюжет і композиція повісті. Коментування окремих епізодів твору
Зміст уроку:
І.Переглянути буктрейлер до книги«Місце для дракона» Ю. Винничука:
ІІ.Опрацювати сюжет повісті.
У творі Юрія Винничука «Місце для дракона» все перевертається з ніг на голову: дракон зовсім не лютий і кровожерливий хижак, що поїдає пишних молодиць, а добрий травоїдний мрійник та романтик. Тішиться метеликам, пише вірші та читає Біблію. Біля його печери замість людських останків милують око доглянуті клумбочки мальв, а своє полум’яне дихання він спрямовує тільки вгору – щоб не нищити природу. А найцікавіше, що дракон, він же Грицько, пише вірші. Лише одна річ залишається незмінною: у світі й досі діють драконячі закони. Традиції, мислить володар, у князівстві якого миролюбно живе дракон Грицько, зобов’язують будь-що вбити дракона. Тож князівські посланці скликають лицарів із усіх усюд. Проте, зібравшись докупи, відважні лицарі… роз’їхались, адже лютий хижак й гадки не мав з кимось боротися, щоб бува не завдати нікому шкоди. Ось така каламбурна зав’язка Винничукової повісті-казки. Далі, як за сценарієм, розпочинається підступна гра на людських, тобто на драконячих, емоціях: князь усе частіше навідується до свого буцімто друга дракона й розповідає про свої клопоти через нього. М’якосердий Грицько, він же кровожерливий дракон, погоджується битися з лицарями, щоб догодити князеві.
ІІІ. Ознайомитися з композицією твору (з підручника на с.276).
ІV. Опрацювати розділи VІ, VІІ з підручника, с.270 – 275.
V.Поміркуйте над прочитаним.
Дати усні відповіді на питання 1 – 13 зі с.275-276підручника.
VІ. Скласти і записати у зошит план сюжету повісті (за розділами твору).
Усний переказ епізодів повісті-казки за складеним планом.
VІІ. Зробити домашнє завдання 1 – 2 на с.276 підручника.
VІІІ. Виконати тест на платформі «На Урок».


27.04.2020


Фізика

Паралельне з'єднання провідників.
Д/з. Вивчити & 32.

Укр. літ.,

Тема:Юрій Винничук.«Місце для дракона»–повість-казка про сучасний світ, у якому й досі живуть «драконячі закони»
Життя закоротке для щастя, а задовге для терпіння.
Народна мудрість
Зміст уроку:
І.Ознайомитись із творчістю Юрія Винничука:
 • з підручника на с.254, законспектувати;
 • зі сторінки письменника у фейсбуці.
ІІ. Подивитися відеоурок за посиланням, законспектувати головне:
ІІІ. Опрацювати розділи І, ІІІ з підручника, с.258 – 262.
ІV.Поміркуйте над прочитаним.
Дати усні відповіді на питання 1 – 12 зі с.262-263підручника.
V. Визначититему, ідею, головну думкуповісті-казки, записати у зошит.
VІ. Виконати домашнє завдання 1 – 2 на с.263 у підручнику.

Зар літ

Тема: Філософський зміст казки-притчі «Маленький принц»

https://www.youtube.com/watch?v=PCUwdZn9CWI&fbclid=IwAR0YWqxwK8Y7-az_N7iN0zox4HUDVnQJjQffPO3TTy-liBKcJaf_3Xy0c2w

https://www.youtube.com/watch?v=QQEMEXvepJA&fbclid=IwAR1Oj5ivfV6qLj5LWKDNTKP6jxdBkWXWp6VCK8bJstcnsqsTD_rGiAPv7Yw

https://www.youtube.com/watch?v=z4zyaKm738A&fbclid=IwAR1toDxYKd3uKCqHcRVAPOA7eHK-knucBDYkFNld3cpEtQ6b89m1kwXVZJY

Домашнє завдання: Дати відповідь на запитання в підручнику

Інформатика

Тема: «Розв’язування компетентнісних задач»

https://naurok.com.ua/rozv-yazuvannya-kompetentnisnih-zadach-8-klas-109677.html

законспектувати презентацію і вивчити тему

Нім.мова

Тема:,,Державна мова."
1.Слова і вирази.Впр.1 ст 201.
2.Мовлення.Впр.2 ст.201.
3.Читання і переклад.Впр.3 ст. 201.
4.Тренувальні вправи.Впр.4 ст.202.
Домашня робота.Впр.5 ст.202.

Біологія

Тема:Мислення і свідомість.Д\З.Опрацювати§47. Вивчити терміни,завдання 7,8,9 ст.165.Переглянути відеоурок за посиланням через viber.

МИСТЕЦТВО

Стиль реалізмДомашня роботаНаписати міні-твір на тему «Мої враження від архітектури та пластики епохи реалізму»

16.03.2020-24.04.2020


10.04.2020

Алгебра

Тема: «Розв’язування вправ на теорему Вієта»

Тестова робота на сайті «на урок» код доступу 675506

Д\з.Повторити теорему.Завд.підр.№1004,1005

Геометрія

Тема: «Поняття площі»

https://naurok.com.ua/prezentaciya-ponyattya-ploschi-mnogokutnika-ploscha-pryamokutnika-kvadrata-8-klas-105798.htmlопрацювати відеоурок (законспектувати та вивчити)

Д\з.§20-вивч.№871,877

Історія України

Тема: «Правобережна Україна та західноукраїнські землі»

http://blog.ranok.com.ua/pravoberezhzhya-ta-zahidnoukrayinski-zemli/

Законспектувати відеоурок та вивчити тему

13.04.2020

Інформатика

Тема: «Цикл з передумовою»https://naurok.com.ua/urok-cikli-z-peredumovoyu-44614.htmlЗаконспектувати та вивчити урок

14.04.2020

Алгебра

Тема: «Квадратний тричлен та його корені»

https://www.youtube.com/watch?v=xwEyWyMgfNAЗаконспектувати та вивчити урок.Вивч.§22.№1045

Геометрія

Тема: «Площа прямокутника»https://www.youtube.com/watch?v=O-Hnr05NtQg

Законспектувати та вивчити урок.Вивч.§20.№871,875(а.б)

Вс.історія

Тема: «Просвітництво і промислова революція»

https://www.youtube.com/watch?v=wSrR2X0dO58

Законспектувати та вивчити урок

Інформатика

Тема: «Цикл з передумовоюhttps://naurok.com.ua/test-cikl-z-peredumovoyu-42818.html (виконати тест)

Фізична культура

Комплекс ЗРВ. Ловіння м’яча. Віджимання.

15.04.2020

Фізика,
Послідовне з'єднання провідників.
Д/з. Вивчити & 31.

Біологія

Тема:Безумовнірефлекси.Інстинкти.Інструктаж з БЖД.Лабораторнедослідження.Визначення реакції зіниць на світло.

Д\З.Опрацювати§44,45.Виконати лабораторне дослідження ст.220.Переглянути відеопрезентацію.

Хімія .

Тема:Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук.

Д\З.Опрацювати§42.Завдання 2,9 ст.231.Переглянути відеоурок.

16.04.2020

Хімія

Тема:Розрахунковізадачі.Розрахунки за хімічними рівняннями маси,об'єму,

кількості речовини реагентів продуктів реакцій.

Д\З.Опрацювати §31. Написати приклади розв'язування задач.Переглянути

Відеоурок. Підготувати навчальні проекти на тему: 1.Неорганічні речовини-

представники основних класів у будівництві й побуті. 2. Хімічний склад і використання мінералів. 3.Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров'я людини.

17.04.2020

Фізична культура

Комплекс ЗРВ. Передача м’яча в парах. Підтягування.

фіз.вих

Комплекс ЗРВ. Блокування у стрибку. Віджимання.

Алгебра

Тема: «Самостійна робота»

Завдання з підручника ст.224.Виконати навибір 2 варіанти( у класн.зошит)

Геометрія

Тема: «Площа паралелограма»https://naurok.com.ua/prezentaciya-ploscha-paralelograma-8-klas-105800.html (законспектувати )Вивчити тему.№921,922(а,б)

Історія України

Тема «Розвиток освіти, науки та музики»

https://www.youtube.com/watch?v=3RVOlP4Ef58 законспектувати та вивчити)

Основи здоров'я

Тема:Атмосферне забруднення та їх вплив на здоров'я.Вплив транспорту нанавколишнє середовище та здоров'я.Вплив забруднення грунтів на здоров'я.Д\З.Опрацювати§ 25. Записати основні терміни.Завдання 9,10 ст.127.

21.04.2020

Фізична культура

Вправи для розвитку сили. Передача м’яча . Підтягування .

Алгебра

Тема: «Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних»

Виконати тест за посиланнямhttps://naurok.com.ua/test/join?gamecode=165983

Завд.з підручника №1052,1053,1054

Геометрія

Тема: «Самостійна робота»

Виконати завд.зі стор.220

Інформатика

Тема: «Розв’язування компетентнісних задач»

https://naurok.com.ua/rozv-yazuvannya-kompetentnisnih-zadach-8-klas-109677.html

Законспектувати презентацію

Всесвітня історія

Тема: «Освічений абсолютизм»

https://www.youtube.com/watch?v=YyAElRLQnak

Законспектувати відеоурок та вивчити матеріал

Креслення,

Тема: Креслення предмета в трьох виглядах.

Домашнє завдання: Виконатикреслення предмета в трьох виглядах.

22.04.2020

Біологія

Тема:Умовні рефлекси.Тема:Мова.Навчання та пам'ять. Інструктаж з БЖД. Лабораторне дослідження.Дослідження різних видів пам'яті.Д\З.Опрацювати§44,46.Виконати лабораторне дослідження ст.221.Переглянути відеоурок.

Хімія

Тема:Розрахунковізадачі.Розрахунки за хімічними рівняннями маси,об'єму,кількості речовин реагентів та продуктів реакцій.Д\З.Повторити попередній матеріал.Виконати завдання зі збірника

Географія,

Тема: Релігійний склад населення України.

Домашнє завдання: Вивчити §57 (ст. 280-284).

Трудове навчання,

Тема: Матеріали хімічного походження.

Домашнє завдання: Вивчити властивості матеріалів хімічного походження.

Фізика,

Розв'язування задач на послідовне з'єднання провідників.
Д/з. Повторити & 31.

Вправа 31 ( 2 ) стор.166.

23.04.2020

Рос мова

Різноманіття смислових відносин між головною і підрядною частинами у складі складнопідрядного речення
Вправа 521 прочитати і запамятати
Вправа 523 пис
Домашня робота
Вправа 527

ЗАР ЛІТ

Тема: Художні образи-символи казки-притчі «Маленький принц»

Перегляньте відео за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=yi5GoFxsJAM

Нім.мова-

Тема:,,Країна і її люди".
1.Словникова робота/рамка ст.203/.
2.Письмо.Впр.1 ст.203
3.Складання діалогу.Впр.2 ст.203.
4.Читання і переклад.Впр.3 ст.204.
Домашня робота.
Впорядкувати послідовність речень за темами текстів.

Хімія

Тема:Представлення результатів навчальних проектів № 7,8,9. Д\З. Повторити вивчений матеріал. Підготуватися до контрольної роботи.

24.04.2020

Основи здоров'я

Тема:Соціальна безпека.Правова відповідальність і закони України.Права,обов'язки і правова відповідальність неповнолітніх.Д\З.Опрацювати §26.Записати основні терміни.Виконати тест по темі «Екологічна безпека» за посиланням join.naurok.ua.Код доступу 899578.

Географія,

Тема: Трудові ресурси та їх кількість.Домашнє завдання: Вивчити §58 (1) – (ст. 285).

Алгебра

Тема : «Розв’язування рівнянь»Повторити теорет.матеріал.Завд. з підручника №1052,1053

Геометрія

Тема: «Площа трикутникаhttps://www.youtube.com/watch?v=X3d3vvqNCbEЗаконспектувати матеріал та вивчити §22.Завд.на вибір

Історія України

Тема: «Архітектура та образотворче мистецтво»

http://ru.osvita.ua/vnz/reports/history/2777/ Законспектувати та вивчити тему

Інформатика

Тема: «Практична робота №13»

https://www.youtube.com/watch?v=3WLNy-jZz_o

Виконати завдання з презентаціі в класний зошит

Фізична культура

. Комплекс вправ. Кидки м’яча. Віджимання.

фіз.вих

. Вправи для розвитку швидкості. Захисна стійка.

Кiлькiсть переглядiв: 320

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.