9 клас

Класний керівник Радик Василь Васильович


телеф.0956793667

vasyaradyk33@ukr.net


29.03.2021-10.04.2021

10 .04.2021


Нім.мова
Тема:,,Моє улюблене місто". Ст.174 - 175.
Домашня робота.
Впр.6 ст.175.
Написати твір по темі уроку.
Укр.літ

Тема: Т. Г. Шевченко. «Росли укупочці, зросли…». Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини за землі.ТЛ: поглиблення поняття про жанр ліричної медитації

Ознайомитись з поезією Т. Г. Шевченка «Росли укупочці, зросли…» у підручнику на с. 240, 241; навчитися виразно читати вірш.

Послухати вірш за посиланням:wym-1617561209369

Опрацювати відомості з теорії літератури в підручнику на с. 242, виписати у зошит визначення поняття медитативної лірики.

Виконати завдання 1 – 3 (письмово), с. 242; 4 – 10 (усно), с. 243.

Написати у зошит основні мотиви лірики Т. Шевченка останнього періоду поетичної творчості.

Геометрія

Тема: «Паралельне перенесення. Поворот» Вивчити тему з підручника

Основи здоров’я

Тема: Цінність родини. Чинники міцної родини. Готовність до сімейного життя.

Д/з. Опрацювати параграф 23, записати висновки, опрацювати таблицю на ст.121.

Хімія

Тема: Вищі карбонові кислоти. Мило, його склад, мийна дія.

Д/з. Опрацювати параграф 34, записати відповідні рівняння реакції, виконати домашній експеримент 2 на ст.195. Переглянути відеоурок за посиланнямwym-1617647107084

Історія України
Тема: Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. Опрацювати §33 Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=yW2qqVphUns

Всесвітня історія

Тема: Спроби модернізації османської імперії Опрацювати § 25 Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=zdW1DnyFV98

09.04.2021


Трудове навчання, ,

Тема: «Виготовлення писанки»

Домашнє завдання: Виготовлення писанки.

Креслення,

Тема: «Деталювання»

Домашнє завдання: Накреслити види зварного з’єднання та на клею.

Алгебра

Тема: «Розв’язування задач на прогресії»

Виконати завд. із сайта «На урок»

Д\з. Повт.§18.ст.190. завд.1-2 з усіх вар.

фіз.вих

wym-1617604633286

Зар літ
Тема: Контрольна робота з теми «Нові тенденції драматургії кінця ХІХ- поч. ХХ ст
Виконати тест
Рос мова
Тема: ṩ 56 Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні
Вправа 518
Вивчити правило
Домашня робота
Вправа 524
Мистецтво
Тема рольова гра «Телеміст»
Опрацювати ст.166,167
Переглянути відеоматеріали:
Презентація проектів
Біологія

Тема: Неклітинні форми життя: віруси.

Д/з. Опрацювати параграф 45, записати основні поняття, переглянути відеоурок за посиланнямwym-1617647056335


08.04.2021


Історія України

Розділ 6. Україна початку ХХ століття перед викликами модернізації Тема: Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Україна початку ХХ століття перед викликами модернізації» Повторити §25-32

Всесвітня історія

Тема: Японія і Китай Опрацювати § 23-24 Переглянути відео wym-1617561286640

Укр.літ

Тема: Лірика Т. Г. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення із заслання. «Доля». Риси автобіографізму в образі ліричного героя. ТЛ: ліричний герой (поглиблено)

Ознайомитись із творчістю Т. Г. Шевченка періоду арешту, заслання й останніх років життя поета з підручника на с. 239 і за посиланням:wym-1617561313210

Послухати аудіовірш:wym-1617561338459

Прочитати вірш «Доля» (підручник, с. 239), вивчити напам’ять.

Опрацювати відомості з теорії літератури в підручнику на с. 241, виписати у зошит визначення поняття «ліричний герой».

Підготувати презентацію або законспектувати у зошит основне про життя і творчість Т. Г. Шевченка періоду арешту, заслання і після повернення із заслання (1847 -1861 рр.).

Геометрія

Тема: «Розв’язування задач на симетрію»

На сайті «На урок» виконати завд. по темі на вибір.wym-1617561397452

Д\з.Повт §22 №803,814

Основи здоров’я

Тема: Стосунки з дорослими та однолітками. Практичне завдання. Відпрацювання прийомів ефективного спілкування з дорослими та однолітками.

Д/з. Опрацювати параграф 22, виконати практичну на ст.118.

Хімія

Тема: Інструктаж з БЖД. Практична робота. Властивості етанової кислоти.

Д/з. Переглянути відеоурок за посиланням wym-1617646991785 записати результати дослідів та зробити висновок.

Нім.мова
Тема:,,Великі міста України". Ст.171-173.
Домашня робота.
Впр.6 ст.173.
Зробити презентацію по темі уроку.


07.04.2021


Правознавство.

Тема: Тема№5.ЯКЩО ПРАВО - ЦЕ ПРОФЕСІЯ Опрацювати §25-26 Переглянути відео: wym-1617561428313

Укр.мова

Тема: Контрольний твір у публіцистичному стилі мовлення на морально-етичну тему

Написати твір-роздум у публіцистичному стилі (за складним планом) на тему «Як відшукати свій шлях у житті».Обсяг письмового твору – 2,5 – 3 сторінки.

фізика

Розв'язування задач на рух тіла під дією кількох сил.

Д/з. Повторити & 35.Вправа 35 ( 1 ) стор.

Біологія

Тема: Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти.

Д/з. Опрацювати параграф 45, записати підсумки, переглянути відеоурок за посиланнямhttps://m.youtube.com/watch?v=5HQ-WX5Scp0.225.

Хімія

Тема: Хімічні властивості етанової кислоти.

Д/з. Опрацювати параграф 33, записати відповідні рівняння реакцій, переглянути відеоурок за посиланнямwym-1617646924296

06.04.2021


Українська мова

Тема: Розділові знаки в безсполучникових складних реченнях (повторення й узагальнення вивченого)

Повторити правила з §§ 28 – 31, с. 100 – 109.

Подивитися відеоуроки за посиланнями:wym-1617561469631 wym-1617561499592

Виконати завдання відеоуроків.

Географія,

Тема: «Виробництво тканин, одягу, взуття у світі та Україні»

Домашнє завдання: Підготувати презентацію або реферат одного з народних промислів Закарпаття. Вивчити §31.

Алгебра

Тема: «Сума нескінченної спадної геометричної прогресії»wym-1617561528675

Законспектувати відеоурок. Д\з Вивч.§18. №761(а-г),762 а

Інформатика

Тема: «Створення блогу»wym-1617561552799

Створити блог за відеоуроком. Д\з.Повт.П.9.2

Рос мова

Тема ṩ 55 Безсполучникові складні речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення
Вправа 503
Вивчити правило
Домашня робота
Вправа 514
Нім.мова
Тема:,,Великі міста України". Ст.171-173.
Домашня робота.
Впр.6 ст.173.
Зробити презентацію по темі уроку.

05.04.2021


Українська література

Тема: Т. Г. Шевченко. «У нашім раї на землі…». Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство; жорстокість народної моралі

Послухати вірш за посиланням:wym-1617561599026

Прочитати вірш з підручника, с. 230 – 231.

Визначити тему, ідею, головну думку вірша.

Навчитися виразно читати вірш.

Виконати завдання 2-3 (письмово), 8, 10 (усно) на с. 233 у підручнику.

Геометрія

Тема: «Симетрія відносно точки»wym-1617561640217

Опрацювати презентацію(конспект в зош).Д\З §22 вивч.№795,796

Інформатика

Тема: «Вставлення об’єктів на вебсторінці»wym-1617561655939

Опрацювати відеоурок.Підручник ст.264 табл 9.2

фіз.вих

wym-1617604563123

фіз.вих

wym-1617604598146

Зар літ
Тема: Українські перекладачі творів зарубіжної літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст
Фізика,
Рух тіла під дією кількох сил.
Д/з. Вивчити & 35.

02.04.2021


Зар літ

Тема: Динаміка образу Елайзи Дулітл .Ідеї «одухотворення» людини й життя засобами мистецтва, збереження національної культури , розвитку мови .wym-1616960703246

мистецтво

тема: Телебачення: погляд у світwym-1616960721291

Домашня робота Презентувати телепрограму,якій надаєте перевагу

Рос мова

Тема: контрольне тестуванняВиконати тест

Домашня роботаПовторити правила

Трудове навчання,

Тема: «Виготовлення писанки»

Домашнє завдання: Виготовлення писанки.

Креслення,

Тема: «Деталювання»

Домашнє завдання: Записати види з’єднань деталей

Алгебра

Тема: «Розв'язування задач на прогресії прикладного змістуЗаконспектувати урок та виконати задачі на вибірwym-1616960749026

Біологія

Тема: Основи еволюційної філогенії та систематики.

Д/з. Опрацювати параграф 44, записати основні таксони царства Рослин та Тварин на ст.174. Переглянути відеоурок за посиланням wym-1617036819944

фіз.вих

wym-1617037038022


01.04.2021


Укр.літ

Тема:Наскрізний ліризм творів Т. Г. Шевченка про жіночу долю.«Наймичка». «Вічна» тема матері й сина в поемі

Опрацювати теоретичний матеріал з підручника на с. 235.

Прочитати поему«Наймичка»(1845) з «Кобзаря» або за посиланням:wym-1616960771479Аудіотекст поеми:wym-1616960800635

Опрацювати сюжет і композицію поеми.

Визначити тему, ідею, головну думку, жанр, провідні мотиви й художні засоби поеми (усно).

Подивитися відеоурок за посиланням, законспектувати основне про поему «Наймичка» Т. Г. Шевченка:wym-1616960820739

Характеристика образу головної героїні поеми – Ганни (усно).

Домашнє завдання. Скласти порівняльний план-характеристику образів головних героїнь поем Т. Г. Шевченка «Катерина» і «Наймичка», записати у зошит.

Геометрія

Тема: «Розв’язування тестових вправ на площу круга»wym-1616960843129

Законспектувати урок та виконати задачі на вибір

Хімія

Тема:Етанова кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Застосування етанової кислоти.

Д/з. Опрацювати параграф 33, записати формули та фізичні властивості етанової кислоти на ст.184, переглянути відеоурок за посиланнямwym-1617036776123

Основи здоров’я

Тема: Стосунки і рівні спілкування. Навички ефективного спілкування.

Д/з. Опрацювати параграф 22, записати висновки, вивчити основні терміни.


31.03.2021


Хімія

Тема: Гліцерол. Якісна реакція на гліцерол. Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід.Взаємодія гліцеролу з купрум(ll) гідроксидом.

Д/з. Опрацювати параграф 32, записати рівняння реакції взаємодії з гліцеролом ст.180, записати результати досліду з відеоурока за посиланнямwym-1617036797747

Біологія

Тема: Узагальнення з теми:»Еволюція органічного світу»

Д/з. Виконати тестові завдання на ст.172-173.

Правознавство.

Тема: Тематичне оцінювання з теми№4.1 НЕПОВНОЛІТНІ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ,

СІМЕЙНИХ, ТРУДОВИХ, АДМІНІСТРАТИВНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН. ТЕСТИПовторити §14-24

Історія України

Розділ 6. Україна початку ХХ століття перед викликами модернізації

Тема: Економічне та суспільно-політичне життя у складі Австо-Угорщини

Опрацювати §30Переглянути відео: wym-1616960867451

Всесвітня історія

Тема: Австро-Угорщина — дуалістична монархія. Російсько-турецька війна

1877—1878 рр. Утворення нових незалежних держав на Балканах

Опрацювати § 22Переглянути відео wym-1616960884652

Укр.мова

Тема:Написання твору-роздуму на морально-етичну тему в публіцистичному стилі (з використанням безсполучникових складних речень)

Пригадати ознаки роздуму як типу мовлення.

Написати у зошит твір-роздум у публіцистичному стилі (за складним планом) звикористанням безсполучникових складних реченьна одну з тем:

 1. Що нині означає «жити красиво»?
 2. Як стати цікавим людям і собі?
 3. Які людські чесноти є найціннішими для суспільства?

Обсяг письмового твору – 2,5 – 3 сторінки.

Домашня робота. Повторити правила з §§28 – 31, с.100 – 109.

Фізика,

Рух тіла під дією сили тяжіння.

Д/з. Вивчити & 34.wym-1616960905492

Фізика,

Розв'язування задач на рух тіла під дією сили тяжіння.

Д/з. Повторити & 34.Вправа 34 ( 1, 3 ) стор. 219 - 220.


30.03.2021


Рос мова

Тема: ṩ53 Письмовий відгук на твір мистецтваВправа 490

Домашня робота Вправа 494

Нім.мова

Тема:,,Моя Батьківщина".

1.Слова/рамка,впр.1,2 /ст.161.

2.Письмо.Впр.3 ст.161.

3.Читання.Впр.4 ст.161-162.

4.Граматика ст.221.Впр.5 ст.221.

Домашня робота.Впр.6 ст.162.

Українська мова

Тема:Тирев безсполучниковому складному реченні

Опрацювати § 31 з підручника, с. 109.

Подивитися відеоурок за посиланням:wym-1616960934548

Виконати вправи 1 (усно), 2, 6 (письмово), с.109 -110.

Домашня робота. Вивчити правила з § 31 на с. 109. Виконати вправу на с. 111.

Географія,

Тема: «Виробництво машин і устаткування світу»

Домашнє завдання: Записати чинники від яких залежить розвиток літакобудування. Вивчити §29.

Інформатика

Тема: «Практична робота № 13. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем»Законспектувати в кл.зошитwym-1616960956644

Алгебра

Тема: «Нескінченна спадна геометрична прогресія"

Законспектувати урок та виконати задачі на вибірwym-1616960972734


29.03.2021


Зар літ

Тема: Бернард Шоу «Пігмаліон». Особливості світогляду Б .Шоу

Домашня робота Прочитати п’єсу «Пігмаліон»wym-1616960995239

Нім.мова

Тема:,,Узагальнення знань з теми:,,Німеччина".

1.Повторення лексики.

2.Повторення граматики.

3.Мовлення по темі уроку.

4.Тест.Впр.4 ст.159.

Домашня робота.Мої досягнення ст.160.

Українська література

Тема:Тема жіночої долі у творчості Т. Г. Шевченка. Еволюція жіночого образу у творах поета. Романтичний тип утілення теми жіночої долі за поемою Т. Г. Шевченка «Катерина»

Епіграф :

У нашім раї на землі

Нічого кращого немає,

Як тая мати молодая

З своїм дитяточком малим.

Т. Г. Шевченко

Опрацювати теоретичний матеріал з підручника на с. 229, 234.

Прочитати поему«Катерина»(1838) з «Кобзаря» або за посиланням:wym-1616961021864

Аудіотекст поеми:wym-1616961042032Опрацювати сюжет і композицію поеми.

Визначити тему, ідею, головну думку, жанр, проблематику й художні засоби поеми (усно).

Подивитися відеоурок за посиланням, законспектувати основне про поему «Катерина» Т. Г. Шевченка:Характеристика образу Катерини (усно).wym-1616961074639

Домашнє завдання. Написати твір-мініатюру на тему«Моє ставлення до головної героїні поеми «Катерина» Т. Г. Шевченка»або«Хто винен у трагічній долі головної героїні поеми «Катерина» Т. Г. Шевченка?».

Геометрія

Тема: «Розв'язування задач з теми « Площа круга та його частин»wym-1616961094809

Законспектувати урок та виконати задачі на вибір

Інформатика

Тема : «Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем"

Законспектувати відеоурокwym-1616961119175

Фізика,

Розв'язування задач.

Д/з. Повторити & 33.Вправа 33 ( 5 ) стор. 214.

фіз.вих

wym-1617036962699

фіз.вих
wym-1617036995660


09.03.2021-24.03.2021


24.03.2021


укр.мова

Тема: Двокрапка в безсполучниковому складному реченні

Опрацювати § 30 з підручника, с. 106.

Подивитися відеоурок за посиланням:wym-1616345134767

Виконати вправи 1 (усно), 2, 6, 7 (письмово), с. 106 -108.

Домашня робота. Вивчити правила з § 30 на с. 106. Виконати вправу на с. 108.

Правознавство.
Тема: Урок узагальнення з теми « НЕПОВНОЛІТНІ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ, СІМЕЙНИХ, ТРУДОВИХ, АДМІНІСТРАТИВНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН.» Повторити розділ 4. Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=BnT8C8ds0zk
Біологія

Тема: Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя.

Д/з. Опрацювати параграф 43, законспектувати, переглянути відеоурок wym-1616488276032

Хімія

Тема: Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини.

Д/з. Опрацювати параграф 31, законспектувати, переглянути відеоурок wym-1616488291470 wym-1616488309700

фізика

Закон всесвітнбого тяжіння.Сила тяжіння.Прискорення вільного падінняwym-1616516179644

Д.З. параграф 33

Фізика,
Розв'язування задач.
Д/з. Повторити & 33.
Вправа 33 ( 1 ) стор. 213.


23.03.2021


Українська мова

Тема: Контрольний вибірковий переказ тексту публіцистичного стилю мовлення

Прослухати текст переказу.

Написати переказ за самостійно складеним планом.

Домашня робота. Повторити правила з §§ 28 – 29, с. 98 – 100.

Нім.мова -
Тема:,,Відомі особистості".Складання проектів.
1.Повторення лексики по темі.
2.Пошук інформації по темі.
3.Створення проекту.Впр.2 ст.158.
4.Письмо.Впр.3 ст.158.
Домашня робота.
Підготувати проет по темі уроку.
Географія

Тема: «Машинобудування в Україні та світі»

Домашнє завдання: Описати перспективи розвитку машинобудування в Україні. Вивчити §28,30.

алгебра

Повторити попереній матеріал

Інформатика

Повторити попередній матеріал

рос мова
Тема: ṩ 52 Основні способи підпорядкування складнопідрядних речень з кількома підрядними (продовження)
Вправа 486

19.03.2021


Біологія

Тема: Еволюція людини. Етапи еволюції людини.

Д/з. Опрацювати параграф 42, вивчити основні терміни, завдання 5,6 ст.167. Переглянути відеоурок за посиланнямwym-1615797825819

Алгебра

Тема: «Прогресії»wym-1615797794668розв’язати подані завдання

Трудове навчання

Тема: «Виготовлення писанки»

Домашнє завдання: Розробити та нанести малюнок на писанку.

Креслення,

Тема: «Умовності і спрощення на складальних кресленнях»

Домашнє завдання: Повторити правила складальних креслень.

фіз.вих

wym-1615798135886


18.03.2021


Нім.мова -

Тема:,,Культура Німеччини". Ст.155 - 157.

1.Слова/рамка/,впр.1,2 ст.155.

2.Пошукова робота.Впр3,4.155-156.

3.Мовлення.Впр.5 ст.156.

4.Читання.Впр.4 ст.156.

Домашня робота.

Впр.8 ст.157.

Підготувати презентацію по темі уроку.

Хімія

Тема: Оксигеновмісні органічні речовини.Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи. Метанол,, етанол. Горіння етанолу.

Д/з. Опрацювати параграф 30, записати основні терміни та формули, реакцію горіння етанолу. Переглянути відеоурок за посиланнямwym-1615797743643

Основи здоров’я

Тема: Інструктаж з БЖД. Екскурсія до центру зайнятості.(віртуальна)

Д/з.Переглянути відео з посиланням wym-1615797720201

Укр.літ

Тема: Т. Шевченко. «І мертвим, і живим, і ненародженим…». Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо)

Аналіз поеми Т. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим…» (підручник, с. 218 – 224):

- провідні мотиви й проблематики твору;

- характеристика образів-персонажів поеми (автора, ліричного героя, тогочасної української еліти);

- художні засоби поеми.

Усні відповіді на питання 4 – 12 з підручника, с. 228.

Аудіотекст поеми: wym-1615797684765

Домашнє завдання. Написати у зошит кілька цитат-афоризмів із тексту поеми. Вивчити напам’ять уривок із тексту твору Т. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим…» (від початку поеми до слів «Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались…»). Читати поеми Т. Шевченка «Катерина», «Наймичка».

Геометрія

Тема : «Контрольна робота»wym-1615797653629на листочках


17.03.2021


Біологія

Тема: Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч.Дарвіна.Роль палеонтології, молекулярної генетики в обгрунтуванні теорії еволюції.

Д/з. Опрацювати параграф 41, записати підсумки на ст.163, переглянути відеоурок за посиланням wym-1615797625323

Хімія

Тема: Узагальнення знань з підтеми :»Вуглеводні».

Д/з. Повторити тему:»Вуглеводні». Виконати тести через join.naurok.ua. Код доступа 5319118.

Укр.мова

Тема: Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні. Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні

Подивитися відеоурок за посиланням:wym-1615797583228

Опрацювати § 29 з підручника, с. 103.Виконати вправи 1 (усно), 2 (письмово), с. 103.

Домашня робота. Вивчити правила з § 29 на с. 103. Виконати вправу на с. 105.

Фізика,

Розв'язування задач.

Д/з. Повторити & 31.Вправа 31 ( 1 ) стор. 205.

Фізика,

Третій закон Ньютона.wym-1615797546094

Д/з. Вивчити & 32.


16.03.2021р.


Тема:,,Країна мислителів".

1.Повторити лексику.

2.Пошукова робота.Впр.4,5 ст.154.

3.Робота у вікіпедії.Пошук внесків відомих осіб.

Домашня робота.Впр.7.ст.154.

Українська мова

Тема: Розвиток мовлення. Діалог-обговорення актуальної теми

Епіграф до уроку: «Ми навчаємося не для школи, а для життя».

Повторити про діалог, розділові знаки при діалозі (підручник, § 10, с. 36).

Ознайомитись з правилами ведення діалогу за посиланням:wym-1615797502038

Складіть і запишіть у зошит діалог-обговорення на одну із запропонованих тем (12 – 14 реплік):

1. Навчання – шлях у щасливе майбутнє.

2. Знання іноземних мов у сучасному житті.

3. У чому полягає життєвий успіх.

Домашня робота. Повторити правила з § 28, с. 100.

Алгебра

Тема: «Сума геометричної прогресії»wym-1615797475998

завдання на вибір з підручника

Інформатика

Тема : «Етапи створення веб-сайтів. Конструювання сайтів»wym-1615797430234законспектувати тему

Географія,

Тема: «Виробництво будівельних матеріалів в Україні»

Домашнє завдання: Підготувати презентацію або реферат по темі.


15.03.2021


Нім.мова

Тема:,,Країна письменників і поетів".

1.Слова/рамка/Ст.152,впр.1 ст.152.

2.Пошук з коментарем.Впр.2 ст.152.

3.Читання.Впр.3 ст.152 - 153.

Домашня робота.

Підготувати реферат.

Українська література

Тема: Т. Шевченко. «І мертвим, і живим, і ненародженим…». Продовження теми «землячків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Засудження комплексу меншовартості, національного безпам’ятства та байдужості до рідної мови

Опрацювати зміст поеми-послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим…» з підручника, с. 218 або за посиланням:wym-1615797397293

Визначити тему, ідею й головну думку поеми (усно).

Прочитати про поему з підручника на с. 224 – 227.

Розглянути композицію поеми (підручник, с. 225 – таблиця).

Домашнє завдання. Виконати завдання 1 – 3, с. 227 – 228. Записати літературний паспорт поеми (повна назва твору, рік написання, літературний рід, жанр, вид лірики, літературний напрям, головні герої, тема, ідея, основна думка, провідний мотив, композиція твору). Уміти характеризувати образи-персонажі поеми (образ автора й ліричного героя поеми; образ тогочасної української еліти).

Фізика,

Другий закон Ньютона.wym-1615797375010

Д/з. Вивчити & 31.

Геометрія

Тема: «Тестові задачі на площі круга»

завдання на вибір з підручника(тестові

Інформатика

Тема: "Використання онлайн-середовищ для створення електронних документів»wym-1615797353387

законспектувати тему

фіз.вих

wym-1615797988184

фіз.вих
wym-1615798038668

12.03.2021


Зар літ

Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії , йог новаторство . «Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма.

Переглянути відеопосиланняwym-1615278180705

домашня роботапрочитати драму «Ляльковий дім»

Мистецтво

Тема Кінематографічні професії

Переглянути відеопосиланняwym-1615278206974

Рос мова

Різноманіття змісту діалогів

Вправа 446 (пис)

Домашня робота Вправа 455

Алгебра

Тема: «Сума геометричної прогресії"wym-1615278232533l

Конспект теми та завдань із відео та виконання на вибір

Трудове навчання

Тема: «Масштаби на кресленнях»

Домашнє завдання: Вивчити види масштабів.

Креслення,

Тема: «Порядок читання складальних креслень»

Домашнє завдання: Вивчити правила складальних креслень.

фіз.вих

wym-1615278138958


11.03.2021


Українська література

Тема:Контрольна робота з теми «Література українського романтизму. Поети-романтики. П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, М. Гоголь, Тарас Шевченко» (тест)

Виконати контрольні тестові завдання на платформі «На Урок».

Домашнє завдання. Прочитати поему-послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим …», с. 218.

Нім.мова

Тема:,,Подорож по Німеччині".Ст.149-151.

1.Слова/рамка/.Впр.1 ст.149.

2.Письмо.Впр.2 ст.149.

3.Читання.Впр.4 ст.150.

4.Аудіювання.Впр.5 ст.151.

Домашня робота.Впр.7 ст.151.

Геометрія

Тема: «Площа круга та йог частин»

Конспект теми та завдань із відео та виконання на вибірwym-1615278269125

Хімія

Тема: Перегонка нафти. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Застосування вуглеводнів.

Д/з. Опрацювати параграф 29, вивчити основні поняття, повторити тему «Вуглеводні». Переглянути відеоурок за посиланням wym-1615278816372Записати рівняння реакції з відеоуроку.

Основи здоров’я

Тема: Самовиховання характеру.

Д/з. Опрацювати параграф 21, виконати практичне завдання «Проект самовиховання» на ст.112. користуючись таблицею на ст.109.


10.03.2021


Укр. мова

Тема:Безсполучникове складне речення.Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення

Опрацювати тему уроку з§ 28 на с. 100 у підручнику або за посиланням:wym-1615278294569

Виконати вправи 1, с. 100 (усно), 2, с. 101, 7, с. 102 (письмово).

Домашня робота. Вивчити правила з § 28, с. 100. Виконати вправу на с. 102.

Біологія

Тема: Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін.

Д/з. Опрацювати параграф 39, вивчити основні терміни,опрацювати таблицю на ст.154, переглянути відеоурок за посиланнямwym-1615278684373

Хімія

Тема: Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля- природні джерела вуглеводнів.

Д/з. Опрацювати параграф 29, таблицю на ст.167, записати основні поняття, підготувати проект на тему:»Альтернативні джерела енергії». Переглянути відеоурок за посиланнямwym-1615278739842

Фізика
Розв'язування задач.
Д/з. Повторити & 29.
Вправа 29 ( 2 ) стор. 198.
Фізика
Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона.
Д/з. Вивчити & 30.

09.03.2021


Рос мова

Тема Вживання складносурядних речень з однаковими сполучниками

Вправа 438 (пис)

Домашня робота Вправа 445

Українська мова

Тема:Контрольна робота з теми «Складне складнопідрядне речення» (тест)

Виконати контрольні тестові завдання на платформі «На Урок».

Домашня робота. Повторити про складне речення.

Нім.мова -

Тема:,,Визначні пам'ятки Німеччини".Ст.146-148.

1.Слова/рамка/,впр.1.ст.146.

2.Опис.Впр.2 ст.146.

3.Читання.Впр.3 ст.147.

4.Письмо.Впр.4 ст.148.

Домашня робота Впр.6 ст.148.

Алгебра

Тема: «Геометрична прогресія»wym-1615278323524

Конспект теми та завдань із відео та виконання на вибір

Інформатика

Тема: «Персональне навчальне середовище. Хмарні сервісиwym-1615278343892

Конспект теми

Географія,

Тема: «Виробництво деревини й паперу»

Домашнє завдання: Підготувати презентацію або реферат по темі.

08.02-05.03.2021 рік


05.03.2021


Алгебра

Тема: «Геометрична прогресія, її властивості»wym-1614452206826

завдання з підручника

Трудове навчання,

Тема: «Виконання ескізів деталей»

Домашнє завдання: Виконати ескіз різьбового з’єднання (у робочому зошиті).

Креслення,

Тема: «Розрізи на складальних кресленнях»

Домашнє завдання: Вивчити призначення розрізів на складальних кресленнях.

фіз.вих

Стрибки зі скакалкою. Віджимання.

Біологія

Тема: Популяція живих організмів та їх основні характеристики.

Д/з. Опрацювати параграф 37,38. Вивчити основні терміни. Переглянути відеоурок за посиланнямwym-1614617829127


04.03.2021

Геометрія

Тема: «Довжина кола та його елементів»wym-1614452161846

завдання з підручника

укр.літ
Тема: Т. Шевченко. Поема«Кавказ».Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби
Опрацювати текст поеми з підручника, с. 209 або за посиланням:
Подивитися відеоурок за посиланням:
Записати тему й жанр поеми, план всіх її частин (з відеоуроку).
Прочитати про поему з підручника на с.214 – 215.
Домашня робота. Виписати вислови з поеми Т. Шевченка «Кавказ», які стали крилатими, вивчити їх напам’ять. Уміти характеризувати образи-символи поеми.
Хімія

Тема: Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.

Д/з. Опрацювати параграф 28, вивчити таблицю на ст.164. Переглянути відеоурок за посиланням wym-1614617781441 записати відповідні рівняння реакцій.

Основи здоров’я

Тема: Моральний розвиток особистості.

Д/з. Опрацювати параграф 21, записати в зошити таблицю на ст.109. Завдання 12 ст.110.


03.03.2021

укр.мова

Тема: Розвиток мовлення. Ділові папери. Заява
Ознайомитись з теоретичним матеріалом і зразками заяв з підручника на с.70 – 71, вправа 1 (усно).
Виконати письмово вправу 2 на с. 71.
Домашня робота.Повторити вивчене 秧17 – 26, с.62 – 94, підготуватись до контрольної роботи.

Фізика,

Розв'язування задач.
Д/з. Повторити & 28.
Вправа 28 ( 2 ) стор.191.
Фізика,
Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати.
Д/з. Вивчити & 29.
Біологія

Тема: Узагальнення з теми «Закономірності успадкування ознак».

Д/з. Повторити вивчений матеріал. Виконати тести за посиланням join.naurok.ua. Код доступа 2660261

Хімія

Тема: Горіння вуглеводнів.

Д/з. Опрацювати параграф 27, вивчити основні терміни. Переглянути відеоурок за посиланням , wym-1614617705821записати віповідні рівняння реакцій.


02.03.2021


Географія,

Тема: «Хімічне виробництво у світі та в Україні».

Домашнє завдання: Вміти розказати про розвиток в Україні хімічної промисловості. Вивчити §26-27.

Алгебра

Тема: «Сума n перших членів арифметичної прогресії»wym-1614452119376

завдання по темі з підручника

Інформатика

Тема: «Опрацювання векторних графічних зображень»wym-1614452092575

Виконати завд. як у відео

Українська мова
Тема:Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами (тренувальні вправи)
 1. Повторити правила з§26 на с. 94.
 2. Виконати завдання.Завдання 1.Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть підрядні сполучники (сполучні слова). Накресліть схеми речень, визначте вид підрядності.1. Я ладен стати й грудкою земною аби шуміла поруч десь ріка і небо голубіло наді мною (Д. Луценко). 2. Люблю весну коли плюскочуть ріки коли рида од щастя соловей і заглядає сонце під повіки у тишині задуманих алей (В. Сосюра). 3. А коли відлетять в далину журавлі і зів'яну десь квіткою в житах волошковою та калина червона на могилі моїй буде вічно співати українською мовою (Є. Лещук). 4. Як гарно коли йде надворі дощ а в хаті теплий дух снує духмяний (Г. Дудка). 5. Казав він що земля наша древня і люд тут з давен і давен проживає (У. Самчук).
Завдання 2.Визначте тип підрядності у поданих реченнях. Варіанти відповідей запишіть у таблицю:
1 - однорідна підрядність;
2 - неоднорідна підрядність;
3 - послідовна підрядність;
4 - змішаного типу.
1. Шевченківський форум у Києві засвідчив, з яким подивом відкривають Шевченкову поезію в близьких і далеких країнах, яке враження справляє енергія "Кобзаря" на кожного, хто потрапляє в його силове поле (О.Гончар). 2. Денис повернув голову туди, де мало бути його село, і довго вдивлявся в той бік, доки не побачив Беєву гору (Г.Тютюнник). 3. У городі, де грають струни п'яні, де вічний шум, де вічна суєта, я згадую слова твої неждані (М.Рильський). 4. Постояв біля Неви, помилувався сфінксами, які сьогодні були кумедно хмурими, бо розтавала паморозь, пригріта сонцем, і почвалав на величезний постійний міст через Неву (В. Шевчук). 5. Коли зграя залетить далеко і в тумані стане тихо, я зупиняюся й наслухаю, що робиться попереду (Г. Тютюнник).
Підставте під виписані номери речень букви і прочитаєте прізвище українського письменника.
Домашня робота.Повторити вивчені види складнопідрядних речень,§§18 – 26, с.67 – 94.Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть граматичні основи. Визначте види підрядних та засоби зв'язку частин речень. Накресліть схеми речень.
1. І хоч не видно було в небі блискавиць не лунало громове рокотання та відчувалося що надходить злива (А. Шиян). 2. З двох людей що посварилися винен той хто розумніший (В. Гюго). 3. Напитай мені брате хату щоб корінням росла з Дніпра і щоб вікнами для добра слала пісню свою багату (М. Боровко). 4. Тепер чекай коли насниться літо і спогади у серці оживуть (І. Турчин). 5. На твоєму людському шлях у каміння яке ти повинен прибрати що б тим хто за тобою було легше (В.Сухомлинський). 6. І якщо ми нарешті зрозуміли що треба берегти природу то давно треба зрозуміти що екологія мови - це екологія наших душ (Г. Нудьга).

01.03.2021


Геометрія

Тема: «Самостійна робота»

Варіант 1

 1. Знайдіть периметр правильного шестикутника, якщо радіус кола, описаного навколо нього, дорівнює 3 см.
 2. Знайдіть довжину дуги кола радіуса 3 см, яка становить кола.
 3. Знайдіть довжину кола, що обмежує круг, площа якого дорівнює см2.
 4. Знайдіть внутрішній і зовнішній кути правильного восьмикутника.
 5. Площа кругового сектора, що спирається на дугу з градусною мірою 72°, дорівнює 5π см2. Знайдіть довжину кола, якому належить дана дуга.

Самостійна робота №9

Варіант 2

 1. Знайдіть периметр правильного шестикутника, якщо радіус кола, описаного навколо нього, дорівнює 4 см.
 2. Знайдіть довжину дуги кола радіуса 3 см, яка становить кола.
 3. Знайдіть довжину кола, що обмежує круг, площа якого дорівнює см2.
 4. Знайдіть внутрішній і центральний кути правильного дев’ятикутника.
 5. Площа круга дорівнює 36π см2. Знайдіть довжину дуги, що обмежує круговий сектор, площа якого дорівнює 33π см2.
Інформатика

Тема: «Практична робота»wym-1614452047175

Виконати завдання як в практичній роботі

укр.літ
Тема: Т. Шевченко. Поема («комедія») «Сон» («У всякого своя доля…»).
Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний характер поеми.ТЛ: контраст, умовність.
Уміти визначати сатиричний характер поеми-комедії «Сон»(«У всякого своя доля…»), характеризувати сатиричні образи поеми.
Записати у зошит визначення: сатира та її засоби, умовність, контраст (підручник, с. 207 – 208).
Виконати завдання 1 – 3 з підручника на с. 208.
Домашня робота. Вивчитинапам'ять уривок із поеми Т. Шевченка «Сон» («У всякого своя доля…») від слів «У всякого своя доля І свій шлях широкий…» до слів «…Усі на сім світі — І царята і старчата — Адамові діти»з «Кобзаря» або за посиланням:https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=3979
Прочитати поему Т. Шевченка «Кавказ».
фіз.вих

. wym-1614536392063

фіз.вих

. Руханка. Віджимання.

Фізика,
Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху.
Д/з. Вивчити & 28.

26.02.2021


Біологія

Тема: Проект: Складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак (за вибором учня), родовід родини видатних людей (за вибором учня).

Д/з.Повторити параграф 35,36. Підготуватися до тематичного оцінювання.

Трудове навчання,

Тема: «2 і 3 вигляди на кресленнях»

Домашнє завдання: Накреслити будь-який предмет у 3-х виглядах.

Креслення,

Тема: «Загальні відомості про складальні креслення виробів».

Домашнє завдання: Повторити правила «нанесення» розмірів.

алгебра

Продовження попередньої темиwym-1614272578349

Конспект та завдання навибір

Зарубіжна література

Тема. Особливості сюжету й композиції.ОбразБашмачкіната засобийого створення.Образ столиці. переглянути фільмwym-1614272647849

Домашня робота Характеризувати образ Башмачкіна; Рос мова Повторення вивченого про складносурядне і складнопідрядне речення Вправа 410 (пис) Домашня робота впр 421

Мистецтво

Українське кіно: мозаїка видів і жанрів Опрацювати матеріал підручника ст134 -145Домашня робота Створити образ тварини – персонажа української народної казки у стилі петриківського розпису.


25.02.2021


Хімія

Тема: Реакція приєднання для етену й етину.

Д/з. Опрацювати параграф 27, переглянути відеоурок за посиланнямwym-1614093457716 та записати відповідні рівняння реакцій. Завдання 316 ст. 160.

Основи здоров’я

Тема: Роль життєвих цінностей у формуванні характеру. Цінності і якість життя.

Д/з.Опрацювати параграф 20, вивчити основні терміни, завдання 10,12 ст.107.

Нім.мова

Тема:,,Німецька столиця". Ст.139-140.

1.Слова і вирази/рамка/.Впр.1,2 ст.139.

2.Читання і переклад.Впр.3 ст.139.

3.Пошукова робота.Відповіді на питання після тексту.

Домашня робота.Розповідь про Берлін.

Створити презентацію.

Укр.літ

Тема: Національна проблематика у творчості Т. Шевченка періоду «Трьох літ» (1843-1847). Поема («комедія») «Сон» («У всякого своя доля…») і тогочасна суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення. ТЛ: гротеск

1. Ознайомитись з творчістю Тараса Шевченка періоду «Трьох літ» за посиланням: wym-1614016379713

2. Записати у зошит.

Три літа - назваперіодужиття ітворчостіТарасаШевченка, що включає як1843-1845роки, коли було створено однойменну рукописну збірку поезій, так і1846-1847(до арешту) роки, коли сформувалася нова якість його світогляду.За назвою збірки автографів «Три літа» ці роки життя і творчості поета названо періодом «трьох літ». Сюди ж фактично належать і твори, написані в1846-1847(до арешту). Вони тісно пов’язані з двома його подорожами в Україну.

У ці й наступні роки поет пише твори, у яких реалістичне начало по-різному поєднується з романтичним («Сова», «Наймичка», «Сон», «Єретик», «І мертвим, і живим...»), і твори суто романтичні («Великий льох», «Розрита могила»).

Також до цього періоду ввійшли твори«Єретик»,«Сліпий»,"Великий льох",«Наймичка»,«Кавказ»,«І мертвим, і живим...»,«Холодний Яр», великий цикл«Псалмів Давидових»,"Минають дні, минають ночі...","Три літа","Як умру, то поховайте...(«Заповіт»),балади«Лілея», «Русалка», поема«Відьма»та інші.

Період «Трьох літ» - роки формування художньої системи зрілого Шевченка, яку характеризує органічне поєднанняреалістичногойромантичногоначал.

3. Текст поеми-комедії «Сон» («У всякого своя доля…»):wym-1614016474947

4. Законспектувати з підручника про поему (головне), с.203 -206.

5. Записати у зошит з теорії літератури:сарказм, гротеск,с. 207.

Домашня робота. Опрацювати сюжет і композицію поеми, уміти визначати художні засоби у творі.

Геометрія

Тема : «Розв’язування задач»

Розгляд презентації та завдання на вибір


24.02.2021.


Біологія

Тема: Інструктаж з БЖД. Практична робота. Складання схем схрещування.

Д/з. Опрацювати параграф 36. Переглянути відеоурок за посиланнямwym-1614093306400 . Підготовити проект:»Складання власного родоводу».

Хімія

Тема: Етен і етин як представники ненасичених вуглеводнів.Молекулярні і структурні формули. Фізичні властивості.

Д/з. Опрацювати параграф 27, записати формули та фізичні властивості етену та етину.

Переглянути відеоурок за посиланням wym-1614093340227

Фізика,

Контрольна робота 3 з теми " Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики ".

Д/з. Підготуватися до захисту навчальних проектів.

Фізика,

Захист навчальних проектів.

Д/з. Повторити розділ IV.

Укр.мова

Тема:Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами

1. Повторити правила з26 на с. 94.

2. Виконати завдання.

Завдання: перепишіть речення, розставте розділові знаки; побудуйте схеми речень, визначте тип підрядності.

1. Місяць світив так яснощоможна було розгледіти кожен кущик полинуякийтільки й ріс тут на пересохлій землі.

2. У Стеблевідекінчається містечкодеРось розливається з тісних берегів є дуже гарне місце(І. Нечуй-Левицький).

3. Вночі Андрій довго не міг заснутибов хаті було видно од великих зірок на небіігусто пахло холодною м’ятою(Гр. Тютюнник).

4. Люди охоче погоджуються зтимщо твердить їх приятельпроте наперед відкидаютьтепро що говорить несимпатична для них особа або супротивник(І. Томан).

5. Колизграя залетить далекоів тумані стане тихоя зупиняюся й наслухающоробиться попереду (Гр. Тютюнник).

6. Пройшло немало років як погас вогонь війни і вичахли гармати (Д. Луценко).

7. Коли в тебе віра у працюзгасає поглянь на ту річкущо скелі зриває (Ю. Гойда).

8. Тіщо знаходять підкову ніколи не думають про того хто її загубив (В. Симоненко).

9. Епохо дай мені завзяття на кожен день на кожну мить щоб міг нащадкам розказать я про те як ми навчились жить (М. Сингаївський).

Домашня робота. Повторити вивчені види складнопідрядних речень,§§18 – 26, с.67 – 94. Виписати з художніх текстів сім складнопідрядних речень;побудувати схеми речень, визначте тип підрядності.


23.02.2021


Алгебра
Тема: "Арифметична прогресія" wym-1614018662576

Законспектувати та завдання на вибір

Інформатика
Тема : «Особливості побудови й опрацювання векторних зображень. wym-1614018698460 законспектувати
Нім.мова

Тема:,,Країна і люди". Ст.136- 136.1.Слова,вирази/рамка/.Впр.1 ст.136.2.Пошукова робота.Впр.2,3 ст.136.3.Читання.Впр.4 ст.137.Домашня робота.Впр.5,6 ст.138.

Рос мова

Читання – перегляданняВправа 401 (пис)

Домашня робота Вправа 409

Географія,

Тема: «Металургійне виробництво в Україні»

Домашнє завдання: Підготувати презентацію по темі; вивчити §25.

Українська мова

Тема: Розвиток мовлення.Есе на тему«Що робить мене щасливим (ою)»з використанням складнопідрядних речень

1. Ознайомитись з теоретичним матеріалом (усно).

Есе— це прозовий твір невеликого обсягу і вільної композиції, який виражає індивідуальні враження та міркування з конкретного приводу чи питання.

Мета есеполягає у розвитку таких навичок, як самостійне творче мислення і письмовий виклад власних думок.

Рекомендовані структура і план есе.

Структура есе визначається пропонованими до нього вимогами:

-думки автора есе з проблеми викладаються у формі коротких тез;

- власна думка повинна бути підкріплена доказами, тому за тезою слідують аргументи. Аргументи − це факти, явища суспільного життя, події, життєві ситуації і життєвий досвід, наукові докази, посилання на думку вчених та ін. Краще надавати два аргументи на користь кожної тези: один аргумент здається непереконливим, три аргументи можуть «перевантажити» виклад, виконаний в жанрі, орієнтованому на стислість і образність.

Таким чином, есе набуває структури типу роздуму:

·вступ;·теза, аргументи;·теза, аргументи;·теза, аргументи;·висновок.

При написанні есе важливо також враховувати наступні моменти:

1. Вступ і висновок повинні зосередити увагу на проблемі(у вступі вона ставиться, у висновку — резюмується думка автора).

2. Необхідними є виділення абзаців, головних рядків, встановлення логічного зв’язку між абзацами (так досягається цілісність роботи).

3. Стиль викладу: есе властиві емоційність, експресивність, художність.

4. Продумати зміст есе, вступ й основну частину, сформулювати й

записати власні висновки.

Коли ваша розповідь готова, перевірте наступне:

· Чи відповів я на поставлене запитання?

· Наскільки зрозуміло і точно я виклав свої думки?

· Чи природно звучить те, що я написав, чи немає помилок?

2. Написати есена тему«Що робить мене щасливим (ою)», використати в тексті есе складнопідрядні речення.

Домашня робота. Повторити правила зпараграфа 26 на с. 94.22,02.2021


Нім.мова -

Тема:,,Німеччина.Географічне положення Німеччини".Ст.132-135.1.Слова,вирази/рамка/.Впр.1,2 ст.132.2.Читання і переклад.Впр.3,4 ст.133.3.Граматика.Підрядне означ речення ст.223.Законспектувати.3.Письмо.Впр.6 (в) ст.135.Домашня робота.Впр.5 ст.134.Розповідь про Німеччину.Презентація.

Зар літ

«Шинель». Цикл петербурзьких повістей: основні теми та проблеми.

Побутовий , психологічний і філософський плани повісті «Шинель».

Перегляньте фрагменти кінофільму 1959 р. «Шинель» із Роланом Антоновичем Биковим у головній ролі (режисер Олексій Володимирович Баталов) та мультфільму «Шинель» (режисер Юрій Борисович Норштейн почав знімати його 1981 р. й остаточно не завершив і досі). А яким ви уявляли головного героя твору М. В. Гоголя?

Домашня роботаПрочитати твір, уміти виділяти головне та деталі; зробити виписки до характеристики образу головного героя.

Геометрія

Тема: «Побудова правильних многокутниківwym-1614016014398

конспектувати та виконати завдання на вибір

Інформатика

Тема : «Знайомство з векторним графічним редактором

wym-1614016049084 конспект теми та підготувати реферат
Українська література

Тема: Т. Шевченко. «До Основ’яненка». Вісь неперервності історичного часу. ТЛ: послання

Прочитати текст вірша-послання«До Основ’яненка»з підручника, с. 201.

Записати визначення терміна «послання» як літературного жанру в робочий зошит, с. 202.

Сформулювати й записати тему, ідею й головну думку вірша. Визначити художні засоби у вірші.

Домашня робота. Ознайомитись із творчістю Тараса Шевченка періоду «Трьох літ» (1843 – 1847 рр.), підготувати реферати або презентацію цього періоду. Прочитати поему-комедію Т. Шевченка«Сон» («У всякого своя доля…»).

фіз.вих

wym-1614093632252

фіз.вих

Руханка. Віджимання.19.02.2021


фіз.вих

Руханка. Віджимання.

Мистецтво

Стилі кіно.Опрацювати матеріал підручника ст 131 -133

Домашня робота Намалювати ескіз персонажа для фентезі, або створити комп'ютерний образ

Рос мова

Видо – часове співвідношення дієслів у тексті

Вправа 395 (пис)

Домашня робота Вправа 400

Зар літ

«Ревізор». Творча історія пיּєси. Образи чиновників. Образ Хлєстакова та його динаміка. Засоби комічного у творі.Читати пיּєсу «Ревізор».

Домашня робота Характеризувати образ Хлєстакова

Трудове навчання,

Тема: «Лінії креслення. Нанесення розмірів. Масштаб».

Домашнє завдання: Вивчити призначення ліній креслення; правила нанесення розмірів; види масштабів

Креслення,

Тема: «Креслення шпонкових і штифтових з’єднань».

Домашнє завдання: Накреслити шпонкове і штифтове з’єднання у робочий зошит.

Алгебра

Тема : « Числові послідовності» wym-1613671619433

законспектувати та завд на вибір з підруника


18.02.2021


ук.літ

Тема: Історична тема у творчості Тараса Шевченка. Твори«Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»(оглядово).
Ознайомитись з текстами творів з «Кобзаря» або за посиланнями:

Усно визначити тему, ідею та головну думку творів, художні засоби в них.

Законспектувати матеріал про Шевченкові твори на історичну тему з підручника, с. 199 (2). Домашня робота. Прочитати твір-послання Т. Шевченка«До Основ`яненка».

Нім.мова

Тема:Узагальнення знань з теми:,,Наука і технічний прогрес"

1.Слова,вирази по темі повторити.

2.Читання і переклад текстів.

3.Тренувальні вправи.Впр.4 ст.130.

Домашня робота.Повторити вивчену тему ст.107-130.

Всесвітня історія

Тема: Італія в останній третині 19 на початку 20ст. Опрацювати §19

Переглянути презентацію: wym-1613491193827

Історія України

Тема:Політизація українського національного руху на території Російськоїімперії. Опрацювати §26

Переглянути відео wym-1613491217899

Геометрія

Тема: «Правильні многокутники та кола» wym-1613583771528 wym-1613583790945

законспектувати всі завдання з двох відео (д.з з підручника на вибір)


17.02.2021


Правознавство

Тема: Сім'я.Шлюб. Взаємні права та обов'язки батьків та дітей. Державні органи з охорони прав дітей.

Опрацювати § 17-18 Переглянути відео:wym-1613491295781

укр.мова

Тема:Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами (повторення)
Повторити правила зпараграфа 26 на с. 94.
Опрацювати відеоурок за посиланням:
Записати схеми і приклади речень з опрацьованого відеоуроку.
Виконати письмові завдання.
І. Запишіть подані речення, розставте розділові знаки. Побудуйте схеми речень, у дужках вкажіть вид (тип) підрядності.
1. Ліс гомонів про тещо скоро зимащозамовкне він без птахівякі відлетять у вирійщо опустіє він без звірівякі сховаються в нори.2. Харитон знавяк поділити майноде відбити межудо кого написати скаргуде поставити сарайкому відписати дворище. 3. Чоловік пильно дивився на Савкунемов хотів побачитищо в нього під пальтом з дешевого сукна і під шапкою з довгими вухами. 4.Коли мій колега на планерці отримує термінове завданнятолетить на вокзалщоб швиденько відписатися. 5. Мабуть вперше за останні місяці подумалащо не здамсящо відбудую замокщо зроблю його міцним і довговічним не тільки для себе а й для тиххто житиме потім і потім.
ІІ. Виконайте тестові завдання.

16.02.2021


Нім.мова

Тема:,Відомі винаходи.Створення проекту."

1.Читання.Впр.1 ст.128.

2.Письмо.Впр.2 ст.129.

Домашня робота.Створити проект/реферат,презентацію/.

Рос мова

Сприйняття на слух текстів, у яких використанірізні засоби зв'язку тексту.Впр 383 (пис)

Домашня робота Вправа 390

Українська мова
Тема:Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами
Опрацювати тему з параграфа 26, с. 94 підручника або за посиланням:
Виконати вправу 1 (усно), 2 (письмово) на с. 95.

Географія,

Тема: »Кольорова металургія світу»

Домашнє завдання: Опрацювати § 24

Інформатика

Тема: «Основні поняття комп’ютерної графіки»wym-1613406238796

–конспект та реферат

Контрольна робота


15.02.2021


фізика

Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри.

Д/з. Вивчити & 25.
Вправа 25 ( 1, 2 ) стор. 167.

Українська література

Тема: Тарас Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Рання творчість (1838 -1843рр). Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів(«Причинна», «Думи мої…»)
Опрацювати біографію письменника з підручника, с. 192 та за посиланням:
Ознайомитись з ранньою творчістю Тараса Шевченка:
 • з підручника, с. 198 (1);
 • за посиланнямhttps://www.youtube.com/watch?v=XtcQ3pJcA-k
Законспектувати матеріал відеоуроку про ранню творчість поета, записати визначення балади й елегії.
Прочитати баладу«Причинна»з «Кобзаря» або за посиланням:
Прочитати вірш«Думи мої…»з «Кобзаря» або за посиланням:
Усно визначити тему, ідею та головну думку поетичних творів, художні засоби в них.
Домашня робота. Підготувати повідомлення чи презентацію на тему«Шевченко-художник».

фіз.вих

Руханка. Підтягування.

фіз.вих

Руханка. Вправи.

Нім.мова

Тема:,,Молодь досліджує. Ст.127-128.

1.Слова /рамка/впр.1 ст.127.

2.Письмо.Впр.2 ст.127.

3.Читання.Впр.3 ст.127128.

Домашня робота.Впр.4 ст.128.

геометрія

Тема: «Правильні многокутники та їх властивості» wym-1613323751434

конспект теми ; завдання на вибір

Інформатика

Тема: «Створення, редагування та форматування комп’ютерних публікацій» wym-1613323771150

законспектувати та підготувати реферат

Зар літ

Микола Васильович Гоголь. Петербурзький етап життя і творчості письменника.

Гоголь та Україна. Переглянути відео wym-1613312626685

Домашня робота Написати анкету письменника12.02.2021


Алгебра

wym-1613138096470

законспектувати і виконати завдання

Біологія

Тема: Мутації:види мутацій, причини та наслідки мутацій.

Д/з. Опрацювати параграф 34, вивчити основні терміни. Переглянути відеоурок за посиланням: wym-1613137992266

фіз.вих

wym-1612710213817

Труд.навч.

Тема: Конструкційні матеріали.Д/з: Вивчити види конструкційних матеріалів.

Креслення

Тема: Креслення шпонкових і штифтофих з’єднань.Д/з: Вивчити види з’єднань.

Рос мова

Засоби звיּязку тексту Впр 374 Домашня робота Впр 382

Зар літ

Образ оповідача. Історія його життя. Урок- роздум. Влада золота над людиною.

Уявіть себе журналістом, який бере інтер`ю у Гобсека. Які питання ви йому поставите?

Уявіть себе Гобсеком , якому потрібно заповнити таку анкету:

- Ваше відношення до золота та розкоші?

- Які основні риси вашого характеру?

- Що ви цінуєте в людях?

Домашнє завдання: написати твір-роздум: «А якщо грошей не стане, що буде керувати світом?»

Мистецтво

Жанри кіно

Опрацювати статтю підручника ст.124-130

Домашня робота Створити кіноплакат до улюбленого фільму


11.02.2021


Українська література

Тема:Розвиток мовлення. Детальний переказ епізоду з повісті Миколи Гоголя «Тарас Бульба»
Знати переказувати окремі епізоди з повісті М. Гоголя «Тарас Бульба».
Переглянути відеоматеріал:
Домашня робота. Підготувати повідомлення або презентацію про ранню творчість Тараса Шевченка (1838 – 1843 рр.). Ознайомитись з поетичними творами Т. Шевченка баладного та елегійного жанрів («Причинна», «Думи мої…»).
Хімія

Тема: Гомологія.Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні і структурні формули та назви.

Д/з.Опрацювати параграф 24, записати і вивчити таблицю алканів на ст.143, виконати завдання 278 ст.146.

Основи здоров’я

Тема:Підготовка до Державної підсумкової атестації.Способи ефективного навчання й підготовки до іспитів.Інструктаж з БЖД.Практичне завдання.Відпрацювання навичок раціонального планування часу і підготовки до Державної підсумкової атестації.

Д/з.Опрацювати параграф 18, виконати практичне завдання ст.98-99.

Геометрія

Тема «Контрольна робота з теми «Розв’язування трикутників»

wym-1612965105304 виконати на подвійних листочках

Історія України

Розділ 6. Україна початку ХХ століття перед викликами модернізації

Тема: Соціально-економічний розвиток в складі Російської імперії.

Опрацювати §25 (с. 202-2120)

Переглянути відеоwym-1612964816556

Виконати завдання 4, с.212, письмово.

. Всесвітня історія

Тема: Велика Британія

Опрацювати § 18 (с.151-155)

Переглянути відео wym-1612964860208

Виконати завдання 2, с.155, письмово.

Нім.мова -
Тема:,,Чи може наука друкувати?" Ст.125 126.
1.Слова/рамка с .125/,впр.1 ст.125.
2.Письмо- впр.2 ст.125
3.Читання - впр.3 ст.125-126.
Домашня робота.Впр.5 ст.126.

10.02.2021


Правознавство.

Тема: Захист прав споживачів. Особливості електронного продажу й операцій із кредитною карткою.

Опрацювати §16 (с. 103-109)

Ознайомитися з презентацією

wym-1612964924570

Виконати завдання 1, с.109, письмово.

Укр. мова

Тема:Складнопідрядні речення з підрядними обставинними наслідковими й допустовими
 1. Опрацювати параграф 25, с. 90, вивчити правила.
 2. Переглянути відео урок за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=5Pa7QqteJg0
 3. Виконати вправу 2 на с. 91.
 4. Виконати вправу 7 на с. 92.
Домашня робота. Вивчити правила з параграфа 25, с. 90. Виконати вправу на с. 93 (завдання А, Б).

Хімія

Тема:Вуглеводні.Метан- як представник насичених вуглеводнів.

Д/з.Опрацювати параграф 23, записати молекулярну,структурну формулу метану та його фізичні властивості ст.138-140.Завдання 263 ст.142.

Біологія

Тема:Форми мінливості.Інструктаж з БЖД.Лабораторне дослідження.Мінливості в рослин і тварин.

Д/з.Опрацювати параграф 33, записати основні терміни,виконати лабораторне дослідження ст.228 (таблицю на ст.133).

Фізика,

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання. https://youtu.be/BqnAzjfc1_A

Д/з. Вивчити & 23.Вправа 23 ( 2 ) стор. 156.

Фізика

Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів. https://youtu.be/_4ap5Q-SvwI д/з. Вивчити & 24.


09.02.2021


Українська мова

Тема:Розвиток мовлення. Коротке повідомлення (на основі кількох джерел) у публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему

 1. Ознайомитись з темою уроку усно (див. нижче).
Повідомлення— один з жанрів усного висловлювання; невеликий за обсягом твір на певну тему в публіцистичному стилі, призначений для публічного виголошення.
Повідомлення у публіцистичному стилі привертає увагу аудиторії до важливої суспільної або морально-етичної теми, розкриває неоднозначність розуміння цієї теми, її дискусійний характер.
Повідомлення у публіцистичному стилі виявляє суб’єктивізм автора, його емоційне ставлення до повідомлення.
Джерелом для повідомленняв публіцистичному стилі може бути:
 • інформація про події, яку подають ЗМІ;
 • власні спостереження за фактами і явищами суспільного життя;
 • інформація в Інтернеті;
 • література.
Структура повідомлення
 • Вступ (зацікавлення, створення необхідного настрою).
 • Основна частина (наявність доказів на користь власної позиції, наведення переконливих фактів, прикладів).
 • Висновки (узагальнення положень основної частини, спонукання аудиторії до дискусії, виголошення заклику тощо).
Алгоритм підготовки повідомлення
Вибір теми й визначення мети повідомлення → збір інформації → структурування матеріалу → створення повідомлення.
 1. Ознайомлення з пам'яткою«Як зробити повідомлення у публіцистичному стилі ефективним і цікавим».
ПАМ’ЯТКА
«Як зробити повідомлення у публіцистичному стилі ефективнимі цікавим»
 • Виберіть тему, яка дійсно хвилює вас.
 • Чітко уявіть собі мету вашого повідомлення і дотримуйтесь її.
 • Опрацюйте не менше 2-3 джерел.
 • Обмежте обсяг матеріалу.
 • Наповніть повідомлення прикладами, фактами, які б ілюстрували те, про що говорите.
 • Говоріть виразно, правильно, доречно, використовуйте образні вислови.
 1. Серед запропонованих тем виберіть ту, яка вас найбільше хвилює. Складіть і запишіть у зошит тези для повідомлення на вибрану тему.
Орієнтовні теми
 • Життєві цінності сучасника.
 • Люди, що створили себе самі.
 • Проблеми екології і ми.

Домашня робота.Скласти і записати у зошит текст повідомлення на одну із запропонованих тем, використавши 2-3 джерела. Підготуватись до виступу.

географія

Тема : Металургія світу.Д/з :Вивчити параграф 23.

Рос мова

Письмовий відгук про книгу

Вправа 368 (пис) Домашня робота впр.373

Нім.мова -
Тема:,,,Нові технології". Ст.123 - 124.
1.Слова/рамка ст.123,впр.1 ст.123
2.Письмо- впр.2 ст.123.
3.Читання- впр.3 ст.123- 124.
Домашня робота.Впр.6 ст.1 24.

Алгебра

Тема: «Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь»wym-1612800771137

Інформатика

Тема: «Практична робота 8. Створення простої комп’ютерної публікації» wym-1612800806155


08.02.2021


Українська література

Тема: Микола Гоголь. «Тарас Бульба». Колізія морального й національно-культурного вибору в образах синів Тараса Бульби
 1. Характеристика образів – героїв повісті М. Гоголя Остапа та Андрія (усно).
 2. Законспектувати з підручника про героїв повісті, с.189.
 3. Опрацювати навчальний матеріал:
 1. Скласти порівняльний план-характеристику образу братів, записатиу зошит.
Домашня робота.Скласти сенкан до образів Остапа й Андрія (за повістю М. Гоголя «Тарас Бульба»). Підготуватись до розповіді улюбленого епізоду з повісті М. Гоголя «Тарас Бульба».

Геометрія

Тема: «Розв'язування трикутників»

wym-1612720055523

-пояснення та завдання

Інформатика

«Робота з графічними і текстовими об'єктами в публікаціях»

wym-1612720097772 законспектувати

Нім.мова -

Тема:,,Техніка навколо нас". Ст.120-122.
1.Слова/рамка ст.120,впр.1,3(а) ст.120.
2.Читання- впр.3(в) ст.121.
3.Письмо-впр.5 ст.122.
Домашня робота.Впр.7 ст.122.

фіз.вих

wym-1612710254812

фіз.вих

wym-1612710286519

Зар літ

Дискусія: «Гобсек – філософ чи скнара?»

1. Літературний диктант (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Чому Дервіль став близьким другом віконтеси де Гранльє?

Завдяки чому Дервіль потоваришував із Гобсеком?

До кого Гобсек вирішив з’явитися «як месник, як докори сумління»?

Яку суму податків сплачує мільйонер Гобсек і пишається цим?

Чому Гобсек любив бруднити килими в багатих будинках?

Що Дервіль позичав у Гобсека і для чого?

Хто є дружиною Дервіля?

8. Яку справу доручив граф де ресто Гобсекові та Дервілю?

Що вразило Дервіля в помешканні Гобсека?

Кому заповів своє багатство Гобсек?

Про що думав в останні години Гобсек, що радив Дервілеві?

Чому віконтеса де Гранльє віддавала перевагу під час обрання нареченого для Камілли?

Домашня робота

скласти твір за темою «Багатство, золото в житті героїв Бальзака і в нашому житті».


11.05.-29.05.2020


29.05.2020


Алгебра

Тема: «Повторення. Розв’язування вправ»

Повторити теми з попередніхвідеоуроків. Завдання на вибір з підручника

Геометрія

Тема: «Повторення. Розв’язування задач»

Повторити теми з попередніхвідеоуроків. Завдання на вибір з підручника

Історія України

Тема: «Повторення вивченого за рік»Підготувати цікаві реферати

Основи здоров’я

Тема: Комп’ютерна безпека. Узагальнення.Д/з.Опрацювати параграф 31(друга частина). Повторити вивчений матеріал.Виконати тести за посиланням join.naurok.ua. Код доступу 5025412.

Географія,

Тема: Узагальнююче повторення «Україна в світі: природа, населення».


28.05.2020


Хімія

Тема: Повторення вивченого. Підсумковий урок.Д/з. Повторити вивчений матеріал.

Зар літ

Обговорення списку рекомендованої літератури на 9кл

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за семестр

Повторіть вивчене з теорії літератури. Поділіться враженнями від

прочитаних творів у 8 класі

 • ОлександрПушкін. «ЄвгенійОнєгін»
 • Михайло Лермонтов. «Герой нашого часу»
 • Оноре де Бальзак. «Гобсек»
 • Микола Гоголь. «Шинель»
 • ГенрікІбсен. «Ляльковийдім»
 • Бернард Шоу. «Пігмаліон»
 • Михайло Булгаков. «Собачесерце»
 • Шолом-Алейхем. «Тев'є-молочар»
 • Рей Бредбері. «451 градус по Фаренгейту»
 • ГарперЛі. «Убитипересмішника»
ЕрікСігел. «Історія одного кохання»
Рос мова

Повторення вивченого

Нім.мова-

Тема:,,Конкурс знавців німецької мови".
Домашня робота.Повторити вивчений матеріал за 8 клас.

Нім.мова-

Тема:,,Повторення".Теми 5-8 ст.93-186.
Домашня робота.Повторити вивчений матеріал ст.93-186.
Укр. мова,
Тема: Підсумковий урок
Узагальнення та систематизація вивченого за рік
Зміст уроку:
 1. Повторити вивчений за рік навчальний матеріал,§ 3 – 36, с. 20 –163 підручника.
 1. Виконатипідсумковий контрольний тестза вивченими
протягом навчального року темами на платформі «На Урок».
Домашня робота. Повторити вивчене у 8 класі.


27.05.2020


Фізика,
Контрольна робота з теми " Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах ".
Д/з. Повторити вивчений матеріал.
Пройти тест
Біологія

Тема: Узагальнення. Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму.Д/з. Повторити вивчений матеріал. Опрацювати параграф 59.

Хімія

Тема: Інструктаж з БЖД. Екскурсіядо краєзнавчого музею.(Іршава) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.irshava-news.com/NewsOpen/id_news_345285&ved=2ahUKEwim5-SjiM_pAhWBw6YKHQ2xBAgQo7QBMAB6BAgAEAE&usg=AOvVaw3QMrKklQbSMKza9xy8OywY.Д/з. Переглянути віртуальну екскурсію за посиланням.

Укр. мова,
Тема: Повторення в кінці року
Контрольна робота (диктант)
Написання контрольногоаудіо диктанту.
Домашня робота. Повторити вивчене за рік.
Укр. літ.,
Тема:Повторення й узагальнення вивченого.
Рекомендована література для читання влітку
 1. Повторити вивчене за навчальний рік.
 2. Прочитати зі списку рекомендованої літератури на літо.
Література для читання влітку:
 • Біблія. Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея.
Притча про блудного сина. Притча про сіяча та інші.
 • «Слово о полку Ігоревім».
 • Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка».
 • Тарас Шевечнко. «Кобзар» (поеми).
 • Григорій Квітка-Основ’яненко. «Маруся».
 • Микола Гоголь. «Тарас Бульба».
 • Пантелеймон Куліш. «Чорна рада».
 • Марко Вовчок. «Інститутка».
Гарного відпочинку та цікавого читання!

Географія,

Тема: Ознайомлення з об'єктами природи своєї місцевості.

Трудове навчання,

Тема: Види одягу та взуття.


26.05.2020


Алгебра

Тема: «Розв’язування рівнянь»

Повторити тему з попередніхвідеоуроків. Завдання на вибір з підручника

Геометрія

Тема: «Розв’язування трикутників»

Повторити тему з попередніхвідеоуроків. Завдання на вибір з підручника

Інформатика

Тема: «Виконання проекту»

Виконати проект на довільну тему

Всесвітня історія

Тема: «Повторення вивченого за рік»

Підготувати цікаві реферати

Укр. мова,
Тема: Повторення в кінці року.
Розділові знаки в простому реченні
Зміст уроку:
 1. Повторення вивченого про розділові знаки у реченні з однорідними членами, звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями), відокремленими членами(§22 – 36, с.102-163підручника).
 2. Виконати вправи на повторення зі с. 179.Вправи 400, 401 (письмово), 403 (усно).
 3. Виконати завдання.Записати речення, розкриваючи дужки й записуючи правильно слова. Розставити розділові знаки.
 1. Вже почалось мабуть майбутнє (Л. Костенко).
 2. Запалай мій вогнику крилатий полум..ям привітним і (не)злим(А. Малишко).
3)Ти наше диво калинове кохана мат..ринська мово (Д. Білоус).
4)О слово рідне Орле скутий Чужинцям кинуте (на)сміх! (Олександр
Олесь).
5)Ми зб..регли тебе вкраїнсько мово щоб лютий ворог (не)поранив
(П. Тичина).
6)Слово моя ти єдиная зброє ми (не)повин..і загинуть обоє (Леся
Українка).
7)Залишимо дорогі батьки в с..рцях наших синів усю красу
навколишнього світу, все бага..тво сердець наших предків
(В. Сухомлинський).
Домашнє завдання. Повторити вивчені пунктограми у реченнях
з однорідними членами, звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями), відокремленими членами.
Підготуватись до підсумкового контрольного диктанту.
Укр. літ.,
Тема:Література рідного краю. Закарпатська поезія міжвоєнного періоду (1919 – 1939 рр.).Символізм у поезії Федора Потушняка.
Збірки поезій«Далекі вогні», «На білих скалах», «Мій сад»
ТЛ: символізм, імпресіонізм
Зміст уроку:
1. Ознайомитись із творчістю закарпатського письменника за посиланням
(або з Вікіпедії):
2.З теорії літератури (ознайомлення).Вікіпедія
Символізм—одна з течій модернізму, напрям у поезії, де використовується художній символ замість образу, що відтворює певне явище. Символ у творі постає як знак мінливого «життя душі» і «пошуку істини».Словоусимволізмі — натяк, образ-загадка.
ІМПРЕСІОНІ́ЗМ(франц. impressionisme, від impression – враження)–напрям у мистецтві (перш за все у живописі) останньої третини 19 – першої чверті 20 ст., який реалізується у відтворенні художником безпосереднього враження від об’єкта споглядання.
 1. Ідейно-художній аналіз поезій Ф. Потушняка зі збірок«Далекі вогні»,«На білих скалах», «Мій сад»та ін.Спадщина письменника – це не лише регіональне, а й загальноукраїнське духовно-культурне явище, що має повноцінно входити у скарбницю національного письменства та вітчизняної науки. Поетичні твори Ф.М.Потушняка30-40-х років ХХ-го ст. за рівнем майстерності, емоційної сугестивності, психологічної напруженості та глибинної інтроспективності можна ставити в один ряд із творчими здобутками Богдана – Ігоря Антонича й раннього Павла Тичини.Становлення Федора Потушняка як митця припадає на другу половину 30-х та 40-х років ХХ-го ст. Його поетика була представлена низкою збірок: “Далекі вогні” (1934), “ Хвилини вічності” (1936), “Таємничі вечори” (1938), “Можливості” (1939), “На білих скалах” (1941), “Кристали” (1942) та “Терези вічності” (1944).Потушнякова художня модель світу виражена філософськими сентенціями. Вона має міфологізований характер, її елементи, згідно з поетикою символізму, є знаками неземного, непідвладного раціональному пізнанню світу. Оживлення й символізація сил природи поєднується в авторському поетичному міфі з утвердженням християнської ідеї Бога-Творця, що постає як надорганізуюча сила універсуму.Ліричний міфосвіт митця вельми контрасний, багатозвуковий, різнокольоровий, у постійному протиборстві добра і зла. У динаміці змін природи розкривається широкий спектр настроїв та багатства світу душі ліричного “Я ” автора. У спілкуванні з читачем через художнє слово, він використовує методи сугестопедії. За допомогою навіювання картин протистоянь і злиття різних сил природи Федір Потушняк дає художнє зображення людської психіки як поєднання інтровертивного і екстравертивного, темних і світлих начал, їх безперервної боротьби, спадів і піднесень духовного енергопотенціалу. Релігійні, християнські настрої просвітлюють душу поета:Хай бурливе море грає,Хай далекий сходить грім,Ми на морю, що лунає,Знов поставим Божий дім.Як влучно зазначає, характеризуючи ліричні поезії Ф.М.Потушняка, дослідниця Лідія Голомб: «Ліричні збірки Ф.Потушняка сприймаються як сходинки напруженого духовного шляху поета-мислителя, що постійно, як давній Діоген, шукає людину, намагається осягнути сенс її земного буття». Філософічності поетичного мислення Федора Потушняка найкраще відповідала тогочасна поезія європейського символізму з її дуалістичним світочуванням та прагненням до інтуїтивного пізнання сутності речей, явищ, подій. На творчому розвитку поета-символіста істотно позначилося й те, що він був також ученим-філософом, культурологом, етнопсихологом, автором численних досліджень у галузі естетики.У збірці “Далекі вогні” Федір Потушняк вміло відтворює духовний порив людини до щастя, внутрішньої гармонії, єдності зі світом. “Хвилини вічного” – це не механічний синтез хвилин як елементів вічного. Це – осяння в творчості, натхнення, пориви, що виходять далеко за межі простору і часоплину.
Домашня робота. Ознайомитись із поетичною творчістю Миколи Рішка, Миколаї Божук. Підготувати повідомлення про одного з вивчених закарпатських письменників (на вибір) у формі рефератів, презентацій, буктрейлерів, буклетів тощо.
Креслення,

Тема: Повторення вивченого матеріалу за навчальний рік.


25.05.2020


Фізика,
Узагальнення знань з теми " Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах ".
Д/з. Повторити & 33 - 40.
Біологія

Тема: Постембріональний розвиток людини.Репродуктивне здоров’я.

Д/з. Опрацювати параграф 57,58. Вивчити основні терміни. Переглянути відеоурок за посиланням через viber.

Нім.мова-

Тема:,,Повторення вивченого".Теми 1 -4 ст.4-102.
Домашня робота.Повторити лексику і граматику
ст.4-102.

Мистецтво

Стилі в мистецтві. Підсумковий урок

Зар літ

Обговорення списку рекомендованої літератури на 9кл

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за семестр

Повторіть вивчене з теорії літератури. Поділіться враженнями від

прочитаних творів у 8 класі

 • ОлександрПушкін. «ЄвгенійОнєгін»
 • Михайло Лермонтов. «Герой нашого часу»
 • Оноре де Бальзак. «Гобсек»
 • Микола Гоголь. «Шинель»
 • ГенрікІбсен. «Ляльковийдім»
 • Бернард Шоу. «Пігмаліон»
 • Михайло Булгаков. «Собачесерце»
 • Шолом-Алейхем. «Тев'є-молочар»
 • Рей Бредбері. «451 градус по Фаренгейту»
 • ГарперЛі. «Убитипересмішника»
 • ЕрікСігел. «Історія одного кохання»
Інформатика

Тема: «Планування проекту» Виконати проект на довільну тему

Укр. літ.,
Тема:Література рідного краю. Закарпатська новела першої половини ХХ ст.Ознайомлення з творчістю письменників Закарпаття
(Олександр Маркуш. «Марамороські оповідання»; Лука Дем’ян. «Оповідання синіх Карпат»; Федір Потушняк. «Своя хата»)
ТЛ: новела, оповідання, фейлетон
Зміст уроку:
1. Ознайомитись із творчістю закарпатських письменників за посиланнями
(або з Вікіпедії):
2. З теорії літератури.Вікіпедія
Новела(від італ. novella, від латин. novellas — новітній)—невеликий за обсягом прозовий твір про незвичайну життєву подію з динамічним, напруженим сюжетом та несподіваним фіналом. Новелі властиві лаконізм, яскравість і влучність художніх засобів, зведення до мінімуму кількості персонажів.
Оповіда́ння —невеликий за обсягом прозовий твір, у якому зображувалась одна подія з життя одного, або двох сформованих персонажів. Невеликі розміри оповідання вимагають нерозгалуженого, як правило, однолінійного, чіткого за побудовою сюжету. Характери показані здебільшого у сформованому вигляді.
Фейлето́н —сатиричний жанр художньо-публіцистичної літератури, що висміює негативні явища в суспільному житті.
Домашня робота. Прочитати оповідання закарпатських письменників
(з теми уроку, на вибір).


22.05.2020


Географія,

Тема: Особливості зайнятості населення.

Домашня робота: Підготувати реферат на тему: «Мої земляки».

фіз.вих

.Кидання м’ячика на дальність. Віджимання.

фіз.вих

Руханка. Вправи.

Алгебра

Тема: «Повторення. Розв’язування задач»

Повторити тему з попередніхвідеоуроків. Завдання на вибір з підручника

Геометрія

Тема: «Повторення. Розв’язування задач»

Повторити тему з попередніхвідеоуроків. Завдання на вибір з підручника

Історія України

Тема: «Внесок України у формування європейської цивілізації»

Підготувати цікаві реферати

Рос мова

Контрольний зорово – слуховий диктант

Д/Р Повторити правила

Основи здоров’я

Тема: Інформаційна небезпека.

Д/з. Опрацювати параграф 31.Вивчити основні терміни.Завдання 10 ст.151(письмово).Переглянути відеороликна сайті interaktive.com.ua.


21.05.2020


Основи здоров’я

Тема:Міжнароднеекологічне право.Екологічне законодавство України.

Поняття інформаційного суспільства та сталого розвитку.Д/з.Опрацювати параграф 31.Вивчити основні терміни.Завдання7 ст.156(письмово).

Нім.мова
Тема:,,Це наша країна".Створення проекту.
Домашня робота.Впр.1 ст.209.
Зар літ

П/Ч Марина Аромштам «Коли відпочивають янголи»

Д/Р Прочитати повість

Рос мова

Контрольний переказ

Д/Р Повторити вивчені орфограми

Мистецтво

Зустрілися стилі в мистецтві

Д/Р Переглянути уривок з фільму «Стилі мистецтва»

Укр. мова,
Тема: Повторення в кінці року.Розділові знаки в простому реченні
 1. Повторення вивченого про розділові знаки у реченні з однорідними членами, звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями), відокремленими членами(§22 – 36, с.102-163підручника).
 2. Виконати вправи на повторення зі с. 177 - 178.Вправи 396 (ІІ), 398 (ІІІ), (письмово).
 3. Виконати завдання.Запишіть речення, розкриваючи дужки й записуючи правильно слова.Розставте розділові знаки.
1)І вже (не)існувало для нього нічого окрім озера осики й хмелю(І. Цюпа).
2)Над широкими (сіно)жатями над з..леними ярами встав л..гесенькийтуман (І. Нечуй-Левицький).
3)Усі вовки білки зайці бігають по снігу і (мимо)волі мабу(т, д)ьзалишають свої сліди.
4)Ст..жина (не)наче лоза виноградна пнеться по білій стіні гори(Д. Павличко).
5)Там на з..леній лавці обкладеній дерниною сперши голову на руки
сидить білява пан..очка (М. Коцюбинський).
6)За селом на видноколі причаїлися гори заворож..ні красою ніколи (не) бачених степів.
7)Нічим я (не)надихався іще ні веснами ні тихим падолистом (М. Ткач).
Домашнє завдання. Повторити вивчені пунктограми у реченняхз однорідними членами, звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями), відокремленими членами.


20.05.2020


фіз.вих

Руханка. Вправи.

Географія,

Тема: Кількість та структура населення Закарпатської області.

Домашня робота: Підготувати реферат по темі: «Етнічний склад населення області».

Трудове навчання,

Тема: Оздоблення виробів.

Домашня робота: Вивчити правила ТБ при оздобленні виробів

Укр. літ.,
Тема: Позакласне читання. Українські гумористи.
Остап Вишня. «Мисливські усмішки»
Зміст уроку:
1. Ознайомитись із творчістю Остапа Вишні за посиланнями:
Остап Вишня. Українська література в іменах
2.Ознайомитись із творами Остапа Вишні за посиланнями:
«Мисливські усмішки». Аудіокнига
Аналіз і короткий зміст творів"Моя автобіографія" та "Сом"
3.Прочитати й знати розповідати прозові усмішки Остапа Вишні.
Домашня робота. Ознайомитись із письменниками-гумористами рідного краю. Підготувати повідомлення про закарпатських письменників-гумористів(у формі рефератів, презентацій, буктрейлерів, буклетів тощо).
Укр. мова,
Тема:Повторення в кінці року.
Повторення відомостей про просте ускладнене речення,
його ознаки
 1. Повторення вивченого про просте речення, ускладнене однорідними членами, звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями), відокремленими членами(§22 – 36, с.102-163підручника).
 2. Виконати вправи на повторення зі с.175 – 176підручника.Вправи 393 (ІІ), 394 (ІІ), 395 (письмово).
 3. Виконати завдання.Складіть і запишіть речення з поданими словами у формі звертань чи вставних слів.Україна, мати, земля, будь ласка, безперечно, можливо.
Домашнє завдання. Повторити вивчене про розділові знаки у реченнях
з однорідними членами, звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями), відокремленими членами.

Хімія

Тема: Повторення.Розрахунковізадачі.Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів продуктів реакцій.

Д/з. Повторитививчений матеріал.Завдання з підручника на вибір.

Біологія

Тема: Вагітність. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції.

Д/з. Опрацювати параграф 56,57. Вивчити основні терміни. Переглянути відеоурок за посиланням через viber.

Фізика,
Електричний струм у газах.
Види самостійних газових розрядів.
Д/з. Вивчити & 39, 40.

19.05.2020


Креслення,

Тема: Виконання креслень предметів.

Домашня робота: Виконати креслення предмета.

Зар літ

П/Ч Марина Аромштам «Коли відпочивають янголи»

Д/Р Прочитати повість

Алгебра

Тема: «Розв’язування рівнянь»

Повторити тему з попередніхвідеоуроків. Завдання на вибір з підручника

Геометрія

Тема: «Розв’язування прямокутних трикутників»

Повторити тему з попередніхвідеоуроків. Завдання на вибір з підручника

Інформатика

Тема: «Виконання проекту»

Виконати проект на довільну тему

Всесвітня історія

Тема: «Китай та Японія. Індія та персія в 16-18 ст.»

Підготувати цікаві реферати

Укр. мова,
Тема:Повторення в кінці року.
Повторення відомостей про просте речення, його ознаки;
про головні й другорядні члени речення
 1. Повторення вивченого про простеречення, його види й ознаки,
про головні й другорядні члени речення (§§ 4 – 20, с.25 – 94підручника).
 1. Виконати вправи на повторення зі с. 175 підручника.Вправи 390, 391(письмово).
 2. Виконати завдання.Зробіть письмовий синтаксичний розбір поданих речень (за зразком письмового робору з підручника на с. 95). Скористайтесь алгоритмомна с. 94 підручника.
 1. Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє (О. Довженко).
 2. Україно моя, мені в світі нічого не треба, Тільки б голос твій чути і ніжність твою берегти (А. Малишко).
 3. Кров свою віддам твоїй калині, пісню – травам, птицям і лісам…(М. Луков).
 4. Чи хоч пучечок тої калини мені на груди покладіть (Л. Костенко).
 5. Пишу тобі рядки привіту крильми найперших журавлів (М. Боровко).
Домашнє завдання. Повторити вивчене про речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями), відокремленими членами. Виконати вправу 392, с. 175.
Укр. літ.,

Тема: Валентин Чемерис. «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання».

Характеристика образів Вітьки Горобця, Федька Котигорошка, Галі Козачок

Уміти характеризувати головних героїв повісті за таблицею:

Зовнішні риси, вік

Внутрішні риси

Таланти

Мрії та прагнення

Ставлення автора та інших героїв

2. Розглянути образи головних героїв за вчинками:

Дружба (Вітька – Федько).

Кохання (Вітька – Галя).

Зрада (Вітька – Петро).

3. Прокоментуйте вислови Бернарда Шоу «Перше кохання вимагає

трохи дурості й багато цікавості» та Василя Симоненка «Любов,

як сонце, світу відкриває Безмежну велич людської краси».

Кого з героїв повісті, на вашу думку, вони стосуються?

4. Складіть сенкан до образу головного героя повісті (на вибір).

Домашня робота. Написати твір-мініатюру на тему «Чи існує справжнє кохання сьогодні?» (за твором В. Чемериса).


18.05.2020


Укр. літ.,
Тема:Валентин Чемерис.«Вітька + Галя, або Повість про перше кохання».
Проблематика повісті. Дитячі проблеми в дорослому житті, передані засобами гумору
Зміст уроку:
 1. «Життя вимірюється не кількістю прожитих років, а тим, що встиг зробити, який слід залишив на землі, скільки добра подарував людям»,— так вважає відомий український письменник-гуморист Валентин Чемерис.
 2. Опрацюйте проблематику повісті Валентина Чемериса.
Проблематика повісті:
кохання і зрада; батьки і діти; культура спілкування; дружба; уміння бачити прекрасне в буденності; необхідність навчання та розвитку творчих здібностей.
3.Поміркуйте над питаннями:
•Які «дорослі» проблеми намагаються розв'язати підлітки в повісті
В. Чемериса?
•Чому твір актуальний і вXXIст.?
•Чого навчає він дітей і дорослих?
•Чи можна назвати Вітьку й Галю кла­сичними образами закоханих?
4.Асоціативний кущ.
Запишіть свої асоціації до висловлення«Що таке справжня дружба
ісправжнє кохання?».
5.Складіть сенкан до слів«Дружба», «Кохання».
6.З теорії літератури.
Комічне—від грецького слова "комікос" — смішне. У сучасному вжитку цей термін є родовим поняттям для означення різноманітних відтінків смішного; все, що може викликати сміх, — об'єкт комічного.
Гумор—доброзичливо-глузливе ставлення до чого-небудь, спрямоване на викриття. Фізична або вербальна дія, яка має на меті розсмішити.
Поняття гумору ґрунтується на спостережливості та аналітичності мислення, тому бути в доброму гуморі - означає бути спостережливим та мислити філософськи, підмічати смішне.
Іронія( від гр. удавання)–це прихована насмішка над явищем чи особою, про які говорять у позитивному чи навіть у захопленому тоні, маючи на увазі зовсім протилежне з метою насмішки над цим( явищем чи особою).
7.Поміркуйте, що – смішне, а що – сумне в повісті.
(Смішне: наслідування Федьком книжних романів;комічні ситуації із серенадою, листом до редакції, приворотним зіллям та ін.
Сумне: стан побутового обслуговування на селі; бідність селян; обмежені можливості культурного розвитку, дозвілля; виготовлення небезпечних іграшок та їхнє використання тощо).
Домашня робота. Уміти аналізувати головних героїв повісті.
Виконати флеш-тест«Так чи ні?»за посиланням:
Фізика,
Електричний струм у металах, рідинах.
Д/з. Вивчити & 36, 37.
Біологія

Тема: Будова і функції репродуктивної системи.Статеві клітини.Запліднення.Менструальний цикл.

Д/з. Опрацювати параграф 55,56.Вивчити основні терміни, переглянути відеоурок за посиланням через viber.

Нім.мова
Тема:,,Відомі Українці".
Домашня робота.Впр.2.ст.209.Тест.
Інформатика

Тема: «Планування проекту»

Виконати проект на довільну тему


15.05.2020


Основи здоров’я

Тема: Небезпека залучення до деструктивних соціальних угрупувань. Загроза тероризму. Інструктаж з БЖД. Практична робота 12: Відпрацювання уміння уникати нападу, пограбування, залучення до деструктивних соціальних угрупувань.

Д/З. Опрацювати параграф 30. Виконати практичну роботу на сторінці 147.

фіз.вих

.Фінішне прискорення і зупинка після руху. Віджимання.

фіз.вих

Стрибки в довжину з місця.. Віджимання.

Географія,

Тема: Природокористування. Природно-заповідний фонд Закарпатської області.

Домашня робота: Підготувати реферат по темі.

Алгебра

Тема: «Повторення. Функції»

Повторити тему. Завдання із підручника на вибір»

Геометрія

Тема: «Повторення. Многокутники»

Повторити тему. Завдання із підручника на вибір»

Історія України

Тема: «Внесок України у формування європейської цивілізаціі»

Вивчити тему з підручника. Написати реферат


14.05.2020


Хімія

Тема: Повторення. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Д/з. Повторити дану тему. Виконати завдання на вибір з підручника.

Нім.мова-

Тема:,,Українська сталиця".Ст.204-205.
Домашня робота.Слова,вирази.Впр.3 ст.205.

Зар літ

Контрольна робота «Література ХХ –ХХІ ст. У пошуках себе і високого польоту»

Виконати тест

Код доступу повідомлю перед тестуваннням

Рос мова

Контрольний письмовий переказ

ШИПОВНИК

Нет ничего прекрасней кустов шиповника! Помните ли вы их, милый читатель? Мой вопрос не слишком невежлив; ведь верно же, что многие и многие проходят мимо множества чудесных вещей, стоящих или двигающихся по пути. Мимо деревьев, кустов, птиц, детских личиков, провожающих нас взглядом где-то на пороге, у ворот… Красная узкая птичка вертится во все стороны на ветке – видим ли мы ее? Утка опрокидывается головой вперед в воду – замечаем ли мы, как юмористично и обаятельно это движение, хохочем ли мы, оглядываемся ли, чтобы посмотреть, что с уткой?

Ее нет! Где она! Она плывет под водой… Подождите, она сейчас вынырнет! Вынырнула, отшвырнув движением головы такую горсть сверкающих капель, что даже трудно подыскать для них метафору. Постойте-ка, постойте-ка, она, вынырнув, делает такие движения головой, чтобы стряхнуть воду, что кажется: утирается после купания всем небом!

Как редко мы останавливаем внимание на мире! Вот я и позволяю себе потому напомнить читателю о том, как красив шиповник. В тот день он показался и мне особенно красивым. Может быть, потому, что я несколько лет не встречал его на своем пути!

Эти кусты объемисты, с дюжину детей надо соединить в цепочку, чтобы окружить один. Ствол не виден, зато множественны его расчленения – ветки, ветки, ветки…(193 сл.)

(Ю.Олеша)

Укр. мова,

Тема: Повторення в кінці року.
Повторення відомостей про словосполучення
І.Повторення вивченого прословосполучення, його види й ознаки
(§ 3, с.20-21підручника).
ІІ.Виконати письмові завдання.
 1. Утворіть із поданих груп слів словосполучення. Запишіть їх.Позначте головне й залежне слова (за схемою з підручника на с.20).Визначте, якими частинами мови виражені головні слова в словосполученнях.Рушники, милуватися; синє, шовк; поєднувати, колір; поєднувати, вдало; українська, народне, одяг; національна, традиції; зберігати, скриня.
 2. Випишіть з поданих речень словосполучення. Виконайте їх письмовий синтаксичний розбір за зразком із підручника на с.24.Подаруй мені, мамо, хустину із червоним, як мак, бережком. Запишаюся в ній, як дитина, як калина під білим сніжком.Та хустина мені нагадає, як і ти молодою була. І від років вона не линяє, тільки юність твою узяла.
 3. Виконати письмово вправи з підручника.Вправи 35, 36, 37, 39, 42, 44 (дві на вибір), с.22-24.
Домашнє завдання. Повторити відомості про речення, його ознаки.
Опрацювати таблицю з підручника (на форзаці).

13.05.2020


Фізика,
Теплова дія струму. Закон Джоуля - Ленца. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники.
Д/з. Вивчити & 34, 35.
Хімія

Тема:Повторення.Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Д/з.Повторити дану тему.Розв’язати завдання на вибір з підручника.

Біологія

Тема:Залози внутрішньої та змішаної секреції.

Тема:Профілактика захворювань ендокринної системи.Взаємодія регуляторних систем.Представлення результатів проекту «Йододефіцит в організмі людини, його наслідки і профілактика»

Д/з.Опрацювати параграф 51, 52.Завдання 3,4 ст.181.Переглянути відеоурок за посиланням через viber.

фіз.вих

Спеціальні вправи метальника. Віджимання.

Географія

Тема: Особливості природних умов і ресурсів Закарпатської області.

Домашня робота: Підготувати реферат по темі.

Трудове навчання,

Тема: Технологічний процес виготовлення виробів.

Домашня робота: Провести ремонт садового інвентаря.

Укр. мова,

Тема:Контрольна робота з теми «Речення з відокремленими членами» (тест)
Виконати тестові завдання за посиланням:
Домашнє завдання. Повторити відомості про словосполучення, його ознаки.

Укр. літ.,

Тема:Валентин Чемерис.«Вітька + Галя, або Повість про перше кохання».
Сюжет і композиція повісті
Зміст уроку:
 1. Опрацювати сюжет і композицію повісті за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=sWUEK-NP8TM
 2. Записати у зошит основні сюжетні елементи.
 3. Опрацювати другу частину повісті - «Голуба куниця».Аудіокнига (продовження):
 1. Скласти план сюжету другої частини повісті, записати в зошит.
Домашня робота. Виконати тестові завдання на платформі «На Урок».
(Частина друга). Уміти аналізувати проблематику повісті.


12.05.2020


Укр. літ.,

Тема: УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР
Валентин Чемерис.«Вітька + Галя, або Повість про перше кохання».Гумористична повість про життя і пригоди школярів
із села Великі Чаплі (дружбу і перше кохання, вірність і перший поцілунок, дуель і перше побачення)
Зміст уроку:
 1. Ознайомитись із життям і творчістю В. Чемериса:-з підручника, с. 282;-за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=EaYXDSvr4Zs&t=44s(записати визначення, тему та ідею повісті).
 2. Ознайомитись з композицією повісті (з підручника на с.283, 286-287).
 3. Переглянути буктрейлер до твору:https://www.youtube.com/watch?v=uz8GprIRpog
 4. Опрацювати першу частину повісті - «Дуель».Аудіокнига:
 1. Скласти план сюжету першої частини повісті, записати в зошит.
Домашня робота. Виконати тестові завдання на платформі «На Урок».
(Частина перша).

Мистецтво

Українське мистецтво

Д/Р Детально дослідити вид мистецтва , який найбільше зацікавив

Креслення,

Тема: Виконання креслень деталей.

Домашня робота: Виконати креслення деталі з елементами конструювання.

Алгебра

Тема: «Підсумкова контрольна робота»Завдання на два варіанти

Геометрія

Тема: «Повторення. Теорема Піфагора»

Повторити теорему. Завдання з підручника на вибір

Інформатика

Тема: «Підготовка проектів»Виконати проект на довільну тему

Всесвітня історія

Тема: «Китай та Японія в 16-18 столітті»

Вивчити тему з підручника. Написати реферат

11.05.2020


Алгебра

Тема: «Повторення. Перетворення виразів»

Повторити тему. Завдання з підручника навибір

Геометрія

Тема: «Повторення. Чотирикутники та іх в-сті»

Повторити тему. Завдання з підручника навибір

Історія України

Тема: «Повторення. Здобутки українського суспільства»

Повторити тему. Написати реферат

Основи здоров’я

Тема:Протидія торгівлі людьми.Дитяча безпритульністьі бездоглядність.

Д/з. Опрацювати параграф 29.Переглянути відеоурок за посиланням через viber.https://m.youtube.com/watch?v=oQBP7S4vRGs

Географія,

Тема: Особливості природних умов і ресурсів Закарпатської області.

Домашня робота: Створити постер « Моя мала Батьківщина».

Рос мова

Контрольна робота «Пряма і непряма мова»

Виконати тест

Код доступу повідомлю перед тестуваннням

Фізична культура

Метання малого м’яча. Віджимання.

фіз.вих

Руханка. Вправи.


27.04.-08.05.2020


08.05.2020


. Основи здоров’я.

Тема: Види правопорушень.Поведінка підлітків у разі затримання міліцією.

Тема: Захист від кримінальних небезпек.Самооборона та її межі.

Д/з. Опрацювати параграф 27, 28, законспектувати, вивчити основні терміни. Виконати тест за посиланням join.naurok.ua. Код доступу 730406.

Креслення,

Тема: Ескіз і технічний рисунок деталі.Домашнє завдання: Виконати технічний рисунок деталі.

Географія,

Тема: Географічне положення Закарпатської області.Домашнє завдання: Підготувати реферат по темі.

Фізична культура

Комплекс ЗРВ. Віджимання.

рос.мова

Сприйняття на слух речень з прямою ї непрямою мовою
Вивчити правило
Вправа 573
вправа 575 (пис)
Домашня робота
Вправа 580

Алгебра

Тема: «Контрольна робота «Квадратний тричлен»

( вишлю окремим документом)

Геометрія

Тема: «Контрольна робота «Многокутники. Площі»

завд за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=777131

Історія України

Тема: «Урок контролю «Українські землі у 20-90 р»

Завдання необхідно виконати до10 травня.Код доступу 662694


07.05.2020


Хімія

Тема: Повторення.Ковалентний та йонний зв’язки, їх утворення.

Д/з. Повторити параграф 17-20. Виконати завдання 7 ст.97, 1-2ст.101.

Нім.мова

Тема:,,Відомі українці".Ст.206-207.
Контроль письма.
Домашня робота.Впр.3 ст.207.

Зар літ

Тема: Річард Бах«Чайка Джонатан Лівінгстон». Сюжет твору як філософська метафора людського буття.

ТЛ: Поглиблення понять про метафору.

опрацювати саттю в підручнику. Прочитайте повість«Чайка Джонатан Лівінгстон».

Перегляньте відео https://www.youtube.com/watch?v=mTXvtV9S8y8

https://www.youtube.com/watch?v=quRS7_qi7F4

https://www.ourboox.com/books/річард-бах/?fbclid=IwAR2CCHAkN6qIh_gmz8HIP5NBQXuAJvn8mZQqEas5E-Dh_2wfVRII-L-rnxo

Домашнє завдання:

https://naurok.com.ua/

виконайте тест за посиланням. Результат сфотографуйте і пришліть на вайбер

Рос мова
Непряма мова. Заміна прямої мови непрямою
Вправа 561,563 (пис)
Домашня робота Вправа 565

Укр. мова,

Тема:Узагальнення вивченого з теми
«Речення звідокремленими членами»
Перебіг уроку:
 1. Повторити правила з§31-36, с.144-164підручника.
 2. Виконати вправи 382, 387 (1 – 3) - (усно) на с.167, 169.
 3. Виконати письмово завдання 1 – 10 вправи 387, с.169-171.
Домашнє завдання. Повторити правила 秧31-36, с.144-164.
Підготуватися до контрольної роботи з теми.


06.05.2020


Фізика,

Робота і потужність електричного струму.
Д/з. Вивчити & 33.

Хімія

Тема:Систематизація, аналіз та коригування знань учнів.Розв’язування задач.

Д/з. Повторити вивчений матеріал.Розв’язати задачі зі збірника.

Біологія

Тема:Ендокриннасистема.Залозивнутрішньої та змішаної секреції.

Д/з.Опрацювати параграф 51,законспектувати.Вивчити основні терміни.Підготувати навчальний проект на тему:Йододефіцит в організмі людини, його наслідки та профілактика.

Географія,

Тема: Зайнятість населення.Домашнє завдання: Вивчити §58 (ст. 286-288).

Трудове навчання,

Тема: Технологічний процес виготовлення деталей.Домашнє завдання: Вивчити призначення сортового прокату.

Укр. мова,
Тема:Розвиток мовлення
Контрольний письмовий твір-опис пам’ятки історії й культури
на основіособистих спостережень і вражень у художньому стилі
(з використанням відокремлених й уточнювальнихчленів речення)
Змістуроку
 1. Складіть і напишіть (на окремих аркушах)письмовий твір-опис пам’ятки історії й культури на основіособистих спостережень і вражень у художньому стилі (на самостійно обрану тему) за складним планом.
 2. У письмовому творі-описіпам’ятки історії й культуривикористайтевідокремлені й уточнювальні члени речення.
 3. Обсяг письмового твору: 2 – 2, 5 сторінки.
Домашнє завдання. Повторити правила 秧31-36, с.144-164.

Укр. літ.,

Контрольна робота. З української прози.
Ніна Бічуя. «Шпага Славка Беркути». В. Дрозд. «Білий кінь Шептало».
Ю. Винничук. «Місце для дракона» (тест)
Виконати тестові завдання за посиланням:
Домашня робота. Ознайомитись з творчістю В. Чемериса (з підручника,
у мережі Інтернет). Читати йогогумористичнуповість«Вітька + Галя, або Повість про перше кохання».

05.05.2020


Креслення

Тема: Ескіз і технічний рисунок деталі.

Домашнє завдання: Виконати технічний рисунок деталі.

Укр. мова,

Тема:Синтаксичний розбір речень звідокремленими
й уточнювальними членами речення
Перебіг уроку:
 1. Повторити правила з§31-36, с.144-164підручника.
 2. Опрацювати схему синтаксичного розбору речення звідокремленими(уточнювальними)членами речення на с.168 підручника.
 3. Зразок письмового розбору записати у зошит (с.168).
 4. Виконати вправу 384 (І, ІІ) на с.168.
Домашнє завдання. Повторити правила 秧31-36, с.144-164.
Виконати вправу 385 (І, ІІ).
Укр. літ.,
Тема: Розвиток зв’язного мовлення
Усні роздуми про добро і зло, вірність і зраду, доцільність самопожертви
у сучасному світі
Зміст уроку:
 1. Поміркувати продобро і зло, вірність і зраду, доцільність самопожертви
у сучасному світі(усно).
 1. Написати власні висновки до тез:
 • добро і злоу сучасному світі;
 • вірність і зрадау сучасному світі;
 • доцільність самопожертви у сучасному світі.
Домашня робота. 1. Написати твір-мініатюру на тему«Добро і зло, вірністьі зрада, доцільність самопожертви у сучасному світі».2. Повторити вивченез розділу«З української прози»: творчість Ніни Бічуї, В. Дрозда, Ю. Винничука;підготуватись до контрольної роботи за творчістю вивчених письменників.

фіз.вих

Комплекс ЗРВ.Вправи для розвиткушвидкості.

Алгебра

Тема: «Самостійна робота «Квадратні рівняння»

https://vseosvita.ua/library/samostijna-robota-po-temi-kvadratni-rivnanna-51480.html(тут і дом роб)

Геометрія

Тема: «Самостійна робота на площі»

Домашнє завдання активневиконати до6 травня 21:00 Код доступу144890

Всесвітня історія

Тема: «Урок контролю «Епоха просвітництва»

Домашнє завдання активневиконати до8 травня Код доступу157236

Інформатика

Тема: «Виконання індивідуальних проектів»

https://naurok.com.ua/prezentaciya-vikonannya-individualnih-i-grupovih-navchalnih-proektiv-110652.html

Законспектувати презентацію та виконати свій 2 проект


04.05.2020


Інформатика

Тема: «Виконання індивідуальних проектів»

https://naurok.com.ua/prezentaciya-vikonannya-individualnih-i-grupovih-navchalnih-proektiv-110652.html

Законспектувати презентацію та виконати свій проект

Фізика,

Узагальнення знань з теми " Електричний струм ".
Д/з. Повторити & 23 - 32.
Виконати тест

Укр. літ.,

Тема:Юрій Винничук.«Місце для дракона».Морально-етичнапроблематика твору: роздуми про добро і зло, вірність і зраду.
Проблема доцільності самопожертви у повісті
Зміст уроку:
 1. Розглянутиморально-етичнупроблематикутвору, записати в зошит.
Проблематика:
 • добро і зло;
 • вірність і зрада;
 • доцільність самопожертви;
 • проблемавибору.
 1. Узагальнення вивченого. Значення твору, його актуальність.
Чого навчає повість-казка “Місце для дракона”
У своєму творі Юрій Винничук порушує одвічну проблему добра і зла, вірності та зради, доцільності самопожертви. Твір цей не втрачає своєї актуальності і в наш час. Він учить нас, що зі злом,несправедливістю треба боротися, але так, щоб не скоїти ще більшого зла, бодалеко не всіма шляхами можна дійти праведного діяння. І ніколи неправда неможе бути на благо людині. Гіркий досвід героя роману вчить нас: не можна побудувати справедливостінеправедними діями, не можна стати щасливим на нещасті інших. Лише з добра можуть вирости зернятка добра, а зло породить ще більше зло. Але і добро слід робити чистими руками, не заплямованими людською кров’ю.
Твір змушує насзамислитись і над загальнолюдськими проблемами: чи може зло породити добро, чи кожен гріх можна спокутувати, що керує вчинками окремих людей?
Ця повість підштовхує до серйозних роздумів, переосмислення цінностей,підштовхує з’ясувати для себе, що є добро, а що – зло, яку величезну цінність має людське життя, яке не маєш права зганьбити й відібрати.
 1. Підсумки уроку.Виконати тестові завдання на платформі «На Урок».
Домашня робота. Поміркувати над морально-етичними проблемами, які автор порушує в повісті-казці. Написати твір-мініатюру на тему«Людяність справжня й фальшива».

Біологія

Тема:Узагальнення знань з теми: Вища нервова діяльність.Д/з.Виконати тестові завдання на ст.170.

Мистецтво

Стиль реалізму
Домашня робота
Підібрати музичні приклади до стилю реалізму

Зар літ

Тема: Річард Бах«Чайка Джонатан Лівінгстон».Втілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана. Художній конфлікт і можливість його подолання.

Ми вільні, а тому маємо право йти туди, куди бажаємо,

і бути самими собою усюди, де ми є.

Річард Бах

Ознаки притчі у творі

Програмовий монолог: «Мета життя — пошук досконалості, а завдання кожного з нас — максимально наблизити її прояв у самому собі, у власному стані й поведінці. Закон на всіх рівнях буття — той самий: свій і наступний світ ми вибираємо за допомогою знання, яке знайшли тут. І якщо тут ми віддаємо перевагу невігластву, то знання наше залишилось дотеперішнім, — наступний наш світ нічим не буде відрізнятися від теперішнього, всі його обмеження будуть збережені, і таким же непідйомним буде гнітючий вантаж незрозумілого виклику».

• Немає динаміки подій, авторську ідею не оформлено в системі образів і характерів.

• Анімалізм і документалізм. Попри алегоричність, повість залишається чудовим зразком твору про тварин.

Висновок

Мораль притчі: місія кожного полягає в тому, щоб стати більш досконалим. На цій дорозі можлива втрата старих друзів, навіть родини, однак не треба перейматися цим, за певний час з’‎являться нові. Необхідно кожному пам’‎ятати і не забувати про те, що в усіх випробуваннях їх буде підтримувати безмежна сила світла.

Алегоричність повісті:

• зграя чайок — наше повсякденне життя;

• політ Джонатана Лівінгстона — свобода;

• прагнення вдосконалювати політ — шляхи людського самовдосконалення, бажання пізнати сенс буття й осмислити свій статус у світі.

Домашнє завдання:

Нім.мова

Тема:,,Україна очима туристів".Ст.234.Stunde 89.
Домашня робота.Описати власні враження від подорожі.


01.05.2020


зар.літ

Урок –роздум Яке ж воно життя підлітків : щасливе й безтурботне чи складне й проблемне?

Домашня роботаНаписати твір Яке ж воно життя підлітків : щасливе й безтурботне чи складне й проблемне?

рос.мова

Непряма мова

Вивчити правило впр.547Вправа 552 писДомашня роботаВправа 556

Алгебра

Тема: «Розв’язування задач на складання рівнянь»

https://www.youtube.com/watch?v=aPLDYAGk0ZM

Законспектувати відеоурок та виконати №1080, завд.з презентації

Геометрія

Тема: «Розв’язування задач на площу»

Виконати тестові роботи за посиланнямhttps://naurok.com.ua/test/join?gamecode=903341

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=346905

Історія України

Тема: «Практичне заняття «Козацькі літописи»виконати за посиланням

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=581390

Укр. мова,

Тема:Відокремленіуточнювальні члени речення.
Розділові знаки при відокремлених уточнювальних членах речення
Перебіг уроку:
 1. Повторити правила з36, с. 164 підручника.
 2. Виконати вправи з підручника:374 (усно),378 (письмово).
Домашнє завдання. Повторити правила 秧31-36, с.144-164.
Виконати тести на платформі «На Урок».

Нім.мова-

Тема:,,Релігії в Україні".Ст.205 впр.4,5.
Контроль читання.
Домашня робота.Впр.5 ст.205.


30.04.2020Хімія

Тема:Інструктаж з БЖД.Практична робота №3.Розв'язування експериментальних задач.

Д\З.Виконати практичну роботу ст.239. Підготуватися до контрольної роботи,повторити вивчений матеріал.

Рос мова

Твір- роздум на морально-етичну темуДомашня роботаНаписати твір «Що для мене означає патріотизм»

зар.літ

БарбараКосмовська «Буба : мертвий сезон»Домашня роботаВивчити біографію БарбариКосмовської .Читати роман Буба: мертвий сезон

Укр. мова,

Тема:Відокремленіуточнювальні члени речення.
Розділові знаки при відокремлених уточнювальних членах речення
Перебіг уроку:
 1. Повторити правила з36, с. 164 підручника.
 2. Подивитися відеоурок за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=BSu7VBdAe44
 3. Виконати завдання відеоуроку.
Домашнє завдання. Повторити правила 秧31-36, с.144-164.
Виконати вправу 379 на с.166.

Нім.мова

Тема:,,Нації і народності в Україні" Ст.201-202.
Контроль аудіювання.
Домашня робота.Впр.5 ст.202.


29.04.2020


Фізична культура

Комплекс ЗРВ. Віджимання.

Фізика,
Розв'язування задач на паралельне з'єднання провідників.
Д/з. Повторити & 32.
Вправа 32 ( 2 ) стор.176.

Хімія

Інструктаж з БЖД. Практична робота №2: Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.Д\З. Написати практичну ст.227.Переглянути відеоурок за посиланням через viber.

Біологія

Тема: Сон. БіоритмиД\З. Опрацювати і законспектувати §48. Завдання 9,10 ст.169.

Географія,

Тема: Економічно активне населення.Домашня завдання: Вивчити §58 (ст. 285-286).

Трудове навчання,

Тема: Технологічний процес виготовлення виробу.Домашня завдання: Вивчити правила ТБ при шліфуванні виробів.

Укр. мова,

Тема:Відокремленіуточнювальні члени речення, їх роль у мовленні
Перебіг уроку:
 1. Опрацювати навчальний матеріал з підручника:§36, с. 164 (правила).
 2. Подивитися відеоурок за посиланням:
 1. Виконати вправи з підручника:371, 372 (усно),373 (письмово), с.163-165.
Домашня робота. Вивчити правила з§36 на с.164.
Виконати вправу 377 на с. 166.

Укр. літ.,

Тема:Юрій Винничук.«Місце для дракона».Алегоричність образів дракона Грицька, Пустельника та князя. Парадокс: дракон Грицько –
поет і християнин
Зміст уроку:
І.Переглянути буктрейлер до характеристики головного героя повісті:
ІІ. З теорії літератури.Вікіпедія
Алегорія(гр.allеgoria— інакомовлення) — вид метафори: інакомомовне зображення предмета чи явища через інші, подібні до них, з метою наочно показати їх суттєві риси.
Парадо́кс– порізно істинне твердження чи група тверджень, яке призводить до суперечності або ігнорує інтуїцію.
ІІІ. Опрацювати цитати до характеристики образів твору.
ІV. Робота в зошиті.
Заповнити таблицю «Порівняльна характеристика героїв твору».
Дракон
Пустельник
Князь
не злий
навчає грамоті
мріє, щоб Грицька вбив лицар
не розбишака
піклуєтьсяпро нього
доброзичливий
застерігає
поет
намагається врятувати Грицька
християнин
готовий до самопожертви
(Дописати риси характеру героїв, їх вчинки.)
V. Підсумки уроку.
Міфологічний дракон у творі символізує випробовування, через які потрібно пройти герою, щоб отримати дорогоцінний скарб. У казках, як правило, дракони полюбляють збирати біля себе величезні скарби золота та коштовностей (бо жадібні вони страшенно). Або замість золота дракони ще люблять викрасти якусь надзвичайно вродливу принцесу (чи просто панянку), за яку будь-якому «простому хлопу» просто гріх не вступити з драконом у смертельну сутичку. Нагорода, яку отримає герой після перемоги над драконом (чи то вродлива панянка, чи золото з коштовностями – неважливо), символізує не багато й не мало – безсмертя душі. Але, щоб її отримати, пройдеться здолати випробовування: перемогти дракона, який насправді живе в середині кожного з нас. Дракон – це наша грішна природа, егоїзм, чисельні гріховні пристрасті та вади, – лише різні голови того багатоголового внутрішнього дракончика, якого нам, як «лицарю»,рано чи пізно доведеться перемогти.
Домашня робота. Поміркувати над проблематикою повісті-казки Ю. Винничука. Написати твір-мініатюру«Моє ставлення до героїв твору Ю. Винничука».

28.04.2020


Укр. мова,

Тема: Розвиток мовлення
Письмовий твір-опис пам’ятки історії й культури на основі
особистих спостережень і вражень у художньому стилі
(з використанням відокремлених членів речення)
Змістуроку
 1. Опрацюйте вправу 433 на с.202 (усно).
 2. Ознайомтесь зі схемами описівпам’ятокісторії й культуриз підручника на с. 203.
 3. Виконайте завдання вправи 435, с.203 (або на власну тему).
 4. У письмовому творі-описіпам’ятки історії й культуривикористайтевідокремлені члени речення (§§32 – 35, с.146-159).
Домашнє завдання.Написати твір-опис у зошит.

Повторити правила 秧32 – 35, с.146 – 159.

Креслення,

Тема: Виконання ескізів деталей.Домашня завдання: Виконати ескіз деталі.

Алгебра

Тема: «Розв’язування рівнянь»§22-23 вивчити. Завдання навибір

Геометрія

Тема: «Площа ромба,трапеціі»https://www.youtube.com/watch?v=NnX4LIgZju8§21-22 повторити.№ 921

Інформатика

Тема: «Розв’язування компетентнісних задач»

Повторити матеріал та підготувати реферат з теми

Всесвітня історія

Тема: «Міжнародні відносини 18 ст.»

https://naurok.com.ua/prezentaciya-8-klas-na-temu-mizhnarodni-vidnosini-18-st-36123.html

Законспектувати та вивчити матеріал з презентації

Укр. літ.,

Тема:Юрій Винничук.«Місце для дракона».Сюжет і композиція повісті. Коментування окремих епізодів твору
Зміст уроку:
І.Переглянути буктрейлер до книги«Місце для дракона» Ю. Винничука:
ІІ.Опрацювати сюжет повісті.
У творі Юрія Винничука «Місце для дракона» все перевертається з ніг на голову: дракон зовсім не лютий і кровожерливий хижак, що поїдає пишних молодиць, а добрий травоїдний мрійник та романтик. Тішиться метеликам, пише вірші та читає Біблію. Біля його печери замість людських останків милують око доглянуті клумбочки мальв, а своє полум’яне дихання він спрямовує тільки вгору – щоб не нищити природу. А найцікавіше, що дракон, він же Грицько, пише вірші. Лише одна річ залишається незмінною: у світі й досі діють драконячі закони. Традиції, мислить володар, у князівстві якого миролюбно живе дракон Грицько, зобов’язують будь-що вбити дракона. Тож князівські посланці скликають лицарів із усіх усюд. Проте, зібравшись докупи, відважні лицарі… роз’їхались, адже лютий хижак й гадки не мав з кимось боротися, щоб бува не завдати нікому шкоди. Ось така каламбурна зав’язка Винничукової повісті-казки. Далі, як за сценарієм, розпочинається підступна гра на людських, тобто на драконячих, емоціях: князь усе частіше навідується до свого буцімто друга дракона й розповідає про свої клопоти через нього. М’якосердий Грицько, він же кровожерливий дракон, погоджується битися з лицарями, щоб догодити князеві.
ІІІ. Ознайомитися з композицією твору (з підручника на с.276).
ІV. Опрацювати розділи VІ, VІІ з підручника, с.270 – 275.
V.Поміркуйте над прочитаним.
Дати усні відповіді на питання 1 – 13 зі с.275-276підручника.
VІ. Скласти і записати у зошит план сюжету повісті (за розділами твору).
Усний переказ епізодів повісті-казки за складеним планом.
VІІ. Зробити домашнє завдання 1 – 2 на с.276 підручника.
VІІІ. Виконати тест на платформі «На Урок».


27.04.2020


Фізика

Паралельне з'єднання провідників.
Д/з. Вивчити & 32.

Укр. літ.,

Тема:Юрій Винничук.«Місце для дракона»–повість-казка про сучасний світ, у якому й досі живуть «драконячі закони»
Життя закоротке для щастя, а задовге для терпіння.
Народна мудрість
Зміст уроку:
І.Ознайомитись із творчістю Юрія Винничука:
 • з підручника на с.254, законспектувати;
 • зі сторінки письменника у фейсбуці.
ІІ. Подивитися відеоурок за посиланням, законспектувати головне:
ІІІ. Опрацювати розділи І, ІІІ з підручника, с.258 – 262.
ІV.Поміркуйте над прочитаним.
Дати усні відповіді на питання 1 – 12 зі с.262-263підручника.
V. Визначититему, ідею, головну думкуповісті-казки, записати у зошит.
VІ. Виконати домашнє завдання 1 – 2 на с.263 у підручнику.

Зар літ

Тема: Філософський зміст казки-притчі «Маленький принц»

https://www.youtube.com/watch?v=PCUwdZn9CWI&fbclid=IwAR0YWqxwK8Y7-az_N7iN0zox4HUDVnQJjQffPO3TTy-liBKcJaf_3Xy0c2w

https://www.youtube.com/watch?v=QQEMEXvepJA&fbclid=IwAR1Oj5ivfV6qLj5LWKDNTKP6jxdBkWXWp6VCK8bJstcnsqsTD_rGiAPv7Yw

https://www.youtube.com/watch?v=z4zyaKm738A&fbclid=IwAR1toDxYKd3uKCqHcRVAPOA7eHK-knucBDYkFNld3cpEtQ6b89m1kwXVZJY

Домашнє завдання: Дати відповідь на запитання в підручнику

Інформатика

Тема: «Розв’язування компетентнісних задач»

https://naurok.com.ua/rozv-yazuvannya-kompetentnisnih-zadach-8-klas-109677.html

законспектувати презентацію і вивчити тему

Нім.мова

Тема:,,Державна мова."
1.Слова і вирази.Впр.1 ст 201.
2.Мовлення.Впр.2 ст.201.
3.Читання і переклад.Впр.3 ст. 201.
4.Тренувальні вправи.Впр.4 ст.202.
Домашня робота.Впр.5 ст.202.

Біологія

Тема:Мислення і свідомість.Д\З.Опрацювати§47. Вивчити терміни,завдання 7,8,9 ст.165.Переглянути відеоурок за посиланням через viber.

МИСТЕЦТВО

Стиль реалізмДомашня роботаНаписати міні-твір на тему «Мої враження від архітектури та пластики епохи реалізму»

16.03.2020-24.04.2020


10.04.2020

Алгебра

Тема: «Розв’язування вправ на теорему Вієта»

Тестова робота на сайті «на урок» код доступу 675506

Д\з.Повторити теорему.Завд.підр.№1004,1005

Геометрія

Тема: «Поняття площі»

https://naurok.com.ua/prezentaciya-ponyattya-ploschi-mnogokutnika-ploscha-pryamokutnika-kvadrata-8-klas-105798.htmlопрацювати відеоурок (законспектувати та вивчити)

Д\з.§20-вивч.№871,877

Історія України

Тема: «Правобережна Україна та західноукраїнські землі»

http://blog.ranok.com.ua/pravoberezhzhya-ta-zahidnoukrayinski-zemli/

Законспектувати відеоурок та вивчити тему

13.04.2020

Інформатика

Тема: «Цикл з передумовою»https://naurok.com.ua/urok-cikli-z-peredumovoyu-44614.htmlЗаконспектувати та вивчити урок

14.04.2020

Алгебра

Тема: «Квадратний тричлен та його корені»

https://www.youtube.com/watch?v=xwEyWyMgfNAЗаконспектувати та вивчити урок.Вивч.§22.№1045

Геометрія

Тема: «Площа прямокутника»https://www.youtube.com/watch?v=O-Hnr05NtQg

Законспектувати та вивчити урок.Вивч.§20.№871,875(а.б)

Вс.історія

Тема: «Просвітництво і промислова революція»

https://www.youtube.com/watch?v=wSrR2X0dO58

Законспектувати та вивчити урок

Інформатика

Тема: «Цикл з передумовоюhttps://naurok.com.ua/test-cikl-z-peredumovoyu-42818.html (виконати тест)

Фізична культура

Комплекс ЗРВ. Ловіння м’яча. Віджимання.

15.04.2020

Фізика,
Послідовне з'єднання провідників.
Д/з. Вивчити & 31.

Біологія

Тема:Безумовнірефлекси.Інстинкти.Інструктаж з БЖД.Лабораторнедослідження.Визначення реакції зіниць на світло.

Д\З.Опрацювати§44,45.Виконати лабораторне дослідження ст.220.Переглянути відеопрезентацію.

Хімія .

Тема:Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук.

Д\З.Опрацювати§42.Завдання 2,9 ст.231.Переглянути відеоурок.

16.04.2020

Хімія

Тема:Розрахунковізадачі.Розрахунки за хімічними рівняннями маси,об'єму,

кількості речовини реагентів продуктів реакцій.

Д\З.Опрацювати §31. Написати приклади розв'язування задач.Переглянути

Відеоурок. Підготувати навчальні проекти на тему: 1.Неорганічні речовини-

представники основних класів у будівництві й побуті. 2. Хімічний склад і використання мінералів. 3.Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров'я людини.

17.04.2020

Фізична культура

Комплекс ЗРВ. Передача м’яча в парах. Підтягування.

фіз.вих

Комплекс ЗРВ. Блокування у стрибку. Віджимання.

Алгебра

Тема: «Самостійна робота»

Завдання з підручника ст.224.Виконати навибір 2 варіанти( у класн.зошит)

Геометрія

Тема: «Площа паралелограма»https://naurok.com.ua/prezentaciya-ploscha-paralelograma-8-klas-105800.html (законспектувати )Вивчити тему.№921,922(а,б)

Історія України

Тема «Розвиток освіти, науки та музики»

https://www.youtube.com/watch?v=3RVOlP4Ef58 законспектувати та вивчити)

Основи здоров'я

Тема:Атмосферне забруднення та їх вплив на здоров'я.Вплив транспорту нанавколишнє середовище та здоров'я.Вплив забруднення грунтів на здоров'я.Д\З.Опрацювати§ 25. Записати основні терміни.Завдання 9,10 ст.127.

21.04.2020

Фізична культура

Вправи для розвитку сили. Передача м’яча . Підтягування .

Алгебра

Тема: «Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних»

Виконати тест за посиланнямhttps://naurok.com.ua/test/join?gamecode=165983

Завд.з підручника №1052,1053,1054

Геометрія

Тема: «Самостійна робота»

Виконати завд.зі стор.220

Інформатика

Тема: «Розв’язування компетентнісних задач»

https://naurok.com.ua/rozv-yazuvannya-kompetentnisnih-zadach-8-klas-109677.html

Законспектувати презентацію

Всесвітня історія

Тема: «Освічений абсолютизм»

https://www.youtube.com/watch?v=YyAElRLQnak

Законспектувати відеоурок та вивчити матеріал

Креслення,

Тема: Креслення предмета в трьох виглядах.

Домашнє завдання: Виконатикреслення предмета в трьох виглядах.

22.04.2020

Біологія

Тема:Умовні рефлекси.Тема:Мова.Навчання та пам'ять. Інструктаж з БЖД. Лабораторне дослідження.Дослідження різних видів пам'яті.Д\З.Опрацювати§44,46.Виконати лабораторне дослідження ст.221.Переглянути відеоурок.

Хімія

Тема:Розрахунковізадачі.Розрахунки за хімічними рівняннями маси,об'єму,кількості речовин реагентів та продуктів реакцій.Д\З.Повторити попередній матеріал.Виконати завдання зі збірника

Географія,

Тема: Релігійний склад населення України.

Домашнє завдання: Вивчити §57 (ст. 280-284).

Трудове навчання,

Тема: Матеріали хімічного походження.

Домашнє завдання: Вивчити властивості матеріалів хімічного походження.

Фізика,

Розв'язування задач на послідовне з'єднання провідників.
Д/з. Повторити & 31.

Вправа 31 ( 2 ) стор.166.

23.04.2020

Рос мова

Різноманіття смислових відносин між головною і підрядною частинами у складі складнопідрядного речення
Вправа 521 прочитати і запамятати
Вправа 523 пис
Домашня робота
Вправа 527

ЗАР ЛІТ

Тема: Художні образи-символи казки-притчі «Маленький принц»

Перегляньте відео за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=yi5GoFxsJAM

Нім.мова-

Тема:,,Країна і її люди".
1.Словникова робота/рамка ст.203/.
2.Письмо.Впр.1 ст.203
3.Складання діалогу.Впр.2 ст.203.
4.Читання і переклад.Впр.3 ст.204.
Домашня робота.
Впорядкувати послідовність речень за темами текстів.

Хімія

Тема:Представлення результатів навчальних проектів № 7,8,9. Д\З. Повторити вивчений матеріал. Підготуватися до контрольної роботи.

24.04.2020

Основи здоров'я

Тема:Соціальна безпека.Правова відповідальність і закони України.Права,обов'язки і правова відповідальність неповнолітніх.Д\З.Опрацювати §26.Записати основні терміни.Виконати тест по темі «Екологічна безпека» за посиланням join.naurok.ua.Код доступу 899578.

Географія,

Тема: Трудові ресурси та їх кількість.Домашнє завдання: Вивчити §58 (1) – (ст. 285).

Алгебра

Тема : «Розв’язування рівнянь»Повторити теорет.матеріал.Завд. з підручника №1052,1053

Геометрія

Тема: «Площа трикутникаhttps://www.youtube.com/watch?v=X3d3vvqNCbEЗаконспектувати матеріал та вивчити §22.Завд.на вибір

Історія України

Тема: «Архітектура та образотворче мистецтво»

http://ru.osvita.ua/vnz/reports/history/2777/ Законспектувати та вивчити тему

Інформатика

Тема: «Практична робота №13»

https://www.youtube.com/watch?v=3WLNy-jZz_o

Виконати завдання з презентаціі в класний зошит

Фізична культура

. Комплекс вправ. Кидки м’яча. Віджимання.

фіз.вих

. Вправи для розвитку швидкості. Захисна стійка.

Кiлькiсть переглядiв: 952

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.