9 клас

Класний керівник Боднар Леся Михайлівна

Н.ТЕЛЕФОНУ 0950639300


11.05.-29.05.202029.05.2020


Українська література

Урок 68. Тема: Повторення та узагальнення вивченого. Підсумковий урок.

Алгебра

Тема: «Повторення матеріалу за рік»

Завдання на повторення на вибір

Інформатика

Тема: «Повторення матеріалу за рік»

Підготувати проект «Природа України»

Мистецтво

Урок- екскурсія. Полікультурність в памятках рідного краю

Основи здоров’я

Тема: Узагальнення знань з курсу «Основи здоров’я» 9 кл. Д/з. Виконати тести за посиланням join.naurok.ua.Коддоступа 7868371.

Креслення,

Тема: Повторення вивченого матеріалу за навчальний рік.

Географія,

Тема: Сталий розвиток – стратегія людства.


28.05.2020


Українська мова

Урок 67. Тема: Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях.

Повторити вивчені орфограми, вправа 4. (ст..131)

Д/З. Виконати вправу 6 на ст..131.

Українська мова

Урок 67. Тема:Орфографія. Пунктуація.

Виконати вправи 2, 3 на ст.. 132Д/З. Виконати вправу 6 ст. 133

Українська література

Урок 67. Тема: Контрольна робота з теми «Пантелеймон Куліш, Марко Вовчок» (тест).

Використайте цей код доступу498082, відкривши посиланняjoin.naurok.ua

Зар літ

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за семестр Повторіть вивчене з теорії літератури. Поділіться враженнями від прочитаних творів у 9 класі

рос мова

Повторення вивченого за рік

Нім.мова -
Тема:,,Конкурс знавців німецької мови".
Домашня робота.Повторити вивчений матеріал за 9
клас.
Хімія

Тема: Повторення вивченого. Підсумковий урок. Д/з. Повторити вивчений матеріал.


27.05.2020


Фізика,
Підсумковий урок.

Фізика,

Фізика та екологія. Альтернативні джерела енергії.

Всесвітня історія ,

Узагальнення знань з розділу " Розвиток повсякденного життя ( кінець ХVIII - початок ХХ ст. )
Д/з. Повторити розділ 5.
Пройти тест
Історія України,
Узагальнення знань з розділу " Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ - на початку ХХ ст. "
Д/з. Повторити розділ 8.
Пройти тест
Біологія

Тема: Повторення вивченого матеріалу за рік.Д/з. Повторити вивчений матеріал.

Хімія

Тема: Інструктаж з БЖД. Віртуальна екскурсія на водоочисну станцію. https://m.youtube.com/watch?time_continue=107&feature=emb_title&v=5obYCyTAfAE.Д/з. Переглянути віртуальну екскурсію за посиланням.

Географія,

Тема: Поняття про глобальні проблеми людства.


26.05.2020


Трудове навчання,

Тема: Поняття про стиль одягу.

Геометрія

Тема: «Повторення матеріалу за рік»

Завдання на повторення на вибір

Інформатика

Тема: «Захист проектів»

Підготувати проект «Моя країна»

Зар літ

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за семестр

Повторіть вивчене з теорії літератури. Поділіться враженнями від прочитаних творів у 9 класі

Нім.мова-

Тема:,,Повторення вивченого"Теми 1-8 ст.4-209.
Домашня робота.Повторити лексику і граматику
ст.4- 209.

25.05.2020


Історія України,
Архітектура та образотворче мистецтво.
Д/з. Опрацювати матеріал § 35.
Всесвітня історія,
Практичне заняття.
Тема. Зародження масової культури.
Д/з. Опрацювати параграф 29.
Підготувати презентацію стор. 220.
Фізика,
Захист індивідуальних проектів.
Д/з. Виконати проект зі стор. 260.
Право,
Узагальнення знань з розділу " Якщо право - це професія ".
Д/з. Повторити розділ 5.
Пройти тест

Біологія

Тема:Узагальнення з теми “Біологія як основа біотехнології та медицини”.Узагальнення. Основні загальні властивості живих організмів.Д/з. Опрацювати параграф 58. Виконати тести ст.218-219.

Українська література

Урок 66 Тема: ЛРК. Закарпатські митці – лауреати Національної премії ім. Шевченка.

Чендей Іван Михайлович (1922-2005). Письменник.
Національну премію України імені Тараса Шевченка присудженоу 1994 році за книжку «Калина під снігом», повість «Іван".

Скунць Петро Миколайович (1942-2007). Поет
Національну премію України імені Тараса Шевченка присуджено у 1997 році за збірку поезій «Спитай себе».

Кремінь Дмитро Дмитрович. Поет
Національну премію України імені Тараса Шевченка присуджено у 2002 році за поетичну книгу-симфонію «Пектораль».

Мідянка Петро Миколайович. Поет
Національну премію України імені Тараса Шевченка присуджено у 2012 році за збірку поезій "Луйтра в небо"

Д/З. Підготуйте про них біографію чи презентацію

Алгебра

Тема: «Повторення. Квадратична функція»

Підготувати цікавий реферат з теми. Завдання на повторення на вибір

Геометрія

Тема: «Повторення. Розв’язування задач»

Завдання на повторення на вибір


22.05.2020


Географія,

Тема: Аутсорсинг, його перевага та недоліки.

Домашня робота: Вивчити §43.

Креслення,

Тема: Виконання креслення предмета.

Домашня робота: Виконати креслення предмета.

Українська література

Урок 65.Тема: Позакласне читання.І. Нечуй-Левицький «Микола Джеря».

Записати у зошит.

Повість «Микола Джеря» (1876) є одним із визначних творів Нечуя-Левицького, найбільш яскравим зразком антикріпосницької літератури 70-х років і разом із тим твором про становище заробітчан-бурлак. У ньому правдиво відображені глибокі соціальні суперечності, боротьба між закріпаченими селянами й поміщиками-кріпосниками, між заробітчанами і промисловцями, між масою «звільнених» селян і сільськими багатіями. Письменник показав і ті активні сили, що піднімались на боротьбу проти кріпосництва та проти нового гноблення після скасування кріпосного права.

Д/З. Прочитати повість «Микола Джеря»

Алгебра

Тема: «Повторення. Квадратична функція»

Підготувати цікавий реферат з теми. Завдання на повторення на вибір

Інформатика

Тема: «Власний проект»

Підготувати проект «Професія моєї мрії»

Основи здоров’я

Тема:Міжнароднеекологічне право.Екологічне законодавство України.Поняття інформаційного суспільства та сталого розвитку.Д/з.Опрацювати параграф 31.Вивчити основні терміни.Завдання7 ст.156(письмово).


21.05.2020


Хімія

Тема: Систематизація, аналіз та корекція знань учнів курсу хімії 9 класу.Д/з. Виконати тест за посиланням join.naurok.ua.Код доступу 6289663.

Зар літ

П/Ч К.Нестлінгер «Маргаритко, моя квітко»

Д/Р Прочитати роман

Нім.мова-

Тема:,,Узагальнення знань з теми:,,Професія і робота".
Впр.1. ст.209.
Домашня робота.Впр.4 ст.210.

Українська мова

Урок 65. Тема:Види і засоби міжфразового зв’язку в тексті (повторення й узагальнення).

Опрацювати П. 35 на ст. 124

Виконати вправу 2 ст. 125

Д/З. Вивчити правила на ст.. 124. Виконати вправу 5 на ст.. 127.

Українська мова

Урок 66 Контрольна робота.Складне синтаксичне ціле (диктант).

Українська література

Урок 64 . Тема: Розвиток мовлення. Переказ найцікавіших епізодів з повісті «Інститутка».

Опрацюйте літературно – критичний матеріал на ст.308-311.

Д/З. Законспектуйте в зошит відомості з теорії літератури на ст.. 311-312.

Мистецтво

Урок –екскурсія. Полікультурність в пам'ятках рідного краю.

Д/Р Підготувати презентацію «Пам'ятки рідного краю»20.05.2020


Географія,

Тема: Фінансові послуги.Домашня робота: Вивчити §42.

фіз.вих

. Руханка.

Хімія

Тема: Повторення. Генетичний зв’язок між класами неорганічних та органічних сполук.Д/з.Повторитипараграф 40-43.Завдання з підручника на вибір.

Біологія

Тема: Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині.

Генетично-модифіковані організми.Д/з. Опрацювати параграф 56-57.Вивчити основні терміни. Переглянутивідіоурок за посиланням через viber.

Всесвітня історія,
Культурний процес наприкінці ХVIII - на початку ХХ століття.
Д/з. Вивчити параграф 28.
Історія України,
Література, театр і музичне мистецтво.
Д/з. Опрацювати матеріал § 34.

Фізика,

Виконання індивідуальних проектів.
Д/з. Виконати проект зі стор. 260.

Фізика,

Контрольна робота з теми " Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина ІІ".
Д/з. Повторити &36-39.
Пройти тест

19.05.2020


Зар літ

П/Ч К.Нестлінгер «Маргаритко, моя квітко»

Д/Р Прочитати роман

Нім.мова-

Тема:,,Незвичайні професії".Створення проекту.
Впр.1 ст.209.
Домашня робота.Впр.2 ст.209.Тест.

Трудове навчання,

Тема: Технологічний процес виготовлення виробів.

Домашня робота: Вивчити правила ТБ при складанні виробів.

фіз.вих

. Руханка. Вправи.

Геометрія

Тема: «Повторення. Декартові координати на площині»

Підготувати цікавий реферат з теми. Завдання на повторення на вибір

Інформатика

Тема: «Захист проектів»

Підготувати проект «Моє шкільне життя»

Рос мова

Контрольний слуховий диктант

Д/Р Повторити правила


18.05.2020


Право,

Нова українська поліція.
Практичне заняття.
Тема. Ігровий суд.
Д/з. Опрацювати матеріал параграфа 27, 28.
Історія України,
Освіта, наука, вплив процесів модернізації на суспільне та повсякденне життя.
Д/з. Опрацювати матеріал § 33.
Пройти тест
Фізика
Узагальнення знань з теми " Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина ІІ".
Д/з. Повторити &36-39.
Пройти тест

Всесвітня історія,

Британське володарювання в Індії. Народи Африки під владою європейських держав.
Д/з. Вивчити параграф 27.
Біологія

Тема: Огляд традиційних біотехнологій.Тема:Основи генетичної та клітинної інженерії.Д/з. Опрацювати параграф 55, вивчити основні терміни.Переглянутивідеоурок за посиланням через viber.

Алгебра

Тема: «Повторення. Лінійні нерівності»Підготувати цікавий реферат з теми. Завдання на повторення на вибір

Геометрія

Тема: «Повторення. Вектори на площині»

Підготувати цікавий реферат з теми. Завдання на повторення на вибір

фіз.вих

.Кидання м’ячика на дальність. Стрибкові вправи.


15.05.2020


Основи здоров’я

Тема:Глобальні загрози, породжені діяльністю людини та їх вплив на здоров’я.Інструктаж з БЖД. Практичне завдання.Оцінювання екологічних небезпек за місцем проживання, що впливають на здоров’я громади.Д/з.Опрацювати параграф 30.Виконати практичну на ст.153. Переглянути відеоурок за посиланням https://m.youtube.com/watch?v=hmYN45dZVuU.

Креслення,

Тема: Виконання креслень готових виробів.Домашня робота: Виконати креслення виробу.

Мистецтво

Мистецтво в діалозі культур. Україна у світіД/Р Оформити запрошення в обраному національному стилі.Скласти сенкан зі словом «мистецтво»

Географія,

Тема: Роль науки і освіти в суспільстві.Домашня робота: Вивчити §41.

Алгебра

Тема: «Повторення.Числові послідовності»Виконати тестову роботу

https://matematikatests.in.ua/suma-n-pershyh-chleniv-aryfmetychnoyi-progresiyi-test-17-algebra-9-klas/

Інформатика

Тема: «Проект на тему: «Моє шкільне життя»Виконати власну презентацію

Українська література

Урок 63. Тема: Марко Вовчок. Життя і творчість. Повість «Інститутка».

Опрацювати статтю підручника на ст. 293-295

Написати літературну вікторину

 1. Яке справжнє ім'я та прізвище письменниці?
 2. Де навчалася Марко Вовчок?
 3. Де познайомилася письменниця зі своїм чоловіком?
 4. За що Опанас Маркович був засланий до губернії Орел?
 5. Чим займався Опанас Маркович?
 6. Як називалася перша збірка творів Марка Вовчка?
 7. Де і в якому році вперше вийшли друком “Народні оповідання”?
 8. Чому Марко Вовчок у 1859 році поїхала до Німеччини, а згодом до Лондона та до Італії?
 9. З ким познайомилася письменниця у західноєвропейських країнах?
 10. Де проживає Марко Вовчок з 1860 по 1866 роки?
 11. Який твір письменниці став класичним твором дитячої літератури у Франції, видавали 20 разів та нагородили премією Французької академії?
 12. Хто з відомих українських поетів називав Марка Вовчка “донею”, а себе її “хрещеним батьком”?

Д/З. Прочитати повість “Інститутка” (ст..295-308)


14.05.2020


Хімія

Тема: Повторення. Складання рівнянь окисно- відновних та йонних реакцій.

Д/З. Повторити дану тему- параграф 14, 17. Виконати завдання на вибір з підручника.

Українська мова

Урок 64. Тема: Перевірна контрольна робота

Українська література

Урок 62. Тема: П. Куліш. «Чорна рада». Романтичний мотив дороги і його місце у творі.

Заповніть «анкету твору».

Автор
Назва
Жанр
Тема
Герої
Час дії
Основна думка
Проблематика

Д/З.Використайте цей код доступу213209, відкривши посиланняjoin.naurok.ua

Українська мова

Урок 63. Тема:Зв’язне мовлення. Тези прочитаних публіцистичної чи науково-пізнавальної статей

Записати у зошит

Тези – це стисло сформульовані основні положення тексту,що вбирають суть висловленого автором.

Опрацюйте П. 36 (ст.128)

Опрацювати пам’ятку «Як підготувати тези прочитаного» і запам’ятати основні її положення

ПАМ’ЯТКА

“Як підготувати тези прочитаного”

1. Прочитати весь текст(якщо він не великий) або розділ(якщо твір великий за обсягом).

2. Продумати зміст тексту, знайти й прослідкувати основні положення,висуну

ті автором

3. Формувати думки чітко й коротко,але самобутність форми повинна зберігатися, незважаючи на деяку уривчастість викладу.

4. Кожне положення повинно містити в собі лише одну думку.

5. Записуючи тезу,потрібно нумерувати кожну,пропускати рядок між ними.

6. У кожній тезі потрібно виділити головне слово й помічати логічний наголос

7. Якщо твір великий,то в кінці кожної тези вказують номер сторінки тексту,якщо невеликий – джерело викладу.

8. Викладати основні авторські думки у вигляді послідовних пунктів.

Д/З. Прочитати текст. Попрацювати над його змістом: виділити тему,основнудумку;визначити тип і стиль мовлення; виділити основні авторські думки (тези) щодо задуму висловлювання.

(письмово)

Елементарна моральна культура

Ви живите серед людей. Кожен ваш вчинок,кожне ваше бажання позначаються на людях. Знайте,що існує межа між тим,що вам хочеться,ітим,що можна. Ваші бажання – це радощі або сльози ваших близьких. Перевіряйте свої вчинки свідомістю: чи не завдаєте ви зла, неприємності, незручності людям своїми вчинками. Робіть так,щоблюдям,які оточують вас,було добре. Подумайте,чи не завдаєте ви зла людям,роблячи приємне собі. Ось на шкільній алейці цвіте бузок. Вам хочеться зламати квітучу гілочку. Але якщо кожен задовольнить таке бажання,квітучий кущ перетвориться в оголене гілля. Людям нічим буде милуватися – своїм вчинком ви вкрадете в них красу.

Ви користуєтеся благами, створеними іншими людьми. Люди дають вам щастя дитинства,отроцтва і юності. Платіть їм за це добром. Ця норма моральності є важливим джерелом почуття громадянського обов’язку. Перш ніж людина осмислить усю глибину тієї істини,що вона – громадянин обов’язку і це покладає на неї великі обов’язки,вона повинна навчитися платити добром за добро,творити своїми силами щастя і радість іншим людям. Совість не повинна дозволяти їй бути тільки споживачем благ і радостей.

Будьте добрими і чуйними до людей. Допомагайте слабим і беззахисним. Не робіть людям зла. Допомагайте в біді товаришеві. Поважайте, шануйте матір і батька,вони дали вам життя, вони виховують вас,вони хочуть щоб ви стали чесними громадянами суспільства, людиною з чистим серцем, ясним розумом, доброю душею, золотими руками.

Гуманність,чуйність до людини, готовність прийти їй на допомогу – ці елементарні риси людяності,порядності мають стати надбанням,особистим моральним багатством кожного. Безсердечність породжує байдужість до людей,байдужість – себелюбство,себелюбство – жорстокість. Дитинство й отроцтво мають стати школою доброти,людяності,чуйності. (В.О.Сухомлинський)

Нім.мова-

Тема:,,Робота в майбутньому".Ст.206-208.
Домашня робота.Впр.7 ст.208.

Рос мова

Контрольний письмовий переказ

МЕДВЕДЬ-ГОРА

В отдаленные времена в горах обитали лишь дикие звери. На берегу моря поселилось стадо огромных медведей. Управлял ими старый вожак.

Однажды возвратились медведи из набега и обнаружили на берегу обломки корабля. Среди них лежал сверток. Старый вожак развернул его и увидел маленькую девочку.

Девочка стала жить среди медведей. Шли годы, она росла и превратилась в красивую девушку. Старый вожак и все медведи очень любили ее. Девушка громко пела, а медведи были готовы сутра до ночи слушать ее чудесный голос.

Однажды хищники отправились в набег на равнину. В их отсутствие прибило к берегу челн с красивым юношей. Буря долго носила его челн по волнам, пока не выбросила на крымский берег.

Обессиленный голодом и жаждой, юноша лежал без движения на дне челна. Девушка перенесла юношу в укромное место, напоила и накормила, а челн спрятала. Юноша рассказал ей, как живут люди в его родных краях. С интересом слушала девушка, глядя в ясные глаза юноши. Юноша сказал девушке: «В моем челне хватит места на двоих. Хочешь поплыть сл мной на мою родину?» И девушка согласилась.

И вот подул попутный ветер. Юноша и девушка столкнули челн в воду, сели в него.

Тут задрожала земля под тяжелыми лапами, заколебался воздух от грозного рева. Это вернулись на берег медведи и не обнаружили девушки.

Вожак посмотрел на море и понял все. Вне себя от гнева стадо заметалось по берегу, оглашая окрестности громовым ревом. Вожак опустил огромную пасть в голубую влагу и с силой стал втягивать воду. Его примеру остальные. Через некоторое время море стало заметно мелеть.

Течение увлекало челн обратно к берегу. Девушка запела. Медведи подняли головы от воды и заслушались. Лишь старый вожак продолжал свое дело.

В песне девушка умоляла старого медведя пощадить юношу. И так горяча была ее мольба, что страшный зверь перестал тянуть в себя воду. Но не захотел он оставлять берега, продолжал лежать, всматриваясь в исчезнувший челн. И лежит старый медведь на берегу уже тысячи лет. Окаменело его могучее тело.

Старый вожак-медведь стал Медведь-горою.(324 сл.)


13.05.2020


Географія,

Тема: Туризм в Україні.

Домашня робота: Вивчити §40.

фіз.вих

.Спеціальні вправи метальника. Старт і стартовий розбіг. Підтягування.

Хімія

Тема:Повторення.Розв’язування розрахункових задач.

Д/з.Повторитививчений матеріал.Розв’язати задачі на вибір з підручника.

біологія

Тема:Поняття про селекцію.Введення в культуру рослин.Методи селекції рослин.

Тема:Одомашнення тварин.Методи селекції тварин.

Д/з.Опрацювати параграф 53,54. Вивчити основні терміни.Завдання 5 ст.205.Переглянути відеоурок за посиланням через viber.

Фізика,

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження.
Д/з. Вивчити & 39.
Всесвітня історія,
Утворення військово-політичних блоків. Міжнародні кризи та збройні конфлікти на початку ХХ ст.
Д/з. Вивчити параграф 26. Завдання 2 стор. 195.

Історія України,

Практичне заняття.
Тема: Вплив греко-католицької церкви на формування національної свідомості населення західноукраїнських земель.
Д/з. Опрацювати матеріал § 32.

Фізика,

Розв'язування задач.
Д/з. Повторити & 39.
Вправа 39 ( 2 ) стор. 248.


12.05.2020


фіз.вих

.Стрибок у довжину з місця. Віджимання.

Нім.мова-

Тема:,,Заява і співбесіда".Ст.203-205.
Домашня робота.Ст.203-205.Впр.7 ст.205.

Трудове навчання,

Тема: Технологічний процес виготовлення деталей виробу.Домашня робота: Провести ремонт домашнього садового інвентаря.

Рос мова

Контрольна робота «Безсполучникове складне речення»Виконати тест

Код доступу повідомлю перед тестуваннням

Зар літ

Контрольна робота «Література ХХ –ХХІ ст. Життя, історія,культура »Виконати тест

Код доступу повідомлю перед тестуваннням

Геометрія

Тема: «Підсумкова контрольна робота»Завдання на два варіанти (протилежний д\з)

Інформатика

Тема: ««Оформлення матеріалів проектів»Виконати проект на вибір


11.05.2020


Українська література

Урок 61. Тема: Позакласне читання .Т. Г. Шевченко. «Художник»

У листі Тараса Шевченка до Пантелеймона Куліша від 26 січня 1858 року читаємо: « Навчи ти мене, будь ласкав, що мені робить з руськими повістями? У мене їх десятків коло двох набереться». «Десятків біля двох...»

Всі вони написані на засланні — в далекому Новопетровському укріпленні, на березі Каспійського моря.До наших днів збереглось тільки дев'ять...«Наймичка», «Варнак», «Княгиня», «Музыкант», «Несчастный», «Капитанша», «Близнецы», «Художник», «Прогулка с удовольствием и не без морали».Основою змісту повістей було саме життя.

У повісті «Художник» розповідається про трагічну долю талановитих кріпаків. Твір викриває злочини тогочасного ладу, звеличує простих людей, їхні силу, здібності. Саме в цій повісті Шевченко найдокладніше розповідає про себе. Видатний російський учений О. Пипін назвав її «зворушливою» і відзначив, що вона «дихає правдою».

І хоча зі сторінок твору ми багато довідуємось про певний період життя Шевченка, усе ж, як твір художній, він містить і авторський домисел.

В 1-й частині повісті вустами Сошенка розповідається про викуп Шевченка з кріпацтва і початок його навчання в Академії Мистецтв.

ІІ-а частина — подальша історія колишнього кріпака, а тепер улюбленого учня Карла Брюллова, подається у вигляді листів до Сошенка.

В ІІІ-й (заключній) частині розповідається про невдале одруження молодого художника, занепад його таланту і ранню смерть (про все це дізнаємось із листів Михайлова, товариша головного героя повісті, до Сошенка і розповіді самого Сошенка).

Цей фінал є художнім домислом Шевченка.

Д/З. Прочитати повість.

Алгебра

Тема: «Підсумкова контрольна робота»Завдання на два варіанти (протилежний д\з)

Інформатика

Тема: «Оформлення матеріалів проектів»Виконати проект на вибір

Креслення,

Тема: Галузі застосування рисунків, схем, діаграм.Домашня робота: Підготувати реферат по темі.

Географія,

Тема: Туризм як складник національної економіки.Домашня робота: Вивчити §39.

Основи здоров’я

Тема: Безпека як потреба людини.Види і рівні загроз.Концепція національної безпеки України.Інструктаж з БЖД. Практичне завдання.Відпрацювання навичок оцінювання ризику на особистому рівні.

Д/з.Опрацювати параграф 28,29.Виконати практичну роботу на ст.149.

Мистецтво

Мистецтво в діалозі культур. Україна у світі

Д/Р Оформити запрошення в обраному національному стилі.Скласти сенкан зі словом «мистецтво»


27.04.-08.05.2020


08.05.2020


Основи здоров’я

Тема: Соціально-пстхологічні та медичні послуги держави для молоді.Інструктаж з БЖД. Практичне завдання.Ознайомлення з роботою установ, які надають соціально-психологічні та медичні послуги за місцем проживання.Визначення місця здоров’я в ієрархії власних життєвих цінностей.

Д/з.Опрацювати параграф 25,26,27.Виконати практичні завдання на ст.135, ст.142.Виконати тест за посиланням join.naurok.ua.Код доступу 402689.

Географія,

Тема: Світовий ринок товарів і послуг.Домашнє завдання: Вивчити §37 (ст. 207-210).

Креслення,

Тема: Виконання будівельних креслень.Домашнє завдання: Повторити правила читання креслень.

Українська література

Урок 60. Тема: П. Куліш. «Чорна рада». Образи твору. Показ протистояння сил державотворення й руйнівництва.Виконати завдання 6 на ст.290.Д/З. Дочитати роман, виконати завдання 6 на ст..292.

Мистецтво

Збереження мистецьких надбань
Домашня робота
Підготувати презентацію про уявну подорож незвичними музеями світу
Алгебра

Тема: «Контрольна робота «Елементи прикладної математики»

https://naurok.com.ua/tematichna-kontrolna-robota-elementi-prikladno-matematiki-9-klas-108988.htmlЗавд виконати на листочкахПротилежний варіант на дом.завдання


07.05.2020


Хімія

Тема: Хімічна наука і виробництво в Україні.Видатні вчені – творці хімічної науки.Представлення результатів навчальних проектів 20, 23.

Д/з.Опрацювати параграф 42,законспектувати.Завдання 505,506 ст.244. Переглянути відеоурок за посиланням через viber.

Нім.мова-

Тема:,,Безробіття".Ст.200-202.
Контроль письма.
Домашня робота.Впр.4 ст.201.

Українська мова

Урок № 61 Тема: Розвиток мовленняКонспектування сприйнятого на слух науково-навчального тексту.

Опрацювати тему підручника на ст. 128Виконати вправу 2 на ст. 129

Відкрити посилання https://www.youtube.com/watch?v=CZU1dmGshP0

https://www.youtube.com/watch?v=d9r7SjrERME, або будь-яке на вибір і законспектувати.

Українська мова

Урок № 62 Тема:Мікротема і абзац. Ключові слова в тексті й абзаціОпрацювати п. 34. (ст..120) виконати вправу 2.Д/З. Вивчити правила.Виконати вправу 3.

Українська література

Урок 59. Тема: Пантелеймон Куліш – письменник, критик, перекладач.«Чорна рада» - перший україномовний історичний роман.Подивитися уважно відео урокhttps://www.youtube.com/watch?v=to1S-rN7IGI

Опрацювати біографію письменника з підручника ст..250-253.

Виконати завдання 3 на ст.253. Читати роман «Чорна рада»

Рос мова

Твір - роздум дискусійного характеру на актуальну тему
Домашня робота
Написати твір Мій погляд на дружбу

Зарубіжна література,

Тема.Ерік Вольф Сіґал. «Історія одного кохання».Проблеми життя і смерті, любові і відданості у творі.

Завдання.

1.Переглянь презентацію за посиланням і виконай завдання.

https://drive.google.com/open?id=1hGEzwmyZoDRgpNLktxNZ4P1sWx8JxXJT

2. Подумай над питаннями.

- Чому щастя завжди коротке?

- Чи варто кохати по-справжньому? Адже велике справжнє кохання часто закінчується великою трагедією.

- Як жити далі після втрати коханої людини, як пережити таке горе?

- Чи є життя після смерті другої половинки, розлучення чи просто розлуки?

- Як вирішується конфлікт поколінь, драма батьківської та синової любові?

Домашнє завдання:cкласти сенкан до слова «кохання»,надіслатина вайбер


06.05.2020


Всесвітня історія,

Спроби модернізації Османської імперії та Персії.
Д/з. Вивчити параграф 25.
Пройти тест

Фізика,

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах.
Д/з. Вивчити & 38.
Історія України,
Економічне та суспільно-політичне життя у складі Австро-Угорщини.
Піднесення українського національного руху.
Д/з. Опрацювати матеріал § 30, 31. Завдання 2 стор. 254.

Фізика,

Розв'язування задач на застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах.
Д/з. Повторити & 38.
Вправа 38 ( 1 ) стор. 240.

Хімія

Тема:Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства.

Д/з.Опрацювати параграф 41,законспектувати.Підготувати навчальні проекти на тему:1.Дослідження достовірності реклами з погляду хімії. 2.Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості.

Біологія

Тема:Контрольна робота по темі:Надорганізмові біологічні системи.

Д/з.Виконати контрольні завдання у підручнику на ст.200.

Географія,

Тема: Торгівля як вид послуг.Домашнє завдання: Вивчити §37 (ст. 206-207).

Фізична культура

Руханка.05.05.2020


Зарубіжна література,

Тема.Ерік Вольф Сіґал. «Історія одного кохання».

Завдання.

1.Переглянь буктрейлер і поміркуй, чому книга і фільм такі популярні.

https://www.youtube.com/watch?v=Yk_1W-j8x7Q

2.Складіть сюжетний ланцюжок твору,запишіть у зошит.

3."Думка в подарунок"

Любов - це сильний ліхтар, що висвітлює весь світ, а без цього світла наша планета була б просто пустелею, а люди - пилом. (Бреддон)

Кохати – це означає не дивитись один на одного, а дивитись разом в одному напрямку. ( А. де Сент-Екзюпері)

В коханні не говорять про кохання – в ньому просто кохають. (К.Фєдін)

Любов … проста і безумовна… Це не стан душі, а першооснова світу. Тому … любов рівнозначна творчості. ( Б.Пастернак)

Любов — це смолоскип, що має світити на ваших дорогах. (Ф. Ніцше)

Кохання може все і все здолає… (В. Шекспір)

 • То що ж,на вашу думку, значить кохати ?

Домашнє завдання:переглянь фільм «Історія одного кохання»(1970).

Нім.мова

Тема:,,Соціальні професії" Ст.197-199.
Домашня робота.Впр.3 ст.235.

Трудове навчання,

Тема: Технологічний процес виготовлення виробу.Домашнє завдання: Вивчити матеріали, що утворюються з вторинної обробки сировини.

Фізична культура

. Руханка.

рос.мова
Складні речення з різними видами звязку
вивчити правило ст 233
Вправа 592 пис
Домашня робота
Вправа 596

Геометрія

Тема: «Декартові координати на площині»

тест

1. Знайдіть рівняння прямої АВ, якщо А (2; 3), В (3; 2).

АБВГД
у = х + 5у = х- 5у = -х + 5у = -х - 5у = -х

2. Знайдіть рівняння прямоїAВ.якщо вона паралельна осі ОХ і проходить через точку А (3; 4).

АБВГД
у = 3у = 4у = 5у = 6у = 7

3. Знайдіть точку перетину прямих, заданих рівняннями х + у = 4, 3х - у = 0.

АБВГД
(- 1; - 3)(-1; 3)(1; - 3)(1; 3)(3; 1)

4. Знайдіть рівняння прямої, яка проходить через точку А (-2; 5) і утворює з віссю ОХ кут 45°.

АБВГД
у = х + 7у = -х + 7у = -х + 3у = х - 3у = х

5. Знайдіть рівняння прямої АВ, якщо вона паралельна осі ОУ і проходить через точку А (3; 4).

АБВГД
y = 3х = 4x= 5у = 4x=3

6. Запишіть рівняння кола із центром у точці С (-2; 3), яке проходить через точку А (1; -1).

А(х-2)2+(у-3)2=25
Б(Х+ 2)2+(y-3)2=25
B(х-2)2+(у+ 3)2=25
Г(Х+ 2)2+(у+ 3)2=25
Дх2+у2= 25

9. Установіть відповідність між рівняннями (1—4) та їх зображенням у декартовій системі координат (А—Д).

Розв’яжіть завдання 10—12. Одержані відповіді запишіть у бланку А.

10. Знайдіть периметр трикутникаABC,якщо А(-1; 2), B(3; -1), С(-1; - 1)

12.Знайдіть площу чотирикутникаABCD,якщоА(- 1;3), B(1; 5), С(3; 3),D(1; 1).


04.05.2020


Історія України,
Практичне заняття.
Тема: Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини.
Д/з. Опрацювати матеріал § 29.

Всесвітня історія,

Китай у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття.
Д/з. Вивчити параграф 24. Завдання 1, 3 стор.183.

Право,

Професія " юрист ". Юристи в нашому житті.
Д/з. Опрацювати матеріал параграфа25-26.
Завдання 3 стор. 166.
Пройти тест

Фізика,

Розв'язування задач на реактивний рух.
Д/з. Повторити & 37.
Вправа 37 ( 2 ).

Алгебра

Тема: «Самостійна робота»Завдання виконати з документуПротилежний варіант додому

Геометрія

Тема: «Розв’язування трикутників» Самостійна робота

1.)Розв’яжітьΔАВСза стор і двома кутамиАВ = 5 см,∠А = 45°,∠В = 30°

2)Розв’яжітьΔАВСза трьома сторонамиАВ = 5 см, ВС = 6 см,АС = 4 см

3. )Розв’яжітьΔАВСза двома стор і кутом між нимиАВ = 5 см, ВС = 6 см, ∠B = 30°

Д.З.Домашнє завдання активне до6 травня 19:00 Код доступу850149

Фізична культура

Руханка. Вправи.

Біологія

Тема:Захист і збереження біосфери,основні заходи щодо охорони навколишнього середовища.Інструктаж з БЖД.Практична робота.Порівняння будови та процесу розмноження клітинних і неклітинних форм життя.(практичну виконуємо 01.04.)

Д/з.Опрацювати параграф 52,вивчити основні терміни.Виконати практичну на ст.230. Підготовити навчальний проект на тему:Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості.


01.05.2020


Зарубіжна література,

Тема.Ерік Вольф Сіґал. «Історія одного кохання». Розповідь про зворушливе і трагічне кохання.

Завдання.

1.Ознайомся з біографією Еріка Вольфа Сіґала за посиланням

https://drive.google.com/open?id=1bnJBiVVRyh2XxH9n33c2SylDsFhSzoPy. Запиши в зошит 2-3 цікавих факта з життя письменника.

2.Переглянь експрес – урок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=F8HkJjkKJRY

Домашнє завдання:прочитай роман «Історія одного кохання». Склади асоціативне ґроно «Кохання».

Домашнє завдання надсилати на вайбер

Українська мова

Урок № 59-60. Тема:Контрольнийписьмовий переказ тексту наукового стилю (з використанням складних речень з різними видами зв’язку). «Київська Русь в історії України».

Переглянути тему за посиланням. https://talyater.wixsite.com/vihovatel/post/01-04-20-%D1%80-%D1%83%D0%BA%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81

Прослухати переказ за посиланням

https://soundcloud.com/b3tqulkmlqky/vibrkoviy-perekaz-tekstu-v-naukovomu-stil , скласти план інаписати вибірковий переказ , відправити на електронну адресуmugovuch@ukr.net

Українська література

Урок 58. Тема:Контрольна робота за творчістю Т. Г. Шевченка

Відкривши посилання join.naurok.uaвикористати цей коддоступу408282. Завдання виконати 1 травня до 12.00 к.ч. (Обов’язково!!!)Виконується один раз

Нім.мова-

Тема:,,Типовий вибір професії".Ст.194-196.
Контроль читання.
Домаш ня робота.Ст.194-196.Впр.6 ст.196.

30.04.2020


Хімія

Тема:Інструктаж з БЖД. Практична робота№5.Виявлення органічних сполук у харчовихпродуктах.Д\З.Написати практичну роботу ст.216.Підготувати навчальний проект на тему:«Екологічна ситуація в моїй місцевості:відчуваю,думаю,дію.»

Нім.мова-

Тема:,,Шлях до вибору професії" Ст.191-193.
Домашня робота.Ст.191-193опрацювати.
Впр.7 ст.193.

Мистецтво

Збереження мистецьких надбань: бібліотекиДомашня роботаПідготувати повідомлення «Сучасна бібліотека втратила титул «храм мудрості»

рос.мова

Правильне розуміння при читанні вголос і мовчки змісту складних речень

Вправа 571 писПрочитати вправу 572, 573Домашня роботаВправа 576

Українська мова

Урок № 57-58. Тема: Контрольний письмовий твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі (орієнтовні теми: «Своє, рідне — своєрідне», «Як відшукати свій шлях у житті», «Чи зможуть з часом селфі замінити родинні фотографії») з використанням безсполучникових речень.Д/З. Написати контрольний твір-роздум на одну з тем.

Українська література

Урок 57. Тема:Контрольний твірза творчістю Т.Шевченка.Написати твір на одну із поданих тем:«Образ України у творчості Т. Шевченка»

«…І перед нею помолюся, / Мов перед образом святим / Тієї матері святої…»(Образ матері у творах Т. Шевченка)»

«Життя Т.Шевченка — подвиг, який вартий на велику пошану й одвічну пам’ять»


29.04.2020


Всесвітня історія,

Доба " Мейдзі " в Японії.
Д/з. Вивчити параграф 23. Завдання 2, 3 стор. 177.

Історія України,

Суспільно-політичне становище у1907-1914рр.
Д/з. Вивчити § 28 .
Завдання 3 стор. 238.

Фізика,

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Дрсягнення космонавтики.
Д/з. Вивчити & 37.
Фізика,
Розв'язування задач на закон збереження імпульсу.
Д/з. Повторити & 36.
Вправа 36 ( 2 ).
Біологія

Тема: Біосфера як цілісна система.Д\З. Опрацювати і законспектувати §51, вивчити терміни, завдання 4 ст.197.

Хімія

Інструктаж БЖД. Практична робота №4: Властивості етанової (оцтової) кислоти.Д\З.Написати практичну роботу ст.189.Переглянути відеоурок за посиланням через viber.

Географія,

Тема: Найбільші аеропорти світу.Домашня завдання: Підготувати презентацію або реферат по темі.

Фізична культура

Комплекс ЗРВ. Стрибкові вправи.


28.04.2020


Рос мова

Синонімія безсполучникових і сполучникових складних реченьВправа 562- 563 пис.Домашня роботаВправа 568

Геометрія

Тема: «Самостійна робота з теми «Теорема синусів та косинусів»

За посиланнямhttps://naurok.com.ua/test/join?gamecode=671797

Інформатика

Тема: «Виконання індивідуальних проектів»Виконати1 проект зі ст.276

Трудове навчання,

Тема: Технологічний процес виготовлення деталей.Домашня завдання: Вивчити властивості металів.

Зарубіжна література,

Тема.Рей Дуглас Бредбері. « 451º за Фаренгейтом». Тема знецінення культури; провідні мотиви твору.

Завдання.

Дехто вважає, що прочитати художню книжку або подивитися кінофільм за її мотивами — це те саме. Насправді, читаючи книжку, людина активно використовує процеси мислення, замислюється над прочитаним, домальовує в уяві картини, що виникли зі словесних образів. Перегляд кінофільму, телепередачі дозволяє лише пасивно спостерігати, споживати готовий продукт — як його уявили режисери-постановники, артисти, оператори й навіть політики. Тому таке інфантильне споживання поступово спричиняє бездуховність, пасивність, байдужість і, зрештою, залежність від усіх тих, хто замовляє подібну продукцію. Прозріння, як у творі Рея Дуґласа Бредбері «451° за Фаренгейтом», буває гірким, а інколи має навіть дуже сумні наслідки для особистості та суспільства.

Опрацюйте презентацію за посиланням https://drive.google.com/open?id=12I8x4POc-HzrL57xl6h71yKyku7E0m-R

Домашнє завдання: за романом Рея Дуґласа Бредбері «451° за Фаренгейтом» складіть схему за зразком, зробіть висновки.

ТематикаЖанрОзнаки стилю
Висновки.

Домашнє завдання надсилати на вайбер

Нім.мова

Тема:,,Berufwunsche" ст.188-190.
Контроль аудіювання.
Домашня робота.Опрацювати завдання із уроку 86.

Фізична культура

. Бігові і стрибкові вправи. Підтягування.


27.04.2020


Фізична культура

Комплекс ЗРВ. Віджимання.

Право,

Практичне заняття.
Тема : Особливості адміністративної і кримінальної відповідальності неповнолітніх.
Д/з. Опрацювати матеріал параграфа 24.

Всесвітня історія,

Узагальнення за розділом " Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ - на початку ХХ ст. "
Д/з. Повторити параграфи 20 - 22.
Виконати тест

Фізика,

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу.
Д/з. Вивчити & 36.

Історія України,

Російська революція1905-1907рр. на території України.
Д/з. Вивчити § 27 .
Завдання 2 стор. 230.

Біологія

Тема: Стабільність екосистем та причини її порушення.Д\З.Опрацювати§50. Вивчити терміни, скласти пам'ятку «Причини порушення екосистем»Переглянути відеоурок за посиланням через viber.

Алгебра

Тема: «Статистичні дані»

https://www.youtube.com/watch?v=8w46pFL687Y

Законспектувати відеоурок.§21-вивчити.№853

Геометрія

Тема: «Контрольна робота за темою «Геометричні перетворення»

За посиланнямhttps://naurok.com.ua/test/join?gamecode=99175016.03.2020 - 24.04.2020
16.03.2020


1.право

Неповнолітні як учасники трудових правовідносин.

Д/з. Опрацювати матеріал параграфа 20. Завдання 2 стор.128.

2.біологія

Тема: Еволюція людини. Етапи еволюції людини.Домашнє завдання:опрац.§42, завдання 5,6,ст167.

Домашнє завдання:опрац.§42, завдання 5,6,ст167.

3.фізика

Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху.

Д/з. Вивчити параграф 28.


4.алгебра

Тема: «Формула п-члена геометричної прогресіі»

Розглянути та законспектувати відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=IfLxdFJvcUI

Завдання з підручника № 718-720

5. історія укр.

Соціально-економічний розвиток.

Д/з. Опрацювати матеріал параграфа 21. Завдання 3 стор.178.

6.все.історія.

Франція в останній третині ХІХ - на початку ХХ століття.

Д/з. Опрацювати матеріал параграфа 16. Завдання 2 стор.146.

7.геометрія

Тема : «Розв’язування тестових вправ»Пройти онлайн тестhttps://matematikatests.in.ua/kolo-dovzhyna-kola-test-29-6-klas/Підручник ст.178-розв.тестові завдання


17.03.2020


1.нім.мова

Тема:,,Культурні скарби Німеччини".

1.Словникова робота.Слова /рамка ст.155./

2.Множина іменників впр.1.ст.155./усно/.

3.Виконати впр.2,3.ст.155./усно/.

4.Роздуми про культуру впр.5.ст.156.

5.Читання і переклад тексту впр.6.ст.156.

Домашнє завдання.Впр.8.ст.157./пис./

2. трудове навчання

Тема: Добір матеріалів, інструментів та обладнання для виготовлення виробу.

Домашнє завдання: Вивчити призначення електрифікованих знарядь праці.

3.рос.мова

Різноманіття змісту діалогів.Домашня робота Вправа 455

4.зар.літ

Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. «Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма

Домашня робота Знати зміст п'єси «Ляльковий дім»

5.геометрія

Тема: «Переміщення та його властивості.Рух»

https://naurok.com.ua/prezentaciya-peremischennya-ruh-ta-yogo-vlastivosti-rivnist-figur-98424.html

Законспектувати та вивчити тему. Д\з №895=899

6.інформатика

Тема: «Етапи створення веб-сайтів.Веб-конструктори»

https://www.youtube.com/watch?v=JYugVqmYG5A

Законспектувати та вивчити тему.

7.фіз вих


18.03.2020


1.фізика

Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати.Д/з. Вивчити параграф 29.

Розв'язування задач на рівноприскорений прямолінійний рух.Д/з. Повторити параграф 28.Вправа 28 ( 2 ) стор. 191.

2.біологія

Тема: Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя.Домашнє завдання: опрац.§43, завдання 6,7 , ст.171.

3.фізика

Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати.Д/з. Вивчити параграф 29.

4.сторія укр.

Суспільно-політичне життя у60-80-х рр. ХІХ ст.Д/з. Опрацювати матеріал параграфа 22. Завдання 4 стор.186.

6.всес.історія

Німецька імперія.Д/з. Опрацювати матеріал параграфа 17. Завдання 2, 3 стор

7.географія

Тема: Роль машинобудування в сучасномусвіті.Домашнєзавдання: Вивчити параграф 28-29, ст.153-162.


19.03.2020


1.укр.мова

Урок № 47 Тема: Розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення (тренувльні вправи)https://www.youtube.com/watch?v=hINKHMwoCJs (подивитись відео)Завдання: повторити правила п.29,30,31. (ст.103-112) Виконати вправи

2. укр.літ

Урок 47 Тема: Т.Г. Шевченко. Поема «Кавказ». Узагальнена ідея поеми - неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн.Завдання:зробити ідейно-художнього аналізу поеми «Кавказ».

3.хімія

Тема: Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів.Домашнє завдання: опрац.§35, законспектувати основні поняття, завдання 431, 436, ст202.

4. нім.мова

Тема:,,Узагальнення знань по темі :,,Deutschland".

1.Повторити ЛО та МЗ по темі ст.132-158.

2.Пошукова робота.Впр.3 ст.158/пис./

3.Створити проект.Впр.1ст.158 /пис./

4.Домашнє завдання.Впр.4 ст.158 /пис./дати відповіді на питання вправи.

5.рос.мова

Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Домашня робота Вправа 472

6.зар.літ

Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої). Композиція п’єси. Образна система. Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу. Домашня робота Характеризувати головних образів п’єси.

7. укр.мова

Урок48Тема: Синоніміка складних речень із сполучниками, без сполучників і простих реченьПояснення : Більшістьбезсполучниковихреченьможливоперебудувати у сполучникові, тому можнаговорити про синоніміюбезсполучникових та деякихтипівсполучниковихскладносурядних і складнопідряднихречень.

Синонімічними є:

1) Безсполучниковіскладніреченнязізначеннямперелікудій, подій, явищ, щовідбуваютьсяодночасноабопослідовно, і складносурядніречення з повторюванимичинеповторюванимисполучникамиі (й), та (у значенніі):

· Луки булипишні, нивибагаті, сади густі—Ілуки булипишні,інивибагаті,ісади густі.

2) Безсполучниковіскладніреченнязізначеннямпротиставлення, зіставлення та складносурядніречення з протиставнимисполучникамиале, проте, зате, однак:

· Не кожному в руки щастяйде — відбагатьохвонотікає(Г. Тютюнник)

· Не кожному в руки щастяйде,протевідбагатьохвонотікає.

3) Безсполучниковіскладніречення з часовими, умовними, наслідковимивідношеннямиміжчастинами та складнопідрядніречення з підрядними часу, умови, наслідку:

· Вдарили козаки веслами у воду — одскочив дуб од берега…(А. Кащенко)

· Коливдарили козаки веслами у воду, одскочив дуб од берега.

4) Безсполучниковіскладніречення з причиновими й пояснювальнимивідношеннями і складнопідрядніречення з підряднимиз’ясувальними, означальними, причиновими:

· І Юринесерцезавмирає, вінзнає: цейомуснилосявже не раз(Ю. Смолич)

· І Юринесерцезавмирає, вінзнає,щоцейомуснилосявже не раз.

Дослідження-трансформаціяпростихреченьу складні

Зразок

· Просте: Максим відчинивдвері й побачив настолізчерствілийокраєцьгречаногохліба,дбайливозагорнутий у чистий рушник.

· Складносурядне: Максим відчинивдвері і намитьзупинився, а на столі все ще лежав зчерствілийокраєцьгречаногохліба, дбайливозагорнутий у чистий рушник.

· Складнопідрядне: Коли Максим відчинивдвері,то побачив на столізчерствілийокраєцьгречаногохліба, дбайливозагорнутий у чистийрушник.

· Безсполучникове:Відчинившидвері, Максим намитьзупинився: на столі все ще лежав зчерствілийокраєцьгречаногохліба, дбайливозагорнутий у чистий рушник.

Завдання :Трансформувати за зразкомпростіреченняу складні (складносурядні, складнопідрядні, безсполучникові).

Через розмиті дороги будівництво мосту припинено.

Ранньогоосінньоговечорайшовдощ.

Під час туристського походу хлопці й дівчатазначноздружилися.

Через рік у нашомумістізбудувалиновийзалізничний вокзал.


20.03.2020


креслення

Тема: Умовності і спрощення на складальних кресленнях.

Домашнє завдання:Вивчити правила читання складальних креслень.

. мистецтво

Телебачення: погляд у світ.Кадри з телесеріалів, телепередач, телепрограм Музичні відеокліпи.Домашня робота Презентувати телепрограму, якій надаєте перевагу

.географія

Тема: Машинобудування в Україні.

Домашнє завдання: Вивчити параграф 30, ст. 163-168.

основи здор.

Тема: Ескурсія до центру зайнятості(віртуальна)Домашнє завдання: переглянути ролик «Ескурсія до центру зайнятості», користуючись електронним посиланням:https://khm.dcz.gov.ua/video/do-sluzhby-zaynyatosti-na-ekskursiyuhttps://www.youtube.com/watch?v=jmqL7kRX94c

.укр.літ

Тема: Т.Г. Шевченко. «І мертвим, і живим, і ненародженим…». Тема земляків у посланніЗавдання: прочитати поему-послання. «І мертвим, і живим, і ненародженим…». Ознайомитись з літературно-критичним матеріалом до поеми-послання(ст.224-227) (законспектувати) Дати відповідь на питання(4-10) на ст.228. Вивчити уривок із послання (від початку до слів «Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались…»


30.03.2020


1.Алгебра

ТЕМА: «СУМА НЕСКІНЧЕННОЇ СПАДНОЇ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ПРОГРЕСІЇ»

https://infourok.ru/urok-suma-neskinchennoi-spadnoi-geometrichnoi-progresii-klas-2332247.html

Законспектувати відеоурок.Д\з Вивч.§18. №761(а-г),762 а

2.ГЕОМЕТРІЯ

Тема: «Симетрія відносно точки»https://www.slideshare.net/Sv1tsun/ss-54847794Опрацювати презентацію(конспект в зош).Д\З §22 вивч.№795,796

3.фіз.вих

Індивідуальні дії в захисті. Вдосконалення ігрових та стандартних ситуацій. Стрибки на місці.

4.Фізика,

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона Д/з. Вивчити параграф 30. Вправа 30 ( 2 ) стор. 202https://youtu.be/4ZZ-eOUu52o

5.Право,

Практичне заняття.
Працевлаштування неповнолітніх.
Виконати письмово завдання 1 і 2 з параграфа 21.
Д/з. Опрацювати матеріал параграфа 21.

6.Історія України,

Практичне заняття.
Культурне життя поляків, євреїв, німців на території України в ХІХ ст.
В зошиті письмово охарактеризувати культурне життя поляків, євреїв, німців.
Д/з. Повторити параграф 22.

7.Всесвітня історія,

Велика Британія.
Д/з. Опрацювати матеріал параграфа 18. Завдання 2 стор. 155.

8.Фізика,

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона.
Д/з. Вивчити параграф 30.
Вправа 30 ( 2 ) стор. 202.

31.03.2020


1.Трудове навчання,

Тема: Технологічний процес виготовлення виробу.

Домашнє завдання: Повторити назви та презначення лінії креслення.

Види масштабів.

2.Геометрія

Тема: «Розв’язування задач на симетрію»На сайті «На урок»https://naurok.com.ua/test виконати завд. по темі на вибір.Д\з.Повт§22 №803,814

3.Інформатика

Тема: «Вставлення об’єктів на вебсторінці»

https://vsimpptx.com/urokinf/9klas/u53

Опрацювати відеоурок.Підручник ст.264 табл 9.2Д\з Відповіді на запит 1-4 в кінці парагр.

4.Фіз.вих

Ведення м’яча по колу. Гра в захистіВіджимання (35раз юнаки, 15раз дівчата)

5.нім.мова

Моя Батьківщина. St.73.ст.161162.

1.Словникова робота/виписати слова із рамки мт.161.
Впр.1,2,3 ст.161(усно)
2.Читання і переклад-впр.4 ст.161(усно)
3.Граматика,правила ст.223.
Впр.5 ст.162(пис.)
Домашнє завдання.
Впр.6 ст.162(пис.).Перегляд відео,,Mein Heimatland ist die Ukraine"/You Tube Kanal/.

01.04.2020


1.Географія

Тема: Підприємства машинобудування свого регіону ( Закарпатської області).Домашнє завдання: Підготувати презентацію або реферат по темі.

2.фіз.вих

Ручний м’яч. Передача м’яча ловіння м’яча. Підтягування.

3.Хімія

Тема:Вуглеводи:глюкоза,сахароза,крохмаль,целюлоза.Молекулярніформули,фізичні властивості,поширення і утворення у природі.Д\З.Опрацювати § 36-37.Записати основні терміни та рівняння реакцій;завдання 443,444 ст.210.

4.БІОЛОГІЯ

Тема:Основи еволюційної філогенії та систематики.Основні групи організмів:бактерії,археї,еукаріоти.Д\З.Опрацювати §44,45.Таблиця ст.174 замалювати в зошит.Завдання 6 ст. 177.

5.Фізика,

Другий закон Ньютона.
Д/з. Вивчити параграф 31.

6.Фізика,

Розв'язування задач на другий закон Ньютона.
Д/з. Вивчити параграф 31.
Вправа 31 ( 3 ) стор. 205.

7.Історія України,

Політизація українського національного руху в 90-ті рр. ХІХ ст.
Д/з. Опрацювати матеріал параграфа 23. Завдання 4 стор. 194.

8 Всесвітня історія, .

Особливості розвитку Італії.
Д/з. Опрацювати матеріал параграфа 19. Завдання 1, 2 стор. 158.

02.04.2020


1.укр.мова

Урок № 49-50Тема Складне речення з різними видами зв’язку (сполучникового і безсполучникового). (П . 32 ст. 112)

https://www.youtube.com/watch?v=td82d8ZtLQo

Вправа 1. Спишіть речення, ставлячи розділові знаки між компонентами складного речення. Накресліть схеми речень.

1. Острах що він під час блукання загубить свою мрію що вона загине ніким не спізнана охоплював його і стиснувши тремтячі руки він заплющував очі (В.Підмогильний). 2. Хліборобська праця звичайно панує тут все відбувається в ніби неквапливому розміреному ритмі а насправді спішать спішать щоб устигнути щоб із вирощеного ні зернини не втратити бо ж відомо нива раз на рік родить (О. Гончар). 3. Тим часом підкотила чергова хвиля він був певен що встигне відскочити але бризки злетіли цього разу особливо високо й холодний водоспад омив Твердовського з голови до п’ят (Я. Дубинянська). 4. Дика груша облита білим молоком і в тому пахучому білому молоці що стиха піниться бджоли неначе киплять неначе варяться зі струнним оксамитовим гудінням (Є. Гуцало). 5. Батько наш загинув несподівано в перші дні війни ми все ще сподівались що його випустять і ми ще не збагнули що лишились самі коли війна розгорілась насправді (Ю. Покальчук). 6. Обабіч де припікало сонце вже зеленіла тонка квітнева травка і на кущах верби та вільхи прокльовувалась тонка квітнева брость 7. Глянув під машину і похолов на нього сунув плямистий танк той самий що він підірвав чи інший який зумів прибрати підбитого з дороги чи обійти (З тв. В. Шевчука).

Вправа2 . Змоделювати й записати афоризми, поєднавши частини їх з правого й лівого стовпчиків. Довести, що вислови сформульовано у формі складних синтаксичних конструкцій. Визначити вид їх.

1. Я зробив усе, що зміг;…а хто стукає — відчинять йому.
2. Хто шукає — знаходить,…якщо його втратиш, потім будеш ніщо.
3. Утрачаючи все, не забудь зберегти добре ім’я;…хто може, хай зробить краще.
4. Ти не вважай, що з-під хвилі спокійної дно проглядає;…коли будеш в іншому місці, живи, як там живуть.
5. Поки щасливо живеш, то й рахунку не матимеш друзям,…а спохмурніє твій день — бути самотнім тобі.
6. Коли будеш у Римі, живи римським звичаєм;…там, де спокійна вода, — може, найбільша глибінь

Вправа 3 Відновити складні синтаксичні конструкції, розташувавши частини їх у відповідній послідовності. Розставити потрібні розділові знаки. Пояснити вживання їх.

1.Коли народилася ця по-дитячому наївна істота. Ви тільки уявіть собі. Художниці було майже сімдесят років (М. Шинкарук). 2. Щоб сад навколо палацу перетворився на парк. Григорій Тарнавський був закоханий у Качанівку. Він подбав (В. Панченко). 3. Дисципліна вимагає засвоєння й виконання правил культури поведінки. Існує така взаємозалежність. А в культурі поведінки знаходять свій вияв конкретні вимоги дисципліни (А. Коваль). 4. Розгорніть будь-яку художню книжку. Як неохоче фразеологічні синоніми спілкуються з позитивними героями, але звиваються коло негативних. І ви побачите (В. Ужченко). 5. На Івана Купала дівчата ворожать на воді, пускаючи вінки іноді зі свічкою. Вогонь дуже часто виступає в поєднанні з водою. Щоб дізнатися про свою подальшу долю (В. Завадська).

Домашнє завдання: переглянути відеопрезентацію, вивчити правила, виконати вправу 2 (ст..113) Виписати з поеми Т. Шевченка «Катерина» 3–5 складних речень з різними видами зв’язку. Визначити вид їх. Накреслити схеми.

Розгляньте зразок синтаксичного розбору складного речення з різними видами зв’язку.

2.укр.літ

Урок № 49 Т. Г. Шевченко. «Вічна» тема матері й сина. Романтичний тип теми жіночої долі в поемі «Катерина».

Тема жінки, матері й материнства — одна з провідних у творчості Т. Г. Шевченка. Постійна увага Т. Шевченка до трагічного становища жінки у часи кріпацтва зумовлюється тим, що саме вона була найбільш пригнобленою і скривдженою: поневірялась на панщині, зносила тяжкі кари, нерідко була змушена стати жертвою поміщиків і, крім того, постійно перебувала під гнітом родинним. Наскільки нестерпним було становище жінки, свідчить хоч би той факт, що в Київській губернії, наприклад, за один тільки 1839 рік, покінчило самогубством 37 дівчат-покриток. Серед творів, присвячених показові гіркої жіночої долі, особливе місце посідає «Катерина» Т. Шевченка, присвячена В. А. Жуковському в пам’ять 22 квітня 1838 року, дня викупу поета з кріпацтва.

Запис в зошит

Тема: зображення трагедії селянки-покритки, зумовлену таким суспільним ладом, при якому пани могли безкарно знущатися з трудящих.

Ідея: висловлення глибокого співчуття до жінки-покритки і водночас, засудження жорстокості, підступності, бездушності панів, які глумилися над кріпаками (офіцер).

Домашнє завдання: опрацювати матеріал підручника (ст..234-235 завдання 7)

виразно читати твір «Катерина».https://naurok.com.ua/test/t-g-shevchenko-katerina-naymichka-1786.html

Виконати тестові завдання

1. „Катерину” Т. Шевченко присвятив...

А Своїм сестрам.

Б Усім дівчатам.

В В. Жуковському.

Г Якову де Бальмену.

2. Починаючи твір, поет застерігає дівчат, щоб вони...

А Не цуралися будь-якої роботи по господарству.

Б Не ігнорували народних звичаїв та обрядів.

В Не лінилися здобувати освіту.

Г Не кохалися з москалями.

3. Через що милий залишив Катерину, через те, шо:

А На цьому наполягали батьки дівчини.

Б Люди почали дорікати козаку, дізнавшись про можливу неславу дівчини.

В Москаль вирушив у похід до Туреччини.

Г Вона йому набридла.

4. Яку пісню співала героїня вночі біля криниці?

А Весільну.

Б Галю.

В Жниварську.

Г Гриця.

5. У чому виявилася самовпевненість дівчини?

А У неповторності власної краси.

Б Можливості гарно співати і танцювати.

В Вихованні своєї дитини.

Г Обізнаності народних прикмет.

6. З приводу чого зажурилися батьки Катерини?

А Через відсутність чоловіка у дочки.

Б Її хворобу.

В Неврожай.

Г Непорозуміння із сусідами.

7. Виганяючи дочку з дому, мати звернулась до неї зневажливо:

А „Виховуй свою дитину як знаєш”.

Б „Іди шукай у Москві свекрухи”.

В „Не з’являйся більше на мої очі”.

Г „Живи як знаєш серед люду чужого”.

8. Докоряючи дочці за її легковажність і неславу, мати одночасно...

А Розмірковує над долею байстря.

Б Клопочеться про власний імідж.

В Хвилюється з приводу того, хто її поховає.

Г Співчуває їй.

9. Перед тим як залишити рідну домівку, Катерина...

А Тричі перехрестилася.

Б Поцілувала батьків.

В Набрала землі під вишнею.

Г Попрощалася з дружками.

10. Героїня у зимову негоду знайшла притулок...

А Біля старої верби.

Б У чумаків.

В У жебраків.

Г У лісника.

11. Кого стосується така характеристика: „Дала, кажуть, бровенята, / Та не дала долі!” ?

А Катерину.

Б Сироту Івана.

В Старця.

Г Наймита у пана.

12. Як склалася подальша доля Івася, сина Катерини, наприкінці твору? Він:

А Потрапив у родину до свого батька.

Б Служив козачком у пана.

В Був поводирем сліпого кобзаря.

Г Став жебраком.

3.Хімія

Тема:Крохмаль і целюлоза- природні полімери.Якісні реакції на глюкозу і крохмаль.Д\З.Опрацювати§37.Виконати домашній експеримент ст.215 .Виявлення крохмалю в харчових продуктах.Підготувати навчальні пректи №15,16,17.

1.Дослідження хімічного складу їжі.

2.Хімічний склад жувальних гумок.

3.Хімичний склад засобів догляду за ротовою порожниною.

4.нім.мова

Це Україна.St.74.

1Словникова робота.Виписати слова і вирази із рамки ст.163.Впр.1(а, ч)ст.163/усно/.
2.Письмо-впр.2.ст.163(пис.)
3Читання/з доповненням та переклад/впр.4ст.164(усно).
4.Редагування янформації у реченнях-впр.5.ст.164(пис.).
Домашнє завдання.
Підготувати презентацію з фото по даній темі або реферат.Впр.6 ст.164(пис.).

03.04.2020


1.Креслення

Тема: Читання складальних креслень.Домашнє завдання: Повторити види з’єднань.

2. укр.літ

Урок № 50 Т. Г. Шевченко. Жіночі образи письменника. Реалістично-побутовий тип у творі «Наймичка».

Через кілька років після написання «Катерини» Тарас Григорович знову повертається до цієї теми, але висловлює її вже в іншому емоційному ключі. Твір «Наймичка» написаний у 1845 році та теж присвячений трагічній долі жінки-покритки на Україні. Крім «Наймички», написано поему «Марія» (1861), вірш «Сон» («На панщині пшеницю жала») (1858). Тому ідейно-тематичним спрямуванням поеми стає зображення долі жінки-матері в жорстокому світі, яку трагічні обставини змушують жертвувати собою, своїм щастям і життям заради життя і щастя дитини.

Запис в зошит.

1)Тема:зображення важкої долі жінки-кріпачки, яка вимушена була все своє життя страждати і приховувати своє материнство.

2)Ідея:засудження тогочасних умов, у яких жінка відчувала себе соціально незахищеною; висловлення співчуття стражданням героїні.

3)Основна думка:

а) мати — найсвятіше, що є у кожної людини;

б) Я каралась / Весь вік в чужій хаті… / Прости мене, мій синочку! / Я… я твоя мати.

4) Жанр:епічна поема, немов прагнучи підкреслити це, Шевченко вводить у тканину твору казкові вимисли.

Теорія літератури.

Епічна поема - один із різновидівпоеми, в якій порушуються важливі проблеми минулого, сучасного і майбутнього. Поема розгортається на основі певних подій, маєсюжеті чітко виражені характери.

Домашнє завдання Виразно читати поему «Наймичка».Зробити порівняльну хаоактеисьику Катерини та Ганни. Написати твір-мініатюру на тему «Над чим змусила мене задуматися поема Т. Шевченка «Наймичка» або поема «Катерина»?

3.Алгебра

Тема: «Розв’язування задач на прогресії»Виконати завд. із сайта «На урок»Д\з. Повт.§18.ст.190. завд.1-2 з усіх вар.

4. Інформатика

Тема: «Створення блогу»https://www.youtube.com/watch?v=D6GWvofgZX8Створити блог за відеоуроком. Д\з.Повт.П.9.2

.5.Основи здоров'я

Тема: Соціальна компетентність. Стосунки з дорослими і однолітками. Інструктаж з БЖД. Практичне завдання «Відпрацювання прийомів ефективного спілкування з дорослими і однолітками».Д\З. Опрацювати §22. Записати основні терміни. Виконати практичне завдання №9 ст.118.


06.04.2020


1.Алгебра

Тема: «Розв’язування задач і вправ»Виконати самостійну роботу КОД ДОСТУПУ295037

2.Геометрія

Тема: «Симетрія відносно прямої»https://naurok.com.ua/prezentaciya-simetriya-vidnosno-pryamo-9-klas-105791.htmlзаконспектувати презентацію.Д\з тести748969

4.Інформатика

Тема: «Малюнки та гіперпосилання на веб-сторінки»https://www.youtube.com/watch?v=EkO18PU_z-cЗаконспектувати презентацію. Вивчити тему

5.Біологія

Тема: Огляд основних еукаріотичних таксонів.Д\З.Опрацювати§46.Записати основні терміни.Завдання 5,6 ст.179.

6. Фізика,

Третій закон Ньютона.
Д/з. Вивчити & 32. Вправа 32 ( 1 ) стор. 208.

7 Право,

Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
Д/з. Опрацювати матеріал параграфа 22. Завдання 3 стор. 139.

8 Історія України,

Практичне заняття.
Скласти порівняльну таблицю розвитку українського руху в Російській та Австро-Угорській імперіях у ХІХ ст.
Д/з. Опрацювати матеріал параграфа 24.

фіз.вих

Комплекс ЗРВ. Ловіння м’яча. Віджимання.


07.04.2020


1.Трудове навчання,

Тема: Технологічний процес виготовлення виробів.Домашнє завдання: Вивчити конструкційні матеріали з вторинної обробки сировини.

2.нім.мова

Тема:,,Цікаві подорожі Україною.Подорож по Україні."
Stunden75-76S.165-170.
1.Словникова робота.Рамка, впр.1 ст.165,168.
2.Перегляд цікавих місць України в картинках.
Впр.2 ст.165-166, впр.2 ст.168.
3.Читання і переклад.Впр.3ст.166,впр.3 ст.169
4.Інтерв'ю.Впр.5 ст 170.
Домашнє завдання.Впр.6 ст.167(пис.)

3. Зарубіжна література

Тема. Динаміка образу Елізи Дулітл у п’єсі Б.Шоу «Пігмаліон».Завдання.

1.Бідна квіткарка якимось, майже дивним, чином перетворюється на «чарівну леді». Що це, осучаснена Б. Шоу «Попелюшка»? Але в п'єсі «Пігмаліон» ми не бачимо «хеппіенду», щодо розв'язки можемо лише здогадуватися. Все набагато серйозніше і глибше, адже людина, усвідомивши свою людську гідність, вже не може повернутися до свого попереднього положення.

Досліджуючи текст п’єси,заповніть схему «Динаміка образу Елізи Дулітл».

ДіяЗовнішній вигляд і манериМоваСтавлення до себе
Дія перша
Дія друга
Дія третя
Дія четверта
Дія п’ята

Підсумок. "Драми ідей" Б.Шоу відобразили складність та суперечливість епохи й водночас показали можливість морального та інтелектуального вдосконалення людства.

Письменник шанував, вірив у внутрішні сили і можливості людини, прагнув допомогти їй жити гідно, розумно й по правді.

Одне з головних питань, яке Б.Шоу ставить в «Пігмаліоні», - наскільки мова людини характеризує її особистість, наскільки вона впливає на її життя, і чи можна, змінивши свою вимову, змінити своє соціальне становище.

Це питання актуальне і зараз, і, напевно, цим і пояснюється інтерес, що зберігається до цієї п'єси.

Домашнє завдання:перевірка знання тексту п’єси (тестова форма).

1. Де відбувається перша зустріч квіткарки і професора?

А) на майдані

Б) біля церкви

В) на базарі

Г) на пристані

Д) в будинку професора

2. Хто і з ким заключає парі?

А) Еліза з Хіггінсом

Б) Альфред Дулітл з Хігінсом

В) Альфред Дулітл з Пікерінгом

Г) Хггінс з Пікерінгом

Д) Пікерінг з Елізою

3. Чому присвятив своє життя професор Хігінс?

А) системі навчання англійської мови

Б) написанню словника

В) дослідженню фонетики англійської мови

Г) написанню книги

Д) пошуку ідеальної нареченої

4. Який герой, нагадує, на думку Шоу, вічний образ Дон Жуана?

А) Еліза

Б) Пікерінг

В) Фреді

Г) Хігінс

Д) Дулітл

5. Як завершується експеримент професоре Хігінса?

А) поразкою

Б) перемогою

В) суперечкою

Г) нічиєю

Д) невідомо

6. Як можна назвати урок який дає Еліза професорові у кінці п'єси?

А) урок мужності

Б) урок доброти

В) урок толерантності

Г) урок гідності

Д) урок вдячності

7. Альфред Дулітл змушений читати лекції для послідовників…

А) «Ліги моральних реформ»

Б) «Ліги аморальних реформ»

В) «Ліги фонетичних реформ»

Г) «Ліги виховних реформ»

Д) «Ліги дурних реформ»

8. На прийомі в посольстві Еліза грає роль…

А) графині

Б) герцогині

В) княгині

Г) маркізи

Д) баронеси

9. Науковий прилад, яким користується професор Хігінс…

А) фотограф

Б) фонограф

В) фонотон

Г) магнітофон

Д) патефон

10. Книга, яку написав Пікерінг…

А) «Розмовний словник»

Б) «Розмовний щоденник»

В) «Розмовний санскрит»

Г) «Індійський санскрит»

Д) «Індійський словник»

11. Пікерінг має звання…

А) професор

Б) доцент

В) підполковник

Г) полковник

Д) консул

12. Назва та ідея п’єси «Пігмаліон» взяті…

А) з біблійної притчи

Б) з давньогрецького міфу

В) зі скандинавської легенди

Г) з комедії Шекспіра

Д) власна вигадка Шоу

Подивитися фільм за посиланням(за бажанням):

https://www.youtube.com/watch?v=8ZJ5hwzDsMM

4.рос.мова

Тема Складнопідрядне реченняВправа 490 Впр 491 пис Вправа 493 писВправа 498 писД/ Р Вправа 500 Вивчити правила

5.Геометрія

Тема: «Розв’язування задач на симетрію»Повторити в-сті симетрії.Виконати тести Код доступу 585025, 748020

фіз.вих

Бігові і стрибкові вправи. Передача м’яча. Підтягування.


08.04.2020


1.Географія,

Тема: Народні промисли в Україні.

Домашнє завдання: Підготувати презентацію або реферат по темі: «Народні промисли Закарпаття».

2.фіз.вих

Комплекс ЗРВ. Стрибкові вправи. Віджимання.

Біологія

Тема:Неклітинні форми життя –віруси.Д\З.Опрацювати§45-46.Ознайомитися з профілактикою вірусних інфекцій.

Хімія

Тема: Застосування вуглеводнів,їхня біологічна роль.Представлення результатів навчальних проектів №15,16,17.Д\З.Повторити§37.Виконати онлайн-тестування за посиланням naurok.com.ua.

Фізика,

Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння.
Д/з. Вивчити & 33.
Вправа 33 ( 1 ) стор. 213.

Фізика,

Розв'язування задач на закон всесвітнього тяжіння.
Д/з. Повторити & 33.
Вправа 33 ( 5 ) стор. 214.
Виконати тест

Історія України,

Урок контролю і корекції знань із розділу
" Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст."
Д/з. Повторити розділ 5.
Пройти тест

Всесвітня історія,

Економічне піднесення США.
Д/з. Опрацювати матеріал параграфа 20.
Завдання 1, 3 стор.163.

09.04.2020


1.нім.мова

Тема:,,Великі міста України.Моє улюблене місто".Sunden77-78S.171-175.
1.Словникова робота.Рамка,впр.1 ст.171, 174.
2.Перегляд картинок впр.2 ст.171.
3.Статистика міст.Впр.4.ст.173.
4.Читання і переклад. Впр.2 ст.174-175.
5.Письмо.Впр.4 ст.175.
Домашнє завдання.Впр.6.ст 175/пис./.

2.Зарубіжна література

Тема Українські перекладачі творів зарубіжної літератури кінця ХІХ – поч ХХ ст.

Завдання.

1. Перевір себе!

 1. Чим займався професор Гігінс?
 2. До якого соціального прошарку належала Еліза?
 3. Коли дівчина відчула себе гідною людиною?
 4. Де відбувалося перше випробування Елізи як леді?
 5. Хто був прихильним до Елізи, турбувався про неї?
 6. Назвіть того, хто виграв парі.
 7. Якою Гігінс бачив долю Елізи у подальшому?
 8. Чому Еліза розлютилася та втекла, коли «експеримент» скінчився?
 9. Ким був Альфред Дулітл, батько Елізи?
 10. Який дар він мав?
 11. Хто сприяв тому, що батько Елізи розбагатів?
 12. Чим планувала зайнятися Еліза?

2. У центрі уваги в п’єсі – проблеми соціальної нерівності та мовленнєвої культури. Автор вважає,що першу зних можна вирішити за допомогою навчання літературної вимови. Подумайте над питаннями:

 • Чи актуальні відображені у творі проблеми для сучасної України?
 • Науковець і педагог О.М.Ніколенко стверджує,що головна проблема п’єси «Пігмаліон» - це проблема одухотворення людини і життя засобами мистецтва. Чи погоджуєтеся ви з такою позицією? Чому?

Домашнє завдання:заповніть схему «Проблеми п’єси «Пігмаліон».

Проблеми п’єси «Пігмаліон

СоціальніФілософськіМорально-етичні

3. Українська мова

Урок № 51-52Тема Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком. Розділові знаки в них.

https://www.youtube.com/watch?v=hQqhPmV44JE Виконати тестові завдання з відео.

Тренувальні вправи

1.Спишіть речення, побудуйте схеми, охарактеризуйте речення, виконайте синтаксичний розбір речень. Синтаксичний розбір речення виконайте за поданим зразком!!!

Зразок.

Речення розповідне, неокличне, складне, сполучникове з різними видами зв'язку, з сурядним і підрядним зв'язком (3 речення).

Схема:[ ], й [ ], (якому)

1. У сі вдивляються в зоряне небо, але ніхто нічого там не міг помітити, хоч журавлиний клекіт ставав усе виразнішим (А. Шиян).2. На небі раптом зашуміло й загуло, неначе сосновий ліс на вітрі, а чорна хмара так швидко росла й бігла, що можна було слідкувати за нею очима (І.Нечуй-Левицький).3. Ще недавнечко ви не знали, де дітися серед рівного безкрайнього степу, а тут де не взялись гора і ліс по горі густий та високий (Панас Мирний).

Запам'ятайте!У складних реченнях із сурядним і підрядним зв'язком поряд можуть стояти сполучники сурядності й підрядності, кома між ними ставиться лише тоді, коли після підрядного речення немає другої частини парного сполучника (то, так) або сполучника «але».

Наприклад:Закінчили обмолот пшениці, і, поки тік готували до обмолоту жита, Левко був вільний(О. Десняк).Але:Свій голос є у кожної струни, та струни всі - симфонія єдна, і як дзвенять у злагоді вони, то може все і зробить все людина(М.Рильський).При збігові сполучників сурядного і підрядного кому ставити ще і тоді, коли підрядну частину речення можна опустити і від цього зміст речення не порушується.

Наприклад:3 того вечора я часто приходив до дядька Себастіяна, і, коли він мав час, ми разом читали якусь книгу, газету чи гомоніли про всяку всячину.

Спробуйте опустити підрядну частину.Міркуйте: зміст речення зберігається, отже ставимо кому перед і, перед коли.

2. Завдання для перевірки

Спишіть речення, поставте правильно розділові знаки, відповідь обґрунтуйте.

1. Мати брала пучками ягоду, несла до усті колироздушувала черешню, то в кутиках уст спалахував сік (Є. Гуцало).2. Шерхіт очеретів сповнював душуі колиЯким зрізав ножем очеретину, він став заспокійливим гулом (В. Шевчук).

Домашнє завдання

Складіть пейзажний опис, використовуючи складні речення з різними видами зв'язку.

4. українська література

Тема: Т. Г. Шевченко. Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі («У нашім раї на землі…»).

Прочитати ліричний вірш (ст..230), опрацювати літературно-критичний матеріал до твору (ст..231-233), виконати завдання 5, записати ідейно-художній аналіз вірша.

Д/З: Відкривши посилання join.naurok.uaвикористати цей коддоступу952889

(9 квітнядо 18.00к.ч)

Хімія

Тема:Поняття про амінокислоти.

Д\З.Опрацювати§38 (2 частина).Переглянути презентацію,опрацювати.Основні терміни записати в зошит.

https://m.youtube.com/watch?v=DqKpXsJml50.


10.04.2020


1 українська література

Тема: Еволюція жіночого образу у творах Т. Шевченка Наскрізний ліризм творів Т. Шевченка про жіночу долю.

Бліц-диктант. Прочитайте уривки з творів Шевченка , вам потрібно буде записати з якого вірша чи поеми ці рядки.

1.«Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі – чужі люде,

Роблять лихо з вами».

2. «У неділю вранці-рано

Поле крилося туманом».

3. « І перед нею помолюся,

Мов перед образом святим

Тієї матері святої,

Що в мир наш бога принесла…»

4. « Втомилася; не спочивать

Пішла в снопи, пошкандибала

Івана сина годувать».

5. «А я незлобний, віспою

Як процвітуть убогі села,

Псалмом і тихим, і веселим

Святую доленьку твою».

6. « А пан глянув…одвернувся…

Пізнав препоганий,

Пізнав тії карі очі,

Чорні бровенята…»

7. «Все упованіє моє

На тебе, мій присвітлий раю,

На милосердіє твоє…»

8. « І усміхнулася небога,

Проснулася – нема нічого…»

9. «… а ти

Мов золото в тому чорнилі,

В людській душі возобновилась,

В душі невольничій, малій,

В душі скорбящей і убогій».

10. «Літа минають.

Потроху діти виростають,

І виросли. І розійшлись

На заробітки, в москалі».

11. «Сидить батько кінець стола,

На руки схилився;

Не дивиться на світ божий;

Тяжко зажурився».

12. «І дід, і баба у неділю

На призьбі вдвох собі сиділи

Гарненько, в білих сорочках».

Д/З: Відкривши посилання join.naurok.uaвикористати цей коддоступу695010

«Тема жіночої долі у творах Шевченка»(перечитайте твори «Катерина», «Наймичка», «У нашім раї на землі…»)(10 квітнядо 18.00к.ч)

2 Креслення,

Тема: Деталювання.Домашнє завдання: Вивчити поняття «виріб», «деталь».

3.Географія,

Тема: Виробництво продуктів харчування.Домашнє завдання: Вивчити §32.

4.Мистецтво

Тема Фотомистецтво
Д/З Створити фотоколаж на обрану тему

5.рос.мова

Тема Кома в складнопідрядному реченні

Вправа 501 прочитати правилоВправа 505 писВправа 507 перекласти на рос мовуД/Р вправа 509

6.Алгебра

Тема: «Самостійна робота на прогресії»Тестові роботи.коди доступу 271197 , 258621

7.Інформатика

Тема : «Веб-сторінка та гіперпосилання»

https://mozok.click/662-malyunki-ta-gperposilannya-na-veb-stornc.htmlКонспект уроку.Д\з Виконати завд.для самоперевірки

Основи здоров'я

Тема: Цінність родини.Чинники міцної родини.Готовність до сімейного життя.Д\З.Опрацювати§23. Завдання 7,8,9 ст.123.

МИСТЕЦТВО

РЕКЛАМНЕ МИСТЕЦТВО
Д/З СТВОРИТИ РЕКЛАМУ (ШКОЛИ,СЕЛА,ФІЛЬМУ) НА БІЛБОРД (ЗОШИТ)

13.04.2020


фіз. вих

Комплекс ЗРВ. Віджимання.

Біологія

Тема:Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи.Інструктаж з БЖД.Дослідницькийпрактикум.Визначення типу вищої нервової діяльності та властивості темпераменту.Д\З.Опрацювати§43.Записати основні терміни, виконати практикум на ст.222-225.

Історія України,

Соціально-економічний розвиток в складі Російської імперії.
Д/з. Опрацювати матеріал параграфа 25. Завдання 3 стор. 212.

Право,

Кримінальна відповідальність неповнолітніх.
Д/з. Опрацювати матеріал параграфа 23. Завдання 3 стор. 148.

Фізика,

Рух тіла під дією сили тяжіння.
Д/з. Вивчити & 34.
Вправа 34 ( 1 ) стор. 219.

Алгебра

Тема: «Основні правила комбінаторики»https://www.youtube.com/watch?v=89hUMPho62cЗаконспектувати відеоурок. Вивч. §19 . №795,797 із підручника

Геометрія

Тема: «Гомотетія та її властивості»https://www.youtube.com/watch?v=Je2yYEQYl3g Законспектувати відеоурок. Повт.. §24,25 .Завд 864,892,923

Всесвітня історія,

Практичне заняття.
Тема: " Справедливий
курс " Т. Рузвельта. " Нова демократія " В. Вільсона.
Д/з. Повторити матеріал параграфа 20.

14.04.2020


Геометрія

Тема: «Розв’язування задач і вправ»https://www.youtube.com/watch?v=WA4auD6io04Законспектувати урок. Завдання на вибір

Інформатика

Тема: «Розвиток компетентнісних задач з теми «Інформаційні технології»https://vsimpptx.com/urokinf/9klas/u56Законспектувати урок. Завдання на вибір

Трудове навчання,

Тема: Технологічний процес виготовлення виробів.Домашнє завдання: Повторити види масштабів.

фіз.вих

. Бігові і стрибкові вправи. Блокування у стрибку. Підтягування.

РОС МОВА

ТЕМА БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ.СМИСЛОВІ ВІДНОШЕННЯ МІЖ ЧАСТИНАМИ БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ
ВПРАВА 503 ПИСЬМОВО
ВИВЧИТИ ПРАВИЛА СТ. 198
Д/З
ВПРАВА 514

Зар.літ

Тема.Контроль знань. Нові тенденції у драматургії кінця ХІХ поч. ХХ ст.Для виконання тесту перейдіть за посиланням.

naurok.com.ua. Код доступу повідомлю перед тестуванням

БАЖАЮ УСПІХІВ!!!Результати тестування перешліть на вайбер

нім.мова

Тема:,Визначні пам'ятки Києва".
1.Словникова робота./рамка,впр.1.ст.176./
2.Пошукова робота.Впр.2 ст.176.
3.Мовлення.Впр.3 ст.177.
4.Вікторина.Впр.4.ст.177.
Домашня робота.Впр.5 ст.177.


15.04.2020


Географія

Тема: Виробництво продуктів харчування.Домашнє завдання: 1)Вивчити §33 (ст. 181-186);2)Дати відповіді на запитання для самоконтролю (ст. 187).

фіз.вих

. Комплекс ЗРВ. Персональний захист. Віджимання.

Хімія

Тема:Білки як біологічні полімери.Денатураціябілків.Біологічна роль амінокислот і білків.Д\З.Опрацювати§38.Завдання 480 ст.224.Переглянути відеоурок.Підготувати навчальні проекти:«Друге життя паперу»«Джерела органічного забруднення території громади»

Біологія

Тема:Харчовізв'язки,потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.Д\З.Опрацювати§48.Завдання 5,6 ст.189.Переглянути відеоурок.

Всесвітня історія,

" Великі реформи " в Російській імперії.
Д/з. Вивчити матеріал параграфа 21. Завдання 3 стор. 171.

Історія України,

Політизація українського національного руху на території Російської імперії.
Д/з.Опрацювати матеріал § 26 . Завдання 3 стор. 221.
Виконати тест

Фізика,

Рух тіла під дією кількох сил.
Д/з. Вивчити & 35.
Вправа 35 ( 1 ) стор. 225.

Фізика,

Розв'язування задач на рух тіла під дією сили тяжіння.
Д/з. Повторити & 34.
Вправа 34 ( 3 ) стор. 220.
Виконати тест

16.04.2020


Хімія .

Тема:Значення природних і синтетичних органічних сполук.Захист довкілля від стійких органічних забрюднювачів. Представлення результатів навчальних проектів №18,19.Д\З.Опрацювати§39.Переглянути відеоурок за посиланням. Підготуватися до контрольної роботи.

нім.мова

Тема:,,Відомі пам'ятки України."
1.Словникова робота./рамка,впр.1 ст.178/.
2.Мовлення.Впр.2 ст.178.
3.Читання та переклад текстів.Впр.3 ст.178-179.
Домашня робота.Впр.6 ст.189.

РОс.мова

КОМА І КРАПКА З КОМОЮ В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ
ВИВЧИТИ ПРАВИЛА НА СТОРІНЦІ 204
ВПРАВА 518
Д/З
ВПРАВА 524

Зарубіжна література,

Тема.Рей Дуглас Бредбері. « 451º за Фаренгейтом». Тривога за майбутнє суспільства в романі.

Завдання.

1.Перегляньте відеоматеріал за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=xyXXQpBmha8

2. Ключ до розуміння змістуроману.

Таку назву було вигадано тому, що нібито за цієї температури самозаймається папір. Насправді папір самозаймається за температури трохи вищій за 450 градусів за Цельсієм. Бредбері зізнався, що під час вибору назви він консультувався з фахівцем із пожежної служби, який переплутав температурні шкали.

Художній час роману – майбутнє, у якому технічний прогрес може все.

Побутові прилади принесли людині дуже багато зручностей, звільнили час,

зробили її життя комфортним. Але комп’ютери, телефони, теле- і

радіоапаратура не можуть замінити звичайного спілкування між людьми. Вони втрачають людські почуття: любов, дружбу,взаємовиручку, стають

байдужими до природи, до книг. У цьому світі тепер кожен живе сам по собі. Такий стан речей підтримується державою, а людьми в ній

маніпулюють. Головним ворогом такої держави стають книги, які

розповідають про реальне життя. І з ними починають справжнісіньку

боротьбу: за наказом влади їх спалюють. А тих, хто їх рятує, переховує,

оголошують теж ворогами: їх переслідують і знищують!

Таку нещадну боротьбу, за іронією долі, ведуть пожежники, які колись

сміливо рятували духовне надбання людства.

3.Словник символів.

Символіка на одязі пожежників теж відображає протиріччя між їхніми

минулими і теперішніми обов’язками.

Саламандра – істота, яка може, за повір’ям, існувати в огні,є символом

цієї небезпечної праці.

Фенікс – птах, що кожні 500 років, за легендою, відроджується з

попелу, є символом рятівних можливостей пожежників.

Отже, кардинальні зміни, які відбуваються в роботі пожежників в

майбутньому, підкреслюють жорстокість і цинізм суспільства. Воно є

ворогом справжньої духовності.

4.Теоретичний практикум. Знайти відповідність між визначенням і

літературознавчим терміном.

А.Твори,в яких розповідається про майбутнє людства.

Б.Зображення в художній літературі небезпечних наслідків цивілізації

для майбутнього людства.

В.Особливий вид літератури, який у художніх образах втілює більш чи

менш науково обґрунтоване життя людини і суспільства в майбутньому.

Г.Твори, які малюють майбутнє прекрасним і гармонійним.

1.Утопічна література.

2.Антиутопічна література.

3.Науково-фантастична література.

4.Футуристична література.

Домашнє завдання:дочитати роман, визначити провідні мотиви твору(письмово).

Домашнє завдання надсилати на ВАЙБЕР

Українська мова

Урок №53 Тема: Тематична контрольна робота №4. Безсполучникове складне речення.(тестування буде в реальному часі; тест-онлайн о 11.00 к.ч)

Урок №54 Тема: Складне речення з різними видами зв’язку (сурядного, підрядного і безсполучникового).

Вправа 1. Прочитатитекст. Списати. Виділити частини складних речень, підкресливши граматичні основи. Визначити засоби зв’язку (інтонація, сполучники, сполучні слова).

Сіре небо кошлатилося брудними отарами, блищала дорога, а над річкою і над калюжами підіймався серпанок. Тхнуло мокрими парканами, які простягалися з одного боку їхнього завулку і з другого у глибину того туманцю, і там пропадали, ніби туман їх поїдав. Пахло ще травою й мокрим листям; брудні хмари хиталися й вигинались, погойдуючи вкритими вологим болотом спинами (В. Шевчук).

Довести, що в перших двох складних реченнях наявні різні види зв’язку.

Пояснитивживання крапки з комою в останньому реченні (мотивація– стимуляція самостійного мислення, підготовка до ДПА, ЗНО).

Установитивідповідність між схемами і вжитими в тексті складними реченнями.

1. [ ] , (які) , і [ ], (ніби).

2. [ ] ; [ ].

3. [ ] , [ ] , а [ ].

Вправа 2. Списати речення, знайти і виправити орфографічні помилки, поставити розділові знаки в складних реченнях при збігу сполучників, відповідь обґрунтувати (мотивація– «бракує знань!», прийом навмисних помилок, підготовка до ДПА, ЗНО).

1. Мати брала пучками за кіньчик ягоду нисла до усті колиросдушувалачирешню то в кутиках уст спалахував сік (Є. Гуцало).2. Шерхіт очеретів сповнював душу і колиЯким зрізав ножем очеретину він став заспокійливим гулом (В. Шевчук).

Д/З. Повторити вивчені орфограми, підготуватись до контрольної роботи з теми «Складне речення з різними видами зв’язку»

Українська література

Тема:Розвиток зв’язного мовлення.Порівняльна характеристика жіночих образів Т. Шевченка.

Написати порівняльну характеристику жіночих образів із творів Т. Г. Шевченка


17.04.2020


Алгебра

Тема: «Розв’язування задач і вправ»Повторити§19.Виконати тест.роботу

Інформатика

Тема: «Розв’язування компетентнісних задач з теми «Комп’ютерні презентації»https://naurok.com.ua/prezentaciya-dlya-9-klasu-rozv-yazuvannya-kompetentnisnih-zadach-25180.htmlЗробити конспект уроку та вивчити

Географія,

Тема: Транспорт, його роль в економіці.Домашнє завдання: Вивчити §34 (ст. 189-193).

Креслення,

Тема: Основні особливості будівельних креслень.Домашнє завдання: Знати поняття: план, фасад, розріз.

Українська література

Тема: Лірика Т.Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього. «Доля»(ст..239 підручник)Зробити ідейно-художній аналіз вірша «Доля»Д/З. Вивчити напам’ять вірш «Доля»

Основи здоров'я

Тема: Поняття «гендер» і «стать».Д\З.Опрацювати§23.Записати основні терміни.Завдання 10,11 ст.123.


21.04.2020


РОС МОВА

.
Двокрапка у безсполучниковому складному реченні
Опрацювати таблицю ст,208
Вправа 529,530 пис.
Домашня робота
Вправа 535

Геометрія

Тема: «Розв’язування задач за готовими рисунками та тестових вправ»Задачі на ст.227, тестові завдання за посиланнямhttps://naurok.com.ua/test/join?gamecode=585594

Інформатика

Тема: «Розв’язування компетентнісних задач з теми «Основи інформаційної безпеки»https://www.slideshare.net/VsimPPT/58-9

Трудове навчання,

Тема: Технологічний процес виготовлення виробу.Домашнє завдання: Повторити правила ТБ при виготовленні виробів.

фіз.вих

Блокування кидків. Підтягування.

нім.мова

Тема:,,Професії".

1.Словникова робота/рамка,впр.1 ст.183/.
2.Читання і доповнення.Впр.3 ст.183/текст на ст.235./
3.Письмо.Впр.4 ст.184/пис./.
Домашня робота.Впр.6 ст.184.

Зарубіжна література,

Тема.Рей Дуглас Бредбері. « 451º за Фаренгейтом». Тема знецінення культури; провідні мотиви твору.

Завдання.

Дехто вважає, що прочитати художню книжку або подивитися кінофільм за її мотивами — це те саме. Насправді, читаючи книжку, людина активно використовує процеси мислення, замислюється над прочитаним, домальовує в уяві картини, що виникли зі словесних образів. Перегляд кінофільму, телепередачі дозволяє лише пасивно спостерігати, споживати готовий продукт — як його уявили режисери-постановники, артисти, оператори й навіть політики. Тому таке інфантильне споживання поступово спричиняє бездуховність, пасивність, байдужість і, зрештою, залежність від усіх тих, хто замовляє подібну продукцію. Прозріння, як у творі Рея Дуґласа Бредбері «451° за Фаренгейтом», буває гірким, а інколи має навіть дуже сумні наслідки для особистості та суспільства.

Опрацюйте презентацію за посиланням https://drive.google.com/open?id=12I8x4POc-HzrL57xl6h71yKyku7E0m-R

Домашнє завдання: за романом Рея Дуґласа Бредбері «451° за Фаренгейтом» складіть схему за зразком, зробіть висновки.

ТематикаЖанрОзнаки стилю
Висновки.

Домашнє завдання надсилати на вайбер


22.04.2020


Географія,

Тема: Транспорт України.Домашнє завдання: Вивчити §36 (ст. 199-205).

фіз.вих

. Комплекс вправ. Кидки м’яча. Стрибкові вправи.

Хімія

Тема:Контрольна робота по темі:«Нітрогеновмісні органічні речовини»Д\З.Виконати тестові завдання за посиланням join.naurok.ua.Використати код доступу:796749.Виконати до 23 квітня 10.00.

Біологія

Тема:Біотичні,абіотичні та антропогенні фактори.Д\З.Опрацювати§49.Записати та вивчити основні терміни.Переглянутивідеоурок.

Фізика,

Розв'язування задач на рух тіла під дією кількох сил.
Д/з. Повторити & 35.
Вправа 35 ( 2 ) стор. 225.

Фізика,

Узагальнення знань з теми " Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина І".
Д/з. Повторити &28-35.
Вправа 35 ( 3 ) стор. 225.
Пройти тест

Історія України,

Практичне заняття. Спираючись на доступні джерела встановити залежність між модернізацією повсякденного життя і трудовою еміграцією
Д/з. Повторити § 26 .

Всесвітня історія,

Австро-Угорщина в останній третині ХІХ - на початку ХХ ст.
Д/з. Вивчити матеріал параграфа 22. Завдання 2, 3 стор. 174.

23.04.2020


Нім.мова

1.Словникова робота/рамка, впр.1 ст.185/.
2.Письмо.Впр.2 ст.185.
3.Мовлення.Впр.3ст.185.
4.Читання і переклад.Впр.5 ст.186.
5.Статистика та рейтинг професій.Впи.5(в,с)ст.186-187.
Домашня робота.Написати твір на тему:,Моя майбутня професія"/Mein Traumberuf/.

Зарубіжна література,

Тема.Рей Дуглас Бредбері. « 451º за Фаренгейтом». Важке прозріння особистості в тоталітарному суспільстві.

Завдання.

Опрацюйте презентацію та виконайте завдання за посиланням https://drive.google.com/open?id=1tadHTCBwDQzMEmY7kfmwGHgFAWEFaJdH.

Домашнє завдання:заповнити паспорт твору у зошиті

Автор
Назва«451° за Фаренгейтом»
Рік написання
Жанр
Тема
Ідея
Проблематика
Символіка

Домашнє завдання і відповіді на літературний диктант надсилати на вайбер

РОС МОВА

Сприйняття на слух особливостей інтонації, розуміння змісту прослуханих безсполучникових складних речень
Прочитати вправу 548
Вправа 551 пис.
Домашня робота
Вправа 557

Українська мова

Тема: Контрольна робота. Складне речення з різними видами зв’язку (тести і завдання)Відкривши посилання join.naurok.uaвикористати цей коддоступу968315(виконати до 15.00 к.ч у четвер 23 квітня)!!!!!!!

Українська мова

Тема: Текст, його основні ознаки. Будова тексту.Прогляньте відео урокhttps://www.youtube.com/watch?v=kj1MRiHxrCo

Опрацювати П. 33 ст. 116.Скласти план тексту «Традиції вітання»(ст..116), визначити тип і стиль мовлення(письмово)Д/З Вивчити правила. Виконати вправу 2.

Українська література

Тема: Т. Г. Шевченко.«Росли укупочці, зросли…». Риси автобіографізму в образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі.Виразно читати поезію Т. Шевченка«Росли укупочці, зросли..», записати відомості з теорії л-ри на ст.. 241Д/З Зробити ідейно- художній аналіз поезії «Росли укупочці, зросли…».

Хімія

Тема:Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв'язки між речовинами та їхнівзаємоперетворення.Д\З.Опрацювати§40(I-частина).Підготувати навчальний проект на тему:«Екологічна ситуація в моїй місцевості:відчуваю,думаю,дію.»


24.04.2020


Українська література

Тема :Біблія в житті Т. Шевченка. Світле пророцтво поета («Ісаїя. Глава 35»).Опрацювати з підручника літературно-критичний матеріал (ст..243-244)Прочитати переспів Т. Шевченка «Ісаія. Глава 35»( законспектувати ст. 246)Д/З Виконати завдання 11 (ст..248) і завдання 4.

Алгебра

Тема: «Частота та ймовірність випадкової події». Самостійна робота

https://www.youtube.com/watch?v=mRJJVsLODukВивч.§20.№826,827.Самостійна робота за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=292367

Інформатика

Тема: «Навчальні проекти»Вивч.П.10.1. Виконати два проекти на вибір зі ст.275(не з інтернета)

Креслення,

Тема: Читання будівельних креслень.Домашнє завдання: Повторити правила читання будівельних креслень.

Географія,

Тема: Країни з високим рівнем розвитку транспорту.Домашнє завдання: Підготувати презентацію або реферат по темі.

Мистецтво

Тема:Збереження мистецьких надбань: музеї, галереї, бібліотеки

Ознайомтеся з презентацією до уроку

Відео до уроку:

https://youtu.be/k0Cd_MiMmfM

https://youtu.be/Y4d-YeL4RWo

https://youtu.be/TmFPV8qlZfg

https://youtu.be/ysFqeTEIoN0(рекомендую)

Завдання: Здійсніть віртуальні екскурсії за посиланнями або на ваш власний вибір

https://naurok.com.ua/post/8-variantiv-nezabutno-virtualno-ekskursi

https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/

Основи здоров'я .

Тема:Репродуктивне здоров'я молоді.Д\З.Опрацювати §24.Виконати практичне завдання.Відпрацювання навичок отримання достовірної інформації про неінфекційні та інфекційні захворювання у своєму середовищі- ст.131.Переглянути відеоурок.

Кiлькiсть переглядiв: 282

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.